Aktuelle saker om Vortex fra 2012

Publisert 7. nov. 2012 17:49

Forbedret personsøk – søk etter person basert på emneord, begrens søketreff til enten vitenskapelig ansatte, teknisk-administrativt ansatte eller studenter. Første del av nye dokumentmaler og listinger for emner og emnegrupper.  

Publisert 11. okt. 2012 23:35

Kopier, flytt eller slett en nettside når du administrerer den, en rekke forbedringer av brukeropplevelsen i søk samt bedre melding og fullverdig forhåndsvisning i eget vindu av nettsider med usikre elementer.

Publisert 15. feb. 2012 15:33

Tre av universitetets sentre for fremdragende forskning lanserte i dag nye nettsider. Totalt vil 5 SFF-er og ett SFI få nye nettsider i Vortex i løpet av februar/mars.