Hjelp

Publisert 19. nov. 2013 09:24

Hvis du vil og har behov for det, kan du lage din egen hjemmeside som vil vises på nettstedet folk.uio.no. Dette er ikke noe du må gjøre, men noe du kan gjøre.

Merk deg at opprettelsen av en slik personlig hjemmeside ikke gjøres i Vortex, men i et HTML-redigeringsprogram, og at en slik hjemmeside ikke har noe å gjøre med personpresentasjonen ansatte på UiO har på UiOs nettsted.