Oppsett for utskrift på skriver uten kortleser fra Linux

Dette dokumentet beskriver oppsett av pushprint for Linux, RHEL og Fedora. Ved pushprint skriver man ut direkte til skriveren, uten å autentisere med ansatt- eller studentkort når utskriften hentes (pullprint). Denne metoden kan benyttes der pullprint ikke er tilgjengelig, eller i tilfeller der man ønsker å benytte en spesifikk driver for bruke avanserte opsjoner ifm. utskrift.

Sjekk at skriveren er tilgjengelig på pushprint.uio.no

Dette er kun nødvendig hvis man ikke vet det eksakte navnet på skriverkøen, eller hvorvidt skriveren er på pushprint.

Kun skrivere som av en eller annen grunn skal kunne benytte pushprint, er satt opp med egen skriverkø på pushprint.uio.no. For å sjekke om skriveren er tilgjengelig her, kan følgende kommando benyttes:

$ kinit
Password for username@UIO.NO:

$ smbclient -k -L pushprint

  Sharename    Type   Comment
  ---------    ----   -------
  ADMIN$     Disk   Remote Admin
  bbugh      Printer  bbugh
  C$       Disk   Default share
  D$       Disk   Default share
  IPC$      IPC    Remote IPC
  lhc       Printer  lhc
  newton     Printer  newton
  print$     Disk   Printer Drivers
  ritest     Printer  ricohtest
  usit2_nord_mfp Printer  usit2_nord_mfp
  usit3_vest_mfp Printer  usit3_vest_mfp
Connection to pushprint failed (Error NT_STATUS_IO_TIMEOUT)
NetBIOS over TCP disabled -- no workgroup available

I eksemplet over er den spesifikke skriveren vi vil sette opp, "usit2_nord_mfp", tilgjengelig (markert med rødt).

Oppsett av lokal skriverkø

På Linux er oppsett av skrivere en global (system-wide) endring, og krever derfor innlogging som administrator (root). Videre i teksten antar vi at man har tilgang som administrator via sudo. For å sette opp en ny skriverkø kan man bruke programmet system-config-printer, slik:

$ sudo system-config-printer
[sudo] password for username:

1. Klikk på Add i vinduet som kommer opp.

 

2. Velg Do It Later, fordi dette er noe vi ikke ønsker å gjøre, i vinduet med spørsmål om du vil justere brannveggen:

 

3. Et nytt vindu kommer så opp:

Som eksemplet over viser, under Network Printer, velg Windows Printer via SAMBA. Skriv inn følgende i feltet SMB Printer:

uio/pushprint.uio.no/<skrivernavn>

Bytt ut "<skrivernavn>" med navnet på skriveren (her: usit2_nord_mfp). Klikk så Forward.

4. Nå skal du velge riktig driver for skriveren. For å komme videre må du vite en del detaljer om skriveren du skal sette opp, først og fremst hvilket merke og modell den er. I vårt tilfelle er det snakk om en Ricoh MP C4503 MFP. Du kan velge mellom å plukke en driver fra databasen over allerede installerte drivere, via en egen PPD eller å søke på nettet etter riktig driver. Oppsett med egen PPD er noe vi nesten aldri bruker. Prøv først å velge blant eksisterende drivere, ved å velge først merke (her: Ricoh) og deretter modell (her: MP C4503). I vårt tilfelle eksisterer ingen driver for nøyaktig denne modellen fra før. Klikk på Back nederst i vinduet.

 

5. I neste vindu velger du Search for a printer driver to download. Skriv inn en passende søketekst, i vårt tilfelle "Ricoh C4503".

 

6. Riktig modell blir funnet. Klikk på Forward nederst i vinduet.

 

7. Et nytt vindu kommer opp. Her får du som regel to eller flere valg. Hvilken driver som er riktig er ikke alltid enkelt å avgjøre, og du må prøve seg frem. Vi velger driveren "Postscript-Ricoh" og klikker Forward.

8. I neste vindu må du vite hvilke opsjoner som er installert for skriveren. Dette vil være forskjellig på ulike skrivere. Velg det som stemmer med den spesifikke skriveren og klikk Forward.

 

9. I neste vindu skal du beskrive skriveren. Normalt ønsker du at "short name" skal være identisk med skrivernavnet (her: usit2_nord_mfp). Klikk på Apply.

 

10. Nå kommer et spørsmål om man vil skrive ut en testside. Dette vil ikke fungere pga. manglende autentisering, så velg Cancel.

 

11. Nå er den nye skriverkøen satt opp. Neste skritt er å skrive ut til køen. Programmet system-config-printer kan avsluttes.

 

 

 
Publisert 14. juli 2015 13:25 - Sist endret 20. mai 2016 13:32