Statistikk for nettsider – webstatisitkk

Du kan finne ut mye om bruken av dine nettsider ved å se på webstatistikk i Google analytics eller Webalizer.

Hva er statisikk for nettsider?

For å kunne lage brukervennlige nettsider er det nødvendig å følge med på hvordan brukerne interagerer med nettsidene. Ved å bruke webstatistikk kan du blant annet se hvor mye hver side er i bruk, hvordan sidene blir funnet og om brukerne kommer fra UiOs nett, fra ellers i Norge eller fra utlandet. Det finnes flere verktøy for å hente ut statisikken og for analyser av den. 

Ta i bruk

Statistikken er offentlig, men det er ansatte ved UiO som kan få egne brukere til verktøyene. Om du jobber med nettsider på UiO og har behov for å jobbe med webstatistikk, kontakter du din nettredaktør

Hvis nettsiden ligger i Vortex kan du se besøktall direkte på Om-arkfanen i Vortex for den aktuelle nettsiden.

På UiO bruker vi to ulike verktøy for se statistikk fra nettsidene:

Hvem kontakter jeg?

Trenger du hjelp, men er usikker på hvem du skal kontakte?