Høgskolen i Innlandet med i samarbeidet om nettsider og publiseringsløsning

Denne høsten får Høgskolen i Innlandet nye nettsider i Vortex, og blir med det den fjerde partneren i samarbeidet om nettsider og publiserings­løsning i universitets- og høgskolesektoren.

Skjermbilde av Vortex og logoene til samarbeidspartnerne

Ønsker HINN velkommen til samarbeidet

– Det var i august 2020 kontakten mellom oss og HINN (Høgskolen i Innlandet) ble etablert. De var på utkikk etter nytt nettsted og ny publiseringsløsning, og da hadde de jo kommet til rett sted, forteller Tomm Eriksen, gruppeleder i Webseksjonen på USIT (UiOs senter for informasjonsteknologi). – Prosessen deres var svært ryddig, de hadde allerede dannet seg et grundig bilde av hva som var viktig for dem med tanke på nettsider og publiseringsløsning.

Vi er veldig fornøyd med at valget deres falt på oss. Det er allerede flere i sektoren som bruker Vortex, som vår løsning heter, og i tillegg til selve publiseringsløsningen kan vi også designe og sette opp nytt nettsted for de som velger oss.

At flere institusjoner bruker løsningen, åpner for nye muligheter. – Siden vi utvikler Vortex her på USIT, kan vi tilby de som ønsker det å være med i et samarbeid om den videre utviklingen, fortsetter Eriksen.

HINN er med i samarbeidet, og vil heretter to ganger i året delta på samarbeidsmøter sammen med Høgskolen i Molde og Høgskolen i Østfold der brukernes ønsker for ny eller endret funksjonalitet blir diskutert og prioritert inn på listen over utviklingsønsker.

Allerede i gang

Nå er kontrakt om både bruk av Vortex og oppsett av nytt nettsted på plass, og arbeidet er i gang. Ingvild Sollund leder prosjektet og har løpende kontakt med oppdragsgiver. – Prosjektet har fin fremdrift, sier hun. I januar hadde vi en innsiktsfase hvor vi gjennomførte intervjuer med viktige brukergrupper, en spørreundersøkelse på nettstedet og leverte en grundig statistikkrapport basert på data fra Siteimprove og Google analytics.

Vi har laget og brukertestet ny informasjonsarkitektur og er nå i gang med designdelen av prosjektet, sier Ingvild. Hun forteller videre at designet baserer seg på UiOs nye webdesign som lanseres 9. mars, men selvsagt tilpasset HINNs identitet og deres innhold. – Vi har jo utført mange slike prosjekter tidligere, men det er alltid spennende å samarbeide med en ny organisasjon og se hvordan de tenker om nettstedet sitt når det skal bli nytt, avslutter prosjektlederen.

Et godt valg

Bildet kan inneholde: briller, klær, panne, nese, briller.
Nan Cecilie Kolby, nettredaktør HINN

Prosjektleder for innføringsprosjektet ved HINN, kommunikasjonsrådgiver Nan Cecilie Johnstad Kolby, er også fornøyd. — Vi har valgt å satse på et sektorsamarbeid i forbindelse med utvikling av nytt nettsted. USIT har erfaring med å lede denne type prosjekter, og vi ser det som en stor fordel at samarbeidspartneren vår er en del av samme sektor og forholder seg til de samme brukergruppene som oss. Sektorsamarbeid er også i tråd med nasjonale føringer.

I tillegg håper vi jo at samarbeidet – ikke bare med UiO, men også med Høgskolen i Molde og Høgskolen i Østfold – skal bære frukter i form av felles satsing og utvikling av nettløsningen i fremtiden.

Hvorfor Vortex?

Vortex har vært UiOs publiseringsløsning i 12 år. Gjennom hele levetiden har samarbeidet med brukerne vært en rød tråd. – Det er brukernes ønsker som hele tiden driver oss videre, sier Eriksen fra Webseksjonen. Det hele begynte jo på UiO, og utviklingsønskene dirigerte Vortex til å tilpasse seg.

Løsningen har i dag en rekke spesialiserte maler for for eksempel studiesider, der informasjon fra timeplanleggingssystemer og pensumlister legges inn automatisk.

Personsøket på nettsidene henter informasjon rett fra personalsystemet, og tilganger styres gjennom grupper og tilhørigheter fra brukeradministrasjonen. Vortex har også integrasjoner mot flere enn ti sektorsystemer, blant annet Cristin, FS og Canvas.

Annet som er verdt å nevne er bred støtte for multimedialt innhold, full versjonshistorikk, søppelkasse med oppbevaring i 60 dager, flytting av innhold uten at lenker brytes og svært brukervennlig redigering av nettsider.

I dag er det ca. 30 større nettsteder som bruker Vortex, fra UiO med sine over en million nettsider, til så forskjellige institusjoner som Avdeling for Digital Helseforsking ved Oslo Universitetssykehus og Senter for digitalt liv Norge.

De fleste nettstedene tilhører UH-institusjoner, og alle har eget design.

Ser fremover

HINNs prosjektleder, ser fremover: – Vi er for tiden inne i en innledende fase av hovedprosjektet, og samarbeidet med USIT oppleves positivt. Prosjektleder Ingvild Sollund styrer prosjektet med stødig hånd og sikrer god fremdrift. Det er både lærerikt og spennende å delta i en slik omfattende prosess som dette prosjektet er. Vi håper og tror at Vortex vil gi oss et mer intuitivt verktøy å jobbe med, og at den nye nettsiden vår vil fremstå som både brukervennlig og attraktiv for våre målgrupper.

Underdirektør i USITs avdeling for brukernære tjenester, Ivar Holm, er også fornøyd med at flere bruker Vortex, og han ser lyst på veien videre. – Lang fartsid, rik funksjonalitet, sektortilpasninger og brukermedvirkning på utviklingen gir trygghet for de som velger Vortex.

Neste store steg forover for Vortex blir automatisk kontroll av nettsider mot kravene om universell utforming. Mange i sektoren er bekymret for disse kravene, men med Vortex vil det bli enklere å oppfylle dem. Vi gleder oss til fortsettelsen, og håper mange vil være med.  


Kontaktinformasjon

Hvis du har lyst til å høre mer eller har spørsmål om samarbeidet om nettsider og publiseringsløsning, ta kontakt med Tomm Eriksen.

Publisert 10. mars 2021 13:15 - Sist endret 12. okt. 2021 13:24
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere