Oppsett av Anyconnect VPN klient og tilgang til UiOs nettverk for Windows

Dette er en veiledning for oppsett av Anyconnect VPN klienten.

  1. Last ned AnyConnect VPN-klienten

  2. Installer klienten og følg henvisningene

  3. Du skal så finne klienten i programmenyen:

  • Skriv inn vpn.uio.no i feltet med connect to:

  • Logg inn med UiO-brukernavn og passord.
Publisert 10. juni 2010 13:04 - Sist endret 27. juni 2019 13:25