Vanlig utskrift på skriver med kortleser

Når du har opprettet skriverkø og registrert kortet ditt, er det enkelt å skrive ut på skriver med kortleser.

Du slipper at det blir skrevet ut forsideark, og siden du må være til stede og trekke kortet ditt når du skal hente utskriften, slipper du at utskriften blir liggende ved skriveren slik at andre kan lese den eller ta den med ved en feil.

Slik skriver du ut:

1. Åpne dokumentet du vil skrive ut, og velg Skriv ut eller Print, eller Trykk CTRL+P.

2. Velg skriverkøen du vil sende dokumentet til. Hvis du har valgt den nye skriverkøen som standardskriver, kommer den opp som valgt skriver automatisk. Hvis ikke, klikker du på skrivernavnet eller "Change printer" eller lignende (kommer an på hvilket program du skriver ut fra), og velg skriverkøen du vil bruke. 

  • Skal du skrive ut på en HP-skriver, velger du \\pullprint\hp
  • Skal du skrive ut på en Ricoh-skriver, velger du \\pullprint\ricoh

3. Klikk deretter på "Print"- eller "Skriv ut"-knappen i dialogruten.
Dialogruten vil se noe forskjellig ut avhengig av programmet du skriver ut fra og hvilket operativsystem du bruker.

4. Finn kortleseren på skriveren. Den kan være koblet til skriveren med en ledning og se slik ut:

Eller den kan være innebygd som på bildet nedenfor. Se etter SafeCom-logoen.

5. Legg kortet ditt mot logoen/kortleseren, og fjern det igjen når du hører at det piper.

6. Nå vises valgskjermen. Trykk på Pull Print. Hvis skriveren ikke har skjerm, kommer utskriften automatisk når du har trukket kortet ditt. 

7. En liste over dokumentene du har sendt til utskrift, vises. Vil du skrive ut alle, velger du "Skriv ut alle". Vil du skrive ut ett eller færre enn alle, trykker du på dokumentene du vil skrive ut, og trykker deretter på "Skriv ut". Har du sendt dokumenter du ikke lenger trenger utskrift av, trykker du på dem, og trykker deretter på "Slett". Sletter du slik, er det kun utskriften som slettes, ikke dokumentet du har på maskinen din. Når du har skrevet ut og/eller slettet utskrifter, trykker du på "Tilbake". 

OBS: Hvis skriveren ikke har skjerm, kan du slette eller holde tilbake utskrifter ved å logge inn på Selvbetjeningsportalen.

8. Når du har trykket på "Tilbake", er du på valgskjermen for Pullprint. Klikk på "Logg ut" nede til høyre for å sikre at ingen andre får tilgang til dokumenter du sender til utskrift.

MERK: Du må hente utskrifter du har sendt til utskrift, innen 48 timer. Utskrifter som ikke blir hentet innen 48 timer, blir slettet. 

Publisert 13. juli 2015 14:59 - Sist endret 25. sep. 2017 13:38