Grunnleggende termer

Innenfor UiOs integrasjonsarkitektur og annet arkitekturarbeide på UiO så forekommer det terminologi som kan virke fremmed. Her forsøker vi å gi en kjapp forklaring på hva disse termene betyr i arkitekturkontekst.

Uttrykk Forklaring
Access Manager (AM) Foreldet konsept som er erstattet av API manager. Konseptuell tjeneste som ble definert under utredningen av UiOs integrasjonsarkitektur. 
API API - Application Programming Interface - er mengden funksjoner man tilbyr gjennom en webservice. En oversikt over hvordan man kan kommunisere med en tjeneste. 
API gateway Alternativt navn på API manager
API Manager Sentral komponent i UiOs integrasjonsarkitektur. Er ansvarlig for å tilgangsstyre og -kontrollere tilgang til tjenester, og dermed data.
Applikasjon En applikasjon er en samling programvare som tilbyr tjenester
Autentisering

Autentisering er prosessen med å verifisere autentisiteten av en entitet. Med andre ord betyr det å bekrefte at noe er det de utgir seg for å være. Denne entiteten kan være en person, en gruppe eller noe maskinelt. Etter endt autentisering så følger autorisasjon.

Autorisasjon

Autorisasjon er prosessen med å bestemme om en autentisert entitet er berettiget en tilgang. Dette betyr at en tjeneste verifiserer, vha. regler som er satt for tjenesten, om entiteten skal gis en tilgang eller ikke. Tilgang kan være om entiteten skal slippes inn i tjenesten, om de skal få ekstra funksjonalitet i tjenesten eller endret utseende på tjenesten. 

Autoritativ Autoritativ refererer til hvem som er autoritær. I denne konteksten er dette hvilket system eller tjeneste som er en autoritær kilde for data.
Endringsråd (CAB) Foreldet konsept som er erstattet av prioriteringsråd.
Integrasjon Det å integrere tjenester i konteksten IT og arkitektur er det å påse at tjenester kommuniserer. Dette kan foregå som en dialog mellom tjenestene eller som monolog fra en tjeneste til en annen. Hensikten er å sikre at data blir kjent i de tjenester som trenger dem.
Just In Time provisjonering Just In Time provisjonering er provisjonering som gjøres i øyeblikket de provisjonerte dataene trengs. Et eksempel kan være at man slår opp informasjon om en bruker når vedkommende logger inn.
Kildesystem Et alternativt begrep for en autoritativ kilde for data. 
Konsument En tjeneste som, vha. integrasjon, skaffer data. Den konsumerer data for å kunne tilby en tjeneste.
Masterdata Management (MDM)

Masterdata Management (MDM) bestemmer hvilke system/tjeneste som er ansvarlig (autoritativ) for hvilke data. MDM omfatter også dataenes semantikk, som vil si hva dataene betyr ut fra gitt kontekst, og videre dataens kvalitet: Hvilken grad av feil og mangler er tolerert?

Micro service En liten web service som er spesialisert til å gjøre én ting. Mer om Micro Services.
Prioriteringsråd Prioriteringsrådet er en gruppe mennesker som skal prioritere mellom utviklingsbehovet til integrasjoner, der integrasjonene vil kreve de samme ressursene eller på vegne av UiOs samlede gjennomføringsevne eller endringskapasitet. Rådet skal også være et eskaleringsnivå for tjenesteeiere som ikke får dekket behov de har mot en datakilde.
Produsent Produsent refererer til en tjeneste som tilbyr data. Ofte er dette autoritative kilder for data, men ikke alltid.
Provisjonering Provisjonering er handlingen å gi noe eller noen data, som oftest på forhånd. I denne konteksten er begrepet som regel brukt om å sende data fra et system til et annet som en del av en prosess. Integrasjon er som regel brukt om å koble sammen tjenester, mens provisjonering er det å flytte data.
ROI ROI - Return On Investment - et begrep om hva man får for en investering.
SPoC SPoC - Single Point of Contact - er et felles kontaktpunkt. For UiOs integrasjonsarkitektur så er dette for alle henvendelser rundt integrasjon. SPoC er en organisatorisk tjeneste, eller funksjon, ikke f.eks. en e-postliste.
Spørring Det å ta kontakt med en webservice for å be om data.
System Sekkebegrep for en samling applikasjoner og tjenester. Definisjonen er vag så begrepet bør unngås.
Teknisk gjeld Teknisk gjeld er et abstrakt begrep som omhandler endringer som må gjøres i en applikasjon for å få denne til å følge gjeldende regler, ønsket funksjonalitet og etterkomme retningslinjer. Teknisk gjeld øker typisk gjennom en applikasjons levetid, med mindre teknisk gjeld adresseres. Økende teknisk gjeld medfører økt TTM og synkende ROI.
Tjeneste En tjeneste er et stykke funksjonalitet som kan benyttes vha. interaksjon med tjenesten.
Tjenestebuss (ESB) Konseptuelt en motorvei for data i virksomheten. Rent praktisk er dette en samling tjenester som sentraliserer integrasjon. I UiOs integrasjonsarkitektur er ESB et behovsprøvd støttesystem og ikke den sentrale aktøren i arkitekturen. Dette grunnet utfordringer med forvaltning, ansvar og omfang.
Tjenesteportefølje (SP) Tjenesteportefølje (SP - Service Portfolio) er et oppslagsverk definert i ITIL for planlagte, aktive og nedlagte tjenester i virksomheten. Tjenesten definert som utenfor skop for UiOs integrasjonsarkitektur.
TTM TTM - Time To Market - et begrep om tiden det tar å lansere funksjonalitet.
Uttrekk Resultatet man får etter en spørring mot en webservice.
Webservice (WS) En teknologi for å kommunisere digitalt. Ledende bransjestandard som benyttes for å integrere tjenester.

 

Publisert 30. mai 2017 12:38 - Sist endret 30. mai 2017 12:38