Aktuelle saker om Vortex - Side 2

Publisert 24. okt. 2016 12:57

Nettverket består av fjorten ulike europeiske universiteter, og det har sitt hovedsete i Brussel. Ole Petter Ottersen er styreleder for nettverket.

Publisert 27. sep. 2016 20:02

Bedre sortering av årstallsmapper i venstremeny, bedre støtte for delte stillinger, justert funksjon for å sjekke tilgjengelighet og en rekke andre forbedringer.

Publisert 27. juli 2016 14:43

Forskningsprosjektet GLOBUS lanserte rett før sommeren nye nettsider i Vortex.

Publisert 27. juli 2016 14:36

Tidligere i år lanserte Nasjonal kompetanseenhet for migrasjons- og minoritetshelse (NAKMI) nye nettsider i Vortex.

Publisert 27. jan. 2016 10:48

Se hvilke personer som er medlem i en gruppe på rettigheter-arkfanen, forbedret lenkesjekk ved publisering av en nettside, fikset feil i forskningsprosjekt- og forskergruppemal når en deltager slutter ved UiO.

Publisert 18. des. 2015 11:25

Torsdag 17. desember lanserte Uniforum nye nettsider i Vortex.

Publisert 3. des. 2015 10:17

For noen dager siden lanserte UiO et nytt nettsted med over 500 artikler om Norges historie fra steinalderen til i dag.

Publisert 26. okt. 2015 10:49

Malene som brukes til å publisere ledige masteroppgaver er utvidet med støtte for ph.d., enkle timeplaner autoekspanderer og forbedringer i malen for intern enhetsside.

Publisert 17. aug. 2015 14:24

Forbedret varsling rett før Vortex låses for redigering, mulig å finne ph.d.-programmer i studieprogramvelgeren og utskriftsversjon av timeplan.

Publisert 28. mai 2015 21:51

Ny løsning for å sette inn bilder som både er enklere og har flere muligheter. Direkte i redigeringsfeltet kan du nå flytte bildet opp og ned i teksten, se høyde og bredde og finjustere størrelsen på bildet ved å dra i det.

Publisert 8. mai 2015 14:38

I neste versjon av Vortex planlegger vi å erstatte dagens bildeinnsetting med en helt ny løsning.

Publisert 21. apr. 2015 20:25

Nettsider i HTML5, mulig å øke antall publikasjoner som hentes fra Cristin og malen for masteroppgave er utvidet med et felt for studenter.

Publisert 24. mars 2015 11:02

Kortadresser til personpresentasjoner, støtte for Twitter Cards og en rekke mindre feilrettinger og forbedringer.

Publisert 21. nov. 2014 10:53

Forbedret redigering og superrask lasting av store timeplaner, støtte for å sette inn avansert matematikk, enklere å finne timeplaner, pensum og eksamensdato, ny rettighetsrapport, driftsoppgraderinger og andre feilrettinger.

Publisert 17. sep. 2014 20:07

Mulig å legge alle timene i en seminargruppe i egen kalender, emneord uthevet når du får treff på dem i personsøk, mulig å laste opp bilder og video med iPad og iPhone.