Ny versjon av Vortex (versjon 2.4.2)

Første versjon av nytt rammeverk for definering av dokumentmaler, autocomplete av gruppenavn under rettigheter, autocomplete av fullt navn basert på brukernavn og en rekke sikkerhetsforbedringer.

Enkelt å lage maler: Eksempel på hvordan du definerer strukturen til en dokumentmal

Hva er nytt i denne versjonen?

Første versjon av nytt rammeverk for utvikling av dokumentmaler

Det nye rammeverket gir bl.a. et automatisk generert redigeringsgrensesnitt basert på den definerte dokumentstrukturen til den enkelte mal. De nye dokumentmalene kan også fritt kopieres til eget skrivebord eller mellom ulike Vortex-nettsteder uten at du mister noe informasjon i dokumentet. På nåværende tidspunkt gjelder ikke dette dokumenter som artikkel og arrangement, men det vil iverksettes arbeid med å overføre disse til det nye rammeverket en gang i overskuelig fremtid.

De første malene med det nye rammeverket vil bli laget i forbindelse med utviklingen av nytt nettsted for Det juridiske fakultet som er første fakultet ut i Ny UiO-web prosjektet. Det vil også bli laget et opplegg for å automatisk konvertere gamle maler til den nye rammeverket for dokumentmaler.

Autocomplete av gruppenavn under rettigheter

Når du begynner å skrive inn et gruppenavn vil du få forslag til grupper som passer med de bokstavene du har skrevet inn. Du vil også kunne lese beskrivelsen til hver gruppe slik at du lettere kan velge rett gruppe å legge til.

Autocomplete av fullt navn basert på brukernavn

Forslagene til brukere som kan legges til når du begynner å skrive tar nå også høyde for om det du har skrevet inn er et brukernavn.

Forbedret sikkerhet

Det er gjort flere forbedringer i forhold til sikkerhet. 

Detaljert oversikt over endringer

Dokumentmaler

  • [VTK-1363] - Ny syntaks for ressurstypedefinering
  • [VTK-1396] - Redigering av ressurser definert med ny syntaks
  • [VTK-1397] - Visning av ressurser definert med ny syntaks

Rettigheter

  • [VTK-1354] - Autocomplete av gruppenavn
  • [VTK-1440] - Melding om ugyldige tegn ved innleggelse av person basert på autocomplete forslag
  • [VTK-1423] - Feil ved trykking av enter når man legger til grupper

Sikkerhet

Andre feilrettinger

  • [VTK-1182] - Valgt vitenskapsdisiplin blir feil
  • [VTK-1448] - LCMS quiz ser ikke ut til å virke
  • [VTK-1430] - Oppgradere FCKEditor til versjon 2.6.4.1

Oppdaterte brukerveiledninger

Av Tomm Eriksen
Publisert 24. aug. 2009 17:15 - Sist endret 10. juni 2015 11:57