Om utskrift

  • Det finnes rundt 1000 nettverksskivere på UiO.
  • All utskrift går via utskriftssystemet Safecom: Safecom tilbyr sikker utskrift (pullprint), vanlig utskrift (pushprint) og har en selvbetjeningsportal der du kan kjøpe kvoter og administrere utskrifter.
  • De fleste fakulteter har terminalstuer/PC-rom der studenter kan skrive ut.
  • Lokal IT og termvakter har oversikt over tilgjengelige skrivere.

IT-ansatt? 

Du finner det du trenger i mappen drift, vedlikehold og anskaffelse.

Publisert 9. juli 2015 14:56 - Sist endret 29. mai 2017 09:50