Ny versjon av Vortex (versjon 2.0.8)

3. mai 2007

Denne versjonen inneholder retting av en feil som kunne føre til at mapper med visse bokstaver i navnet mistet innhold ved flytting, samt mindre feilrettinger i rammeverkene for dekorering av websider og kjøring av PHP-filer.

Oversikt over viktigste endringer

Repository

  • [VTK-689] - Mister innhold i mappe ved renaming fra underscore til vanlig bindestrek i mappenavn

PHP

  • [VTK-683] - Problem med content-type ved virtual include av php

Dekorering

  • [VTK-684] - Dekorering feiler på legacy dokumenter under usit.uio.no/tj-grupper/sok
  • [VTK-685] - Komponentparsing av dokument uten dekorering fjerner doctype
  • [VTK-687] - Gjør ikke caseinsensitiv matching fra 'sti' til innhold i HtmlSelect-komponenter
  • [VTK-675] - Godta linjeskift som skilletegn mellom komponentnavn og 1. parameter

Kupu

  • [VTK-688] - Legge inn <input> og <button> i whitelista til Kupu
Publisert 3. mai 2007 17:50 - Sist endret 11. juni 2010 18:08