Oppsett for utskrift på skriver med kortleser fra MacOS

Slik legger du til en skriver med kortleser.

1. Åpne for å legge til ny skriver

a) Gå til systemvalgpanelet for utskrift – enten ved å søke på "utskrift" med Spotlight eller ved å velge Systemvalg fra Eplemenyen.

 

b) Utskriftsinnstillingene ser slik ut når ingen skrivere er lagt til på maskinen.

../../pushprint/mac/images/2_tom_skriverliste.png

 

c) Klikk så på for å legge til en ny skriver. Du får opp følgende vindu.

../../pushprint/mac/images/3_default_legg_til_skriver.png

 

d) Hvis du har et Avansert-ikon i vinduets verktøylinje, klikker du på det og år videre til trinn 3. Hvis ikke, følger du instruksjonene i trinn 2 for å få fram Avansert-ikonet.

2. Få frem Avansert-ikonet

Avansert-ikonet vises ikke som standard i Legg til skriver-vinduet, men for å kunne legge til skriveren riktig må du ha tilgang til Avansert-kategorien. Følg instruksjonene under:

a) Høyreklikk hvor du vil i verktøylinjen i Legg til skriver-vinduet, og velg Tilpass verktøylinje.

../../pushprint/mac/images/4_tilpass_verktoylinjen.png

 

b) Flytt Avansert-ikonet til et sted på verktøylinjen. Dette gjør du ved å klikke og dra.

../../pushprint/mac/images/5_foer_flyttet_avansert.png

 

Hvis ikonet ble flyttet til verktøylinjen vil det se omtrent slik ut:

../../pushprint/mac/images/6_etter_flyttet_avansert.png

3. Legg til og velg driver

Mens innholdet i Avansert-kategorien laster seg, inn vil du se et spinnende hjul. Når den er ferdig lastet inn, vil den se slik ut:

../../pushprint/mac/images/8_avansert_klar.png

Angi riktig informasjon for skriveren du vil legge til:

 • Fra Type-lokalmenyen velger du Windows printer via spoolss.

 • La Enhet stå uendret.

 • I URL-feltet skriver du inn følgende url:

  smb://pullprint.uio.no/kø
  
 • I stedet for ordet "kø" til slutt i linjen, skriver du skriverprodusentens navn. Dette avhenger av skriveren du planlegger å hente dokumentetfra. I eksempelet nedenfor skal utskriften hentes på en Ricoh-skriver. Du skriver inn ricoh, hp eller xerox avhengig av skriveren du skal bruke.

 • I Navn-feltet skriver du inn et navn for skriveren. Navnet bestemmer du selv.

 • Fra Bruk-lokalmenyen velger du en driver. Dette er som regel kun nødvendig hvis du trenger spesiell funksjonalitet ved den aktuelle skriveren. I mange tilfeller holder det å velge Generisk Postscript Driver.

  Driveren forteller maskinen din hva slags informasjonen skriveren er mottakelig for. Én driver kan fungere med mange skrivere. Som regel fungerer likevel den driveren som har samme modellnavn som skriveren best. Her er modellnavnet til Ricoh-skriveren dokumentet skal hentes på, valgt.

  Avhengig av hvilken driver du har valgt kan du få spesielle innstillinger du kan sette for skriveren.images/oppsett_pullprint_ricoh.png

4. Legg til brukernavn og passord

Hvis utskrift ikke dukker opp, klikk på Dock-ikonet.

Ved første utskrift kan det være at du må skrive inn UiO-passordet ditt en gang for at utskriften skal gå gjennom. Da vil det se slik ut.

Hold for authentication tekst

Legg merke til Hold for authentication. Trykk på Resume (markert med rød sirkel). Du vil da få opp et vindu som spør om brukernavn og passord. Skriv inn ditt UiO-brukernavn og passord på formen uio\brukernavn. Det kan være hensiktsmessig å krysse av for Lagre i nøkkelringen. Da slipper du å skrive inn passordet for hver utskrift.

Skriv inn brukernavn og passord

Når du har trykt på OK burde utskriften gå som vanlig.

Hvis det ikke kommer opp noe vindu når du klikker på Resume kan det være at det allerede ligger et gammelt passord på nøkkelringen. Da kan du fjerne dette ved å søke etter pushprint eller pullprint i Nøkkelringtilgang og fjerne alt som kommer opp. 

Les mer om nøkkelringen her.

Publisert 3. juli 2015 12:49 - Sist endret 9. feb. 2021 14:26