Ny versjon av Vortex (versjon 2.2)

Nye mappetyper som gir skreddersydd opplisting av artikler og arrangementer. Visuell profil på fritekstssøk, tags og siste kommentarer. Mapper og tjenester kan nå også dekoreres med dekoreringsmaler på samme måte som nettsteder som ikke har benyttet UiOs profil. Bedre malstyring ved oppretting av dokumenter, mulighet for å sette standardspråk for en mappestruktur og publisering av Wiki-dokumenter.

Ny funksjonalitet i denne versjonen

Nye mappetyper: Artikkel- og arrangementsmappe

I tillegg til vanlige mapper er det nå (for de nettstedene det er satt opp for) mulig å opprette artikkel- og arrangementsmapper. En artikkelmappe har en spesialtilpasset fremvisning av publiserte artikler i artikkelmappen (og underliggende mapper) på samme måte som dagens artikkelliste-dokument. Tilsvarende for arrangementsmappen som vil liste opp arrangementer på samme måte som dagens arrangementsliste.

Alt du trenger å gjøre for å kunne benytte en artikkelmappe til en blogg (hvor brukere kan kommentere på de publiserte artiklene) er å sette egne rettigheter på artikkelmappa (på rettigheter-arkfanen), og legge inn de du vil skal ha lov til å kommentere på rettigheten "Legge til kommentarer".

Redigering av mapper

Mapper kan nå redigeres på samme måte som dokumenter (med en egen "Rediger"-arkfane). På denne arkfanen kan du sette tittel på mappa, legge inn en ingress og ingressbilde, stille på antallet dokumenter du ønsker å liste opp på hver side m.m.

Dekorering av mapper og tjenester på nettsteder som benytter UiOs visuell profil

Tidligere var det ikke mulig å bruke dekoreringsmaler til å dekorere mapper og tjenester (fritekstsøk m.m.) på nettsteder som brukte UiOs visuelle profil. Dette fungerer nå på lik linje med nettsteder som ikke benytter profilen.

Mulig å få lagt på UiOs visuelle profil på fritekstssøk, tags og siste kommentarer

For å få lagt på visuell profil på en tjeneste som fritekstsøk, må du skru på profil på mappa du ønsker å kjøre tjenesten på. Du kan se hvordan dette blir seende ut på fritekstsøket for seksjonssidene til Webseksjonen, en gitt tagg eller siste kommentarer på den faglige bloggen til SAUS.

Forbedret malstyring ved oppretting av dokumenter

Det er nå mulig å tilby en bruker ulike sett med dokumentmaler avhengig av hvor på nettstedet brukeren forsøker å opprette et dokument. Dette kan f.eks. brukes til å kun å tilby oppretting av studierelaterte dokumentmaler under http://www.uio.no/studier.

I tillegg er det mulig å adgangsbegrense maler slik at kun den som har leserettighet til en mal blir tilbudt å opprette dokumenter basert på den malen.

Forbedret malstyring ved oppretting av mapper

Dialogen for "Ny mappe" tilbyr nå oppretting av artikkel- og arrangementsmapper på nettsteder hvor dette er satt opp. Det er også mulig å styre hvilke mapper som skal være mulig å opprette på hvilke webområder.

Mulig å sette standardspråk for en mappestruktur (f.eks. for www.uio.no/english)

Ved å sette språk på en mappe (på om-arkfanen til mappa), så vil dokumenter som ligger i mappa få dette som språk hvis ikke det eksplisitt er satt språk på dokumentet. Dette er spesielt nyttig når en del av nettsted er på et gitt språk. 

Støtte for nettsider basert på ren tekst (som på en Wiki)

Vortex kan nå lage fullverdige nettsider av dokumenter som er skrevet i formatet Almost Plain Text (forkortet APT).

Nye og flere studentgrupper for å styre tilgang til mapper og dokumenter

Studentgruppene som brukes i Fronter er blitt utvidet og oppdatert. Disse kan nå benyttes i Vortex til å gi ulike grupper ansatte og studenter tilgang til mapper i Vortex.

Detaljert oversikt over endringer

Redigering og visning av nye mappetyper

 • [VTK-1007] - Redigering av mappelisting
 • [VTK-1008] - Ny visning av standard mappelisting, artikkelliste og arrangementsliste
 • [VTK-1009] - Atom-feeds av nye mappelistinger
 • [VTK-996] - Legge til description-felt i feed av mappelisting

Redigering av dokumenter

 • [VTK-922] - Feltet for slutter og sted plasseres feil i redigering av arrangement i IE6
 • [VTK-938] - FCKEditor viser (sin egen) kildekode i Safari ved redigering
 • [VTK-965] - Stort vindu funksjon i FCK fungerer ikke i Safari 3.1
 • [VTK-1021] - Permanent horisontal scrollbar i IE6 ved redigering av arrangement
 • [VTK-925] - Bedre plassering av "Hjelp til webredigering" i editoren
 • [VTK-1000] - Oppgradere FCK fra v2.6 til v2.6.2
 • [VTK-964] - Firefox 3 og FCK-redigering - side scroller til toppen når man trykker enter

Fremvisning av dokumenter

 • [VTK-1001] - APT-dokumenter mangler hovedoverskrift (<h1>)
 • [VTK-1011] - Får ikke lenke til ekstern-medie fil i media-elementet i artikkel

Dekorering og komponenter

 • [VTK-1014] - Støtte uhtml og dekorering sammen for mapper
 • [VTK-1015] - uri-menu produserer invalid markup når undermapper er satt til å være skjult fra navigasjon
 • [VTK-998] - Støtte for visning av kategorier i feed-komponentene

Oppretting av mapper og dokumenter

 • [VTK-245] - Sjekke at brukeren har leserettighet til templates
 • [VTK-1002] - Mulighet for å begrense mulige maler i opprett nytt-dokument dialogen
 • [VTK-1010] - "Opprett mappe" m/mulighet for å opprette ulike typer mapper

PHP

 • [VTK-664] - PHP-script med ikke-ASCII tegn i filnavnet kjøres ikke
 • [VTK-1016] - Fjerne Caucho-specifikke avhengigheter fra VortexFastCGIServlet for eksekvering av PHP

Andre endringer

 • [VTK-1012] - Grupper for ansatte tilhørende kurs
 • [VTK-943] - Sette default språk på et under-område
 • [VTK-999] - Kommentering: ikke tilby "abonner på kommentarer" på lukkede ressurser
 • [VTK-1003] - Bug i Freemarker-kode ifm. rettighets-redigering
 • [VTK-1004] - Feeden til tjenesten for siste kommentarer har unødvendig mellomrom først (og sist) i <title>
 • [VTK-1005] - Feeden til tjenesten for siste kommentarer validerer ikke
 • [VTK-997] - Oppgradere Yahoo User Interface Library til versjon 2.5.2

 

Av Tomm Eriksen
Publisert 14. aug. 2008 20:30 - Sist endret 18. mai 2015 11:29