Ny versjon av Vortex (versjon 2.0)

Store deler av Vortex blitt skrevet om for å tilrettelegge for ny funksjonalitet, da spesielt for søking og dynamiske inngangsveier. Endringer som er direkte synlig for sluttbrukerne er dermed ikke så store, men noen endringer er det. Deriblant endringer i hvordan du setter rettigheter, en funksjon for å lage alle HTML-dokumenter webredigerbare (med Kupu) og nye muligheter i fritekst-felter i XML-dokumenter.

Ny funksjonalitet

Infrastruktur for dynamiske oversikter/inngangsveier

Med denne infrastrukturen på plass, vil vi på en mye enklere måte kunne tilby oversikter og inngangsveier til bestemte dokumenter med mulighet for ulike sortering og fremvisning. Oversiktene vil umiddelbart oppdatere seg selv når noen gjør endringer i et eller flere av dokumentene på inngangsveien. F.eks. hvis man sletter et dokument, adgangsbegrenser et dokument, eller gjør endringer i selve innholdet i dokumentet.

Arbeidet med å erstatte dagens semi-automatiske og manuelt vedlikeholdte inngangsveier, deriblant inngangsveiene for emner (se skjermbilde), vil starte nå, og pågå ut året.

Funksjon for å gjøre alle HTML-dokumenter redigerbare i Kupu

Alle HTML-dokumenter kan nå gjøres webredigerbare med Kupu gjennom en funksjon som heter "Lag webredigerbar kopi" (se skjermbilde). Den lager (naturlig nok) en webredigerbar kopi av ditt opprinnelige HTML-dokument.

Det kan være lurt å redigere den webredigerbare kopien med Kupu, for å sjekke at alt ser ut som det skal, før du sletter det opprinnelige HTML-dokumentet.

Nye rettigheter

Grensesnittet for redigering av rettigheter er en av de delene som er forandret mest siden forrige versjon av Vortex. Det er blitt innført en ny gruppe for alle på UiO, noen rettigheter har endret oppførsel, og det er innført to ny rettigheter.

Ny gruppe for alle på UiO

Det er nå mulig å begrense lesetilgangen til et dokument eller mappe til å kun å gjelde studenter og ansatte ved UiO ved å legge inn gruppen "alle@uio.no" ved redigering av leserettigheter.

Endrede rettigheter

Rettigheten "Rett til å endre rettigheter" heter nå "Administrere" eller "Alle rettigheter" og den gir deg rett til å lese, skrive og endre rettigheter på en ressurs.

Ny rettighet på mapper: Kun opprette ressurser

Hvis du ønsker å tillate en bruker eller en gruppe å opprette nye dokumenter, samt å redigere dem, men ikke at de skal kunne slette eller redigere andres dokumenter i samme mappe, legger du dem til under rettigheten "Kun opprette ressurser".

Ny rettighet: Kun lese transformert

Først og fremst for spesielt interesserte. Planlagt brukt i forbindelse med støtte for PHP.

Linjeskift i fritekst, subscript, superscript og escape-tegn

Det er innført en rekke nye muligheter i fritekst-feltene i de webredigerbare XML-dokumentene.

En ting som det er viktig å være klar over, er at linjeskift i fritekst-felter nå vil bli signifikante. Det betyr at hvis du tidligere har lagt inn et enkelt linjeskift i et fritekst-felt, og du redigerer og lagrer dette fritekst-feltet nå, vil dette linjeskiftet bli synlig ved visning i dokumentet (på lik linje med en <br> i HTML).

Keywords og description

Du kan nå legge inn nøkkelord og beskrivelse i HTML-dokumenter og Vortex-kontrollerte XML-dokumenter, bl.a. for å forbedre dokumentets gjennfinnbarhet for søkemotorer. Både nøkkelord og beskrivelse legger du inn på Om-arkfanen ved administrasjon av dokumentet eller mappen.

Omstrukturerte arkfaner for "visuell profil" og "om"

Egenskapene verifisert tidspunkt, forfatters navn, e-post og webadresse er flyttet fra arkfanen for visuell profil til om-arkfanen. Arkfanen for visuell profil er nå alltid synlig på mapper og aktuelle dokumenter, og du skrur på visuell profil på en mappe eller et dokument på denne arkfanen, istedenfor for på om-arkfanen.

Andre mindre endringer og fiksede feil

  • [VTK-82] - Begrense innhold i "verifisert dato" til kun lovlige verdier for en dato
  • [VTK-396] - Hopping i admin i Firefox på Linux

Endringer i tidligere versjoner

Oversikt over endringer i versjon 1.9.2 fra mars 2006.

Publisert 15. sep. 2006 17:00 - Sist endret 18. mai 2015 11:27