Aktuelle saker om Vortex fra 2017

Skjermbilde av forsiden til cree.uio.no
Publisert 23. juni 2017 15:56

Tidligere denne uken lanserte CREE nye nettsider i Vortex. CREE er at av Norges forskningssentre på miljøvennlig energi, og er et samarbeid mellom Frisch-senteret, SSB, Tilburg university og Økonomisk institutt på UiO.