English version of this page

Personlig nettside (på folk.uio.no)

  • Personlig nettside/hjemmeside
  • Underlagt UiOs IT-reglement med gjeldende lover og regler, samt skikk og bruk
  • Ingen support fra lokal IT, student-IT eller Houston

Tilbudet er under avvikling og skal ikke tas i bruk av nye brukere. Rutiner for uthenting av gammelt materiale og annet om avviklingen kommer her.

Ta i bruk

Tilbudet er under avvikling og skal ikke tas i bruk av nye brukere. 

Hva er lov å lagre på nettsiden?

Hvem kontakter jeg?

Slike nettsider oppretter du på egenhånd. Det er ikke en del av oppgavene til UiOs IT-ansatte å hjelpe til med slike personlige nettsider.