Ny versjon av Vortex (versjon 2.3.1.1)

Automatisk pålegging av UiOs visuelle profil på nyopprettede mapper og dokumenter. Webredigering av alle typer nettsider uten å måtte konvertere til XHTML. Enklere å sette inn ulike typer video og lyd i nettsider. Brødsmulesti som tar høyde for dynamiske tjenester. Eget navn for mapper i navigasjonskomponenter. En rekke mindre feilrettinger og forbedringer.

Hva er nytt i denne versjonen?

Automatisk pålegging av UiOs visuelle profil for både nyopprettede mapper og dokumenter

Alle nyopprettede mapper og dokumenter på nettsteder som benytter UiOs visuelle profil vil nå automatisk få lagt på visuell profil. Hvis det er enkelte underområder på et nettsted hvor dette ikke er hensiktsmessig, vennligst ta kontakt med vortex-hjelp.

Automatisk webredigering av alle nettsider uavhengig av HTML-format

Tidligere tilbød Vortex kun rik webredigering av HTML-dokumenter av typen XHTML 1.0 Transitional. Nå vil f.eks. HTML-dokumenter av typen HTML 4.0.1 og XHTML 1.0 Strict automatisk kunne webredigeres uten først å måtte konverteres til XHTML 1.0 Transitional.

Enklere å sette inn ulike typer video og lyd i alle nettsider

Det er innført en ny funksjon for å sette inn ulike typer video og lyd hvor som helst i en nettside. Denne funksjonen erstatter den tidligere funksjonen for å sette inn Flash-filmer/YouTube siden denne også støtter det (i tillegg til en rekke andre formater som Quicktime, m.m.).

Brødsmulesti som tar høyde for dynamiske tjenester som f.eks. fritekstsøk

Det gjør at dynamiske tjenester nå blir forankret i informasjonsarkitekturen (og dermed også navigasjonsstrukturen) til det enkelte nettsted på en mer helhetlig måte enn før. Tidligere så fremstod ikke dynamiske tjenester som ble aksessert som egne ledd i stien.

Mulig å gi mapper et eget navn i navigasjonskomponenter (sti, meny etc.)

I Vortex kan mapper fremstå som fullstendige nettsider med en hovedoverskrift, ingress, bilde m.m. Et eksempel på dette er f.eks. artikkelmappen for nyheter på Uniforum. Hovedoverskriften på denne siden er basert på hva brukeren har satt som tittel på mappen. Men mapper (og tittelen på dem) er også sentrale i de ulike navigasjonskomponentene i Vortex siden de i stor grad baserer seg på mappestrukturen.

Spesielt i forbindelse med en mappestruktur basert på årstall, er det et behov for at en mappe kan fremstå med en annen tittel når den er representert i en meny eller sti enn ved den vanlige nettsidevisningen av mappa. En mer fullstendig tittel enn f.eks. "2009" er nødvendig for å gi sluttbrukeren en god forståelse av hvor han/hun befinner seg på nettstedet.

Forbedret stabilitet på backend og systemindeksen

Ved flytting eller endring av navn på dokumenter i kombinasjon med mye trafikk på nettstedet har det hendt at et eller flere av de flyttede dokumentene ikke har blitt indeksert korrekt i systemindeksen til Vortex. For den enkelte brukeren har denne type feil kunne oppleves ved at en akkurat flyttet utvekslingsavtale ikke dukket opp de dynamiske oversiktene som den skulle. Løsningen på problemet har vært å ta kontakt med vortex-hjelp slik at de kan reindeksere nettstedet. Dette er nå utbedret og feil av denne typen skal ikke skje lenger.

Andre mindre feilrettinger og forbedringer

I tillegg er det implementert en rekke mindre forbedringer deriblant mulighet for å sette en valgfri tittel på en inkludert RSS-strøm, egen "Lagre og avslutt"-knapp ved redigering av kildekode, større redigeringsvindu og bedre navn på feltene i redigering av artikler og arrangementer, mulighet for å opprette tabeller med ordentlige tabelloverskrifter m.m. 

Detaljert oversikt over endringer

Redigering

 • [VTK-1289] - Ønske om "Lagre og avslutt" i "Rediger som tekst"
 • [VTK-1319] - Åpne for redigering av eldre versjoner av HTML i FCK
 • [VTK-1223] - Fjerne duplikate tagger ved innlegging
 • [VTK-1326] - Bildeboks m/ caption mangler høyremargin i IE 7 i artikkelredigering
 • [VTK-1330] - "lim inn som tekst" for alle fck-felt
 • [VTK-1331] - Endre navn på elementer i redigeringsgrensesnittene for artikkel og event
 • [VTK-1333] - Redigeringsvinduet i editoren er for lite
 • [VTK-1338] - Større tekstfelt for "plain text edit"
 • [VTK-1322] - Oppdater editor/dialog/fck_table.html og legg inn våre endringer (width 100%) på nytt

Video og lyd

 • [VTK-1328] - Ny movieplayer-plugin for FCK testes med forskjellige type media/browsere
 • [VTK-1339] - Automatisk embed-kode for Quicktime-filmer i media-referanse

Visuell profil

 • [VTK-1046] - Snu på logikken for pålegging av profil på hoster som bruker visuell profil

Administrasjonsgrensesnitt

 • [VTK-1221] - Ny property på mappe: navigation:title
 • [VTK-882] - Kopier/flytt fungerer ikke i mapper med æøå i mappenavn (IE)
 • [VTK-1273] - Feil filnavn ved oppretting av fil som allerede eksisterer
 • [VTK-1196] - Ingen tilbakemelding til bruker når man flytter en fil til en mappe der fil med samme navn eksisterer.
 • [VTK-1308] - Invalid HTML enkelte steder i admin ved bruk av UpdateCancelCommand sammen med thickbox (js)
 • [VTK-1327] - Legg til visuell profil for Bioteknologisenteret i Oslo

Komponenter og tjenester

 • [VTK-1044] - Sti som innholder mappa (som et klikkbart ledd) der en tjeneste blir aksessert
 • [VTK-1259] - RSS-strømmen til Uniforum får tittel "Forsiden"
 • [VTK-1270] - Listing av siste kommentarer tar ikke hensyn til publisert-dato
 • [VTK-1302] - Tagstjenesten feiler stygt hvis oppgitt scope (ressurs) ikke fins
 • [VTK-1312] - Tjenesten for atom-feed av tags mangler lokalisering
 • [VTK-1317] - Logging av tips-en-venn-epost sendt fra app-server
 • [VTK-1318] - Ønske om å kunne sette tittel i feed-title i en include:feed tilsvarende include:feeds

Arkivering av ressurser (nedpakking av webområder for flytting)

 • [VTK-1017] - Expand archive service setter ikke konsekvent riktig eier på utpakkede ressurser
 • [VTK-1313] - ResourceArchiver bevarer numberOfComments, men tar ikke med selve kommentarene
 • [VTK-1314] - ResourceArchiver setter ikke korrekte rettigheter på utpakkede ressurser

Systemindeks

 • [VTK-588] - Inkonsistenser oppstår fortsatt mellom repository og systemindeks
 • [VTK-1325] - Owner kan bli feil i ACL-indeksering og caching

Andre feilrettinger og forbedringer

 • [VTK-1307] - WebDAV testscript feiler ved sletting når det er flere tråder som jobber i samme collection
 • [VTK-1059] - "Kun lese transformert" satt til "Tillatt for alle" på artikler krever autentisering
 • [VTK-1320] - Språk blir ikke arvet til underliggende mappe / dokument
 • [VTK-1336] - Setter 'Content-Type: image/jpeg; charset=ISO-8859-1' for binær bildefil
 • [VTK-1027] - Legge til ressurstype for XHTML Strict
 • [VTK-1284] - Definere ressurstyper for OpenDocument Format (ODF)
 • [VTK-1309] - "Utflate" html for indeksering

 

Av Tomm Eriksen
Publisert 26. mars 2009 17:15 - Sist endret 10. apr. 2012 18:29