Utskrift hjemmefra

Av sikkerhetsmessige årsaker må du bruke VPN for å skrive ut hjemmefra til en skriver på UiO.

Skrive ut hjemmefra til skriver på UiO?

Av sikkerhetsmessige årsaker har UiO sperret tilgangen til mobilprint for maskiner, mobiltelefoner og nettbrett som er utenfor UiOs nettverk. Trenger du å skrive ut hjemmefra, til en skriver på UiO? Da må du bruke VPN. 

Les mer om utskrift hjemmefra.

Publisert 7. apr. 2022 16:20 - Sist endret 7. apr. 2022 16:23