VPN og macOS

Dette dokumentet beskriver hvordan en setter opp VPN mot UiO på macOS.

For å sette opp VPN i macOS, må du gå til Systemvalg → Nettverk.

For å kunne gjøre endringer i nettverksinnstillinger, må du ha tilgang til administratorkontoen på maskinen. Hvis du ser et hengelåsikon nederst i venstre hjørne av vinduet - klikk på det og skriv inn brukernavnet til din administratorkonto og dens passord.

I venstre kolonne vil du se at du allerede har noen nettverksoppsett, typisk Wi-Fi og Ethernet, men kanskje også Bluetooth og Thunderbolt. Nederst i kolonnen har vi en pluss- og minusknapp for å legge til eller fjerne nettverksinterface. Vi trykker i dette tilfellet på plussknappen for å legge til en ny kobling.

Låse opp nettverksinnstillingene med administratorpassord.

Det kommer opp en meny. Fra menyen velger vi VPN.

Legg til et nytt interface

Deretter velger vi hvilken type VPN-forbindelse vi ønsker å etablere mot UiO, og det er Cisco IPSec.

Interfacet vi ønsker å legge til er Cisco IPSec

Hva du fyller inn i feltet for Tjenestenavn er valgfritt, men vi anbefaler at du skriver inn VPN mot UiO for oversiktens skyld, dersom du har behov for å definere VPN mot andre enn UiO i tillegg.

Gi IPSec-interfacet et navn: VPN mot UiO

Du kommer nå tilbake til hovedvinduet for Network Preferences, og blir her bedt om å oppgi informasjon om VPN-tjeneren du ønsker å autentifisere deg mot, som er vpn.uio.no. Deretter blir du bedt om å oppgi ditt UiO-brukernavn og passord. Trykk deretter på Godkjenningsinnstillinger.

Navnet på vpn-tjeneren, uio-brukernavn og passord

I denne siste dialogboksen blir du bedt om å oppgi delt hemmelighet. Den delte hemmeligheten er ordet "merkelapp". I feltet Gruppenavn skriver du uio.

VPN-forbindelsens felles påloggingskonto og felles passord (shared secret)

Avslutningsvis kan du huke av for Vis VPN-status i menylinjen for raskere tilgang til å koble opp og ned VPN-forbindelsen mot UiO.

Koble opp VPN-forbindelsen første gangen

For å prøve ut at VPN-forbindelsen virker kan du trykke på knappen Connect. Du skal nå bli bedt om å identifisere deg med ditt UiO-brukernavn og passord.

NB! Spesialtegn i passord

For tiden er det begrenset hvilke tegn som støttes. Passordet kan ikke inneholde blant annet ÆØÅ. Får du problemer med å koble til kan det være disse eller andre spesialtegn som skaper utfordringer. 

På generelt basis styr unna disse og andre landsspesifikke tegn.

Publisert 18. mai 2010 21:58 - Sist endret 10. okt. 2019 10:53