Oppsett av utskrift for Mac

Veiledningen viser hvordan du setter opp utskrift mot en nettverksskriver på Mac ved UiO.

  • Veiledningen gjelder kun for privateide Macer og ikke for Macer i UiOs driftsopplegg.
  • Veiledningen viser hvordan du setter utskrift mot en Ricoh multifunksjonsskriver (skriver, scanner og kopimaskin i ett).

Last ned og installer driver

Gå til support-sidene hos Ricoh, og last ned driveren for multifunksjonsskriveren RICOH IM 6000.

Versjonen av driveren du skal laste ned, avhenger av hvilken versjon av macOS du har installert på din maskin.

Installer driveren. Installasjonen krever at du har administrator-rettigheter på din maskin.

Opprett ny printerkø (legg til skriver)

Gå til System Preferences og velg Printers & Scanners.

Klikk på pluss-tegnet nederst i venstre kolonne for å legge til en skriver.

  • I vinduet Add Printer velger du fanen IP (klode-ikonet)
  • I feltet Address skriver du ditt brukernavn@pullprint.uio.no/ricoh
  • Velg Line Printer Daemon - LPD som Protocol
  • I feltet Name skriver du pullprint.uio.no LPD
  • I feltet Location kan du skrive inn UiO
  • I feltet Use velger du driveren som du lastet ned i stedet for Generic PostScript Printer, ved å velge Select Software... og skrive inn RICOH IM C6000 PS i filter-feltet øverst til høyre i vinduet Printer Software. Velg driveren og avslutt med å klikke OK.

Etter at du har satt opp multifunksjonsskriveren, kan det være lurt å sette den som forhåndsvalgt skriver (Default printer) og at forhåndsvalgt arkstørrelse (Default paper size) skal være A4.

Publisert 12. jan. 2022 08:39 - Sist endret 12. jan. 2022 08:50