Utskrift på skriver med kortleser

  • Miljøvennlig: Du slipper å bruke papir på utskriftsforside og utskriftene du glemmer, blir ikke skrevet ut
  • Sikkert: Du må løse ut utskrifter ved å trekke kortet ditt på skriveren. Utskrifter ligger ikke åpent for alle ved skriveren til du henter dem

Av sikkerhetsmessige årsaker har UiO sperret tilgangen til mobilprint for maskiner, mobiltelefoner og nettbrett som er utenfor UiOs nettverk. Trenger du å skrive ut hjemmefra, til en skriver på UiO? Da må du bruke VPN. 

Hvem kontakter jeg?

Trenger du hjelp, men er usikker på hvem du skal kontakte?