Kontaktinformasjon for nettsider

Spørsmål om bruk av For asatte-siden i Vortex

Ta kontakt med din nettredaktør.

For nettredaktører ved fakulteter, UB og museer

For brukerstøtte/support

Kontakt vortex-hjelp@usit.uio.no

For utviklingsønsker

Kontakt vortex-utviklingsonsker@usit.uio.no