Utskrift til pushprint via kommandolinje

Dette dokumentet beskriver enkel pushprint-utskrift for Linux, RHEL og Fedora.

Installere programvare

Programvaren for å skrive ut til pushprint via kommandolinje er tilgjengelig i rpm-pakken uio-print-utils. For å installere, kjør følgende kommando (som root):

# yum install uio-print-utils

Dette vil installere selve programvare og eventuelle manglende avhengigheter. Denne pakken inneholder to kommandoer:

  • /usr/bin/pullprint
  • /usr/bin/pushprint

Hver av kommandoene gir en enkel hjelp via opsjonen -h, og de har også manualsider, f.eks. man pushprint.

Det er ikke nødvendig å sette opp utskriftskøer på Linux-maskinen for at dette skal fungere, ettersom dette ikke går via CUPS, men bruker smbclient for direkte kommunikasjon med print-server. Det er derfor ikke heller mulig å angi metadata for utskriften, f.eks. arkstørrelse eller -type, huller, stifting o.l.

Skrive ut

Kommandoen pushprint vil bruke Kerberos-autentisering mot AD dersom ikke annet er spesifisert. Dersom du ikke har en aktiv Kerberos-ticket, vil en slik opprettes og man blir da spurt om passord. Påfølgende pushprint-kommandoer vil bruke eksisterende Kerberos-ticket og dermed gi single-sign-on, inntil Kerberos-ticket er utgått. Eksempel:

$ pushprint -P bbugh-test fil1.ps 
Password for bruker@UIO.NO: 
putting file - as stdin-20624 (2470.8 kb/s) (average 2470.8 kb/s)

$ pushprint -P bbugh-test fil2.ps 
putting file - as stdin-20716 (665.2 kb/s) (average 665.2 kb/s)

Det er mulig å skrive ut flere filer med samme kommando:

$ pushprint -P bbugh-test fil1.ps fil2.ps fil3.ps 
putting file - as stdin-20828 (1081.0 kb/s) (average 1081.0 kb/s)
putting file - as stdin-20830 (786.2 kb/s) (average 786.2 kb/s)
putting file - as stdin-20832 (1153.3 kb/s) (average 1153.3 kb/s)

Det er også mulig å gi pipe (stdin) til kommandoen, og ev. kombinere dette med filer som skal skrives ut:

$ cat fil1.ps | pushprint -P bbugh-test fil2.ps 
putting file - as stdin-20955 (1729.6 kb/s) (average 1729.6 kb/s)
putting file - as stdin-20957 (1921.7 kb/s) (average 1921.8 kb/s)

Spesifisere fast skriver

Dersom man har en skriver i nærheten som man alltid bruker, kan man definere en miljøvariabel $PRINTER som inneholder navnet til denne skriveren. Da slipper man å spesifisere skriver til kommandoen:

$ export PRINTER=bbugh-test
$ pushprint fil1.ps 
putting file - as stdin-21250 (2470.8 kb/s) (average 2470.8 kb/s)

Formater

Skrivere forventer input som PostScript. Formater som støttes av kommandoen pushprint er:

  • PostScript: sendes direkte til skriveren uten modifikasjoner
  • PDF: Konverteres til PostScript via pdf2ps før den sendes til skriveren
  • Tekst: Konverteres til PostScript via a2ps før den sendes til skriveren

Andre formater er ikke støttet. Forsøk på å skrive ut en ukjent filtype vil resultere i en feilmelding.

Publisert 30. okt. 2015 12:47 - Sist endret 30. okt. 2015 12:47