Oppsett for utskrift på skriver med kortleser fra Linux

Du må velge riktig skriverkø for utskrift på pullprint-skrivere.

Det settes automatisk opp skriverkøer for skrivere med kortleser:

Kommentar
pullprint_Ricoh For Ricoh-skrivere
pullprint_HP For HP-skrivere
pullprint_Xerox For Xerox-skrivere

Det er tre køer, en for hver av de ulike leverandørene. Man må skrive ut til riktig kø for skriveren man har tenkt å hente utskriften ved.

For å skrive ut via kommandolinje brukes kommandoen lpr. Eksempel:

$ lpr -P pullprint_ricoh Vedlegg.pdf
Publisert 14. juli 2015 10:43 - Sist endret 9. feb. 2021 11:18