Registrere nytt kort i utskriftssystemet

Hvis skriveren du bruker har kortleser, har du registrert student- eller ansattkortet ditt i utskriftssystemet slik at du kan bruke det når du henter utskrifter. Får du nytt kort, må det nye kortet registreres. Det gjør du ved å slette det gamle kortet, og legge inn det nye.

  • Har du fått nytt kort? Slett det gamle kortet fra løsningen, og legg inn det nye.

    • Gå til utskrift.uio.no, logg inn og klikk på Oppsett.

​1. Den første skjermen du kommer til, handler om PIN-koder. Du skal ikke endre PIN-kode, så klikk på ID-kode/PUK-kode oppe til høyre. 

2. På neste skjerm vises det gamle kortet som er tilknyttet utskriftsløsningen. Klikk på Slett til høyre for informasjonen om kortet. 

3. Du blir spurt om du virkelig vil slette kortet. Klikk på Bekreft. På neste skjerm klikker du på knappen Generer ny PUK.

4. Ny PUK vises på skjermen. Skriv ned koden, og ta den med når du skal hente en utskrift. Følg veiledningen for registrering av kort fra punkt 5 og ut for å registrere det nye kortet.

Publisert 15. juli 2015 13:05 - Sist endret 25. sep. 2017 13:38