Ny versjon av Vortex (versjon 2.0.10)

2. juli 2007

Versjon 2.0.10 består i hovedsak av av mindre feilrettinger og forbedringer.

Ny funksjonalitet

 • [VTK-762] - Vitenskapsdisipliner som definert property

Detaljert oversikt over endringer

Kupu

 • [VTK-743] - Kupu skriver om alle relative lenker til absolutte (i ie6 og ie7)
 • [VTK-741] - Kupu i IE6/IE7 fjerner innholdet i <style type="text/css> fra <head> m.m.
 • [VTK-740] - Kupu: legge til i whitelisten for tagger

Ressurstyper

 • [VTK-762] - Vitenskapsdisipliner som definert property
 • [VTK-766] - Mulighet for å be om url av property gjennom portal.xml på formen {$nyhet:media[url] - }
 • [VTK-764] - Konfigurere opp ny ressurstype for Romskjema
 • [VTK-763] - Indeksere bilde-elementet for resursstypen publikasjon
 • [VTK-765] - Refaktorisere allowedValues i propertydefinisjoner til en Vocabulary-abstraksjon (med HierarchicalVocabulary sub-type)
 • [VTK-745] - Fjerne egen property for XHTML-title
 • [VTK-742] - Ressurstyper: fjerne eksplisitt skille mellom overrideable og "vanlige" propertydefinisjoner
 • [VTK-697] - Kunne velge hva slags type lenke som genereres i browse (fullstendig eller rot-relativ)

Adgangsbegrenset søk

 • [VTK-757] - Engelsk og nynorsk versjon av søk
 • [VTK-755] - Legge til søkeordene i <title>
 • [VTK-758] - Spesifisere hvordan du velger språk
 • [VTK-759] - Legge inn beta og kontaktinformasjon

PHP

 • [VTK-728] - Sørge for at HTTP-headeren Authorization ikke blir videresendt til PHP

XML-redigering

 • [VTK-738] - Tilby en ekstra variabel for time til XSL-transformasjon i xml-edit

Andre ting

 • [VTK-732] - 500-feil på åpne mapper med lukka indeksfiler
 • [VTK-761] - Ikke tillate http/basic-autentisering uten ssl i sære situasjoner
 • [VTK-735] - Bli kvitt JTidy som ContentFactory
Publisert 2. juli 2007 16:14 - Sist endret 23. juni 2010 22:08