Velge skriverkø fra Mac

Veiledningen viser hvordan du velger skriverkø for å skrive ut på skriver med kortleser fra Mac.

1. Åpne for å legge til ny skriver

a) Gå til systemvalgpanelet for utskrift – enten ved å søke på "utskrift" med Spotlight eller ved å velge Systemvalg fra Eplemenyen.

 

b) Utskriftsinnstillingene ser slik ut når ingen skrivere er lagt til på maskinen.

../../pushprint/mac/images/2_tom_skriverliste.png

 

c) Klikk så på "+" for å legge til en ny skriver. Du får opp følgende vindu.

../../pushprint/mac/images/3_default_legg_til_skriver.png

 

d) Hvis du har et Avansert-ikon i vinduets verktøylinje, klikker du på det og år videre til trinn 3. Hvis ikke, følger du instruksjonene i trinn 2 for å få fram Avansert-ikonet.

2. Få frem "Avansert"-ikonet

Avansert-ikonet vises ikke som standard i Legg til skriver-vinduet, men for å kunne legge til skriveren riktig du ha tilgang til Avansert-kategorien. Følg instruksjonene under for å få fram Avansert-ikonet:

a) Høyreklikk hvor du vil i verktøylinjen i Legg til skriver-vinduet, og velg "Tilpass verktøylinje".

../../pushprint/mac/images/4_tilpass_verktoylinjen.png

 

b) Flytt "Avansert"-ikonet til et sted på verktøylinjen. Dette gjør du ved å klikke og dra.

../../pushprint/mac/images/5_foer_flyttet_avansert.png

 

Hvis ikonet ble flyttet til verktøylinjen vil det se omtrent slik ut:

../../pushprint/mac/images/6_etter_flyttet_avansert.png

 

3. Legg til, og velg driver

Mens innholdet i "Avansert"-kategorien laster seg, inn vil du se et spinnende hjul. Når den er ferdig lastet inn, vil den se slik ut:

../../pushprint/mac/images/8_avansert_klar.png

Angi riktig informasjon for skriveren du vil legge til:

 • Fra Type-lokalmenyen velger du "Windows printer via spoolss".

 • La "Enhet" stå uendret.

 • I URL-feltet skriver du inn følgende url:

  smb://pullprint.uio.no/kø
  
 • I stedet for ordet "kø" til slutt i linjen, skriver du skriverprodusentens navn. Dette avhenger av hva slags merke det er på skriveren du planlegger å hente dokumentet på. I eksempelet nedenfor skal utskriften hentes på en Ricoh-skriver. Du skriver inn ricoh, hp eller xerox avhengig av skriveren du skal bruke.

 • I Navn-feltet skriver du inn et navn for skriveren. Navnet bestemmer du selv.

 • Fra Bruk-lokalmenyen velger du en driver. Merk: Dette er som regel kun nødvendig hvis du trenger spesiell funksjonalitet ved den aktuelle skriveren. I mange tilfeller holder det å velge «Generisk Postscript Driver».

  Driveren forteller maskinen din hva slags informasjonen skriveren er mottakelig for. Én driver kan fungere med mange skrivere. Som regel fungerer likevel den driveren som har samme modellnavn som skriveren du skal skrive ut på, best. Her er samme modellnavn som Ricoh-skriveren dokumetnet skal hentes på, valgt.

  Avhengig av hvilken driver du har valgt vil du kanskje få spesielle innstillinger du kan sette for skriveren.images/oppsett_pullprint_ricoh.png

«Hold for authentication»

Hvis utskrift ikke dukker opp, klikk på Dock-ikonet.

Ved første utskrift kan det være at du må skrive inn UiO-passordet ditt en gang for at utskriften skal gå gjennom. Da vil det se slik ut.

Legg merke til «Hold for authentication». Trykk på «Resume» (markert med rød sirkel) for å fortsette, du vil da få opp et vindu som spør om brukernavn og passord. Dette er ditt UiO-brukernavn og passord. Det kan være hensiktsmessig å krysse av på «Lagre i nøkkelringen», da slipper du å skrive inn passordet for hver utskrift.

Når du har trykt på «OK» burde utskriften gå som vanlig.

Hvis det ikke kommer opp noe vindu når du klikker på «Resume» så kan det være at det allerede ligger et gammelt passord på nøkkelringen. Da kan du fjerne dette ved å søke etter «pushprint» eller «pullprint» i «Nøkkelringtilgang» og fjerne alt som kommer opp. Det er mer informasjon om nøkkelringen her.

Publisert 3. juli 2015 12:49 - Sist endret 30. mars 2017 14:14