Personlig nettside (på folk.uio.no)

  • Personlig hjemmeside
  • Tilgjengelig for alle ansatte og studenter ved UiO
  • Underlagt UiOs IT-reglement med gjeldende lover og regler, samt skikk og bruk

Hjelp og veiledning

  • Din egen hjemmeside på web

    Hvis du vil og har behov for det, kan du lage din egen hjemmeside som vil vises på nettstedet folk.uio.no. Dette er ikke noe du må gjøre, men noe du kan gjøre.

    Merk deg at opprettelsen av en slik personlig hjemmeside ikke gjøres i Vortex, men i et HTML-redigeringsprogram, og at en slik hjemmeside ikke har noe å gjøre med personpresentasjonen ansatte på UiO har på UiOs nettsted.