Oppsett for utskrift på skriver uten kortleser fra Windows

Hvis maskinen er nyinstallert og ikke har skrevet ut før, eller hvis du må legge til en ny skriver:

Windows 7

For utskrift fra Windows 7 på skriver uten kortleser, brukes printserveren pushprint. Slik setter du opp for utskrift på en maskin med Windows 7:

1. Klikk på Start-menyen (Windows-menyen).

2. Skriv inn \\pushprint\skrivernavn i søkefeltet. Skrivernavn her er navnet på skriveren du vil bruke. Du finner som regel en oversikt over skriverne på enheten din, på enhetens IT-tjenestesider. Hvis du ikke finner skriverens navn, kontakter du lokal IT.

3. Trykk på Enter-tasten og skriverkøen installeres.

4. Hvis du legger til en skriver på en laptop og hvis du er logget inn med en lokal konto, vil du bli bedt om å oppgi ditt UiO brukernavn og passord før skriveren legges til. Det kan ta en liten stund etter at du har skrevet inn skrivernavn (og trykket på Enter-tasten) før passordruten dukker opp.

Brukernavn her er ditt UiO brukernavn.

5. Skriv inn ditt UiO brukernavn og passord og trykk på Enter-tasten. Skriveren blir installert.

Publisert 14. juli 2015 13:06 - Sist endret 13. juni 2017 10:08