Ny versjon av Vortex (versjon 2.4)

Ny arkitektur for utvikling av dokumentmaler, enklere å se om et dokument er lesebegrenset, mulig å gi rettigheter til en bruker basert på navn (med autocomplete), advarsel når kopiering eller flytting av et dokument medfører endrede rettigheter, eget felt for kartreferanse i arrangementsmalen. En rekke mindre feilrettinger og forbedringer.

Hva er nytt i denne versjonen?

Ny arkitektur for utvikling av dokumentmaler

Som forberedelse til arbeidet med nytt nettsted for UiO har vi begynt arbeidet med å lage en helt ny arkitektur for utvikling av dokumentmaler Målet for dette arbeidet er at det skal bli enda enklere å definere dokumentmaler. En definisjon av en mal skal automatisk gi deg redigering og visning av malen. Arbeidet med dette vil fortsette i neste versjon av Vortex.

Enklere å se om dokumenter og mapper er lesebegrenset

Ved administrasjon av en mappe er det innført en ny kolonne som viser om underliggende filer og mapper er lesbare for verden eller om de er adgangsbegrenset til et sett med brukere eller grupper.

Dette gjør det enklere å holde orden på hvilke deler av nettstedet som er adgangsbegrenset og hvilke deler som er åpne. Det gjør det også enklere å oppdage om du ved en feiltagelse har satt for åpne leserettigheter.

Også på enkeltdokumenter og mapper er det nå mulig å se om de er lesbare for alle uten å gå inn på arkfanen for rettigheter. På samme sted som du kan låse opp et låst dokument, står det nå om dokumentet eller mappen er åpne for omverden eller om de adgangsbegrenset til enkelt brukere og grupper.

 

Mulig å gi rettigheter til en bruker basert på navn (med autocomplete)

Tidligere var du nødt til å kunne brukernavnet til en person. Nå kan du bare begynne å skrive navnet til personen og du vil få forslag til mulige personer du kan legge til presentert med fullt navn og brukernavn.

For enkelte typer brukere (f.eks. gjestebrukere ved universitetet) er du fortsatt nødt til å bruke brukernavnet til personen. Disse personene er

dessverre ikke tilgjengelig i UiOs personsøk heller, så for å få lagt inn en slik bruker er du nesten nødt til å spørre vedkommende om brukernavnet.

I neste versjon planlegger vi til å tilby samme type funksjonalitet (autocomplete) for grupper, i første omgang for fil- og nettgrupper.

 

Advarsel når kopiering eller flytting av et dokument medfører endrede rettigheter

Ved kopiering og flytting kan dokumenter potensielt endre rettigheter. Det skyldes at rettighetene til et dokument ofte er "arvet" fra overliggende mappe. Så hvis du legger kopien i en mappe som har andre rettigheter enn mappa der det opprinnelige dokumentet lå, så vil kopien få andre rettigheter enn originaldokumentet.

I de tilfellene hvor en slik rettighetsendring fører til at kopien blir lesbar for alle (og hvor originalen var lesebegrenset) vil du nå få en advarsel om at kopien vil bli lesbar for alle.

Samme advarsel får du hvis du flytter et dokument, og flyttingen medfører at dokumentet endrer leserettighet til "Tillatt for alle".

Eget felt for lenke til kart i arrangementsmalen

Ved siden av feltet for sted er det nå et eget felt for lenke til kart. For at lenken skal dukke opp må både feltet for sted og feltet for kart være fylt ut.

Andre mindre feilrettinger og forbedringer

 • Bedre ledetekst på ”Lim inn fra Word”
 • I en arrangementsmappe vil et arrangement bli fjernet ved midnatt når kun startdato er utfylt
 • Sluttdato hopper automatisk til startdato ved utfylling av tidspunkt på et arrangement
 • Automatisk WYSIWYG-redigering av kommentarer
 • Innskrevne brukernavn og grupper blir lagt til når du trykker "Lagre" uten at du må trykke "Legg til" først

Detaljert oversikt over endringer

Arkitektur for dokumentmaler

 • [VTK-1397] - Dokumenttyper - Visning av ressurser definert med ny syntaks
 • [VTK-1396] - Dokumenttyper - Redigering av ressurser definert med ny syntaks
 • [VTK-1363] - Dokumenttyper - Ny syntaks for ressurstypedefinering

Redigering

 • [VTK-1393] - Legge til flere størrelser for bildebokser i div-container i FCK
 • [VTK-1390] - Bytt rekkefølge på knappene "Lagre" og "Lagre og avslutt" i editoren
 • [VTK-1370] - Bytte ut YUI "datepicker" med jQuery UI sin "datepicker" i editoren
 • [VTK-1369] - Bedre ledetekst på "Lim inn fra Word"
 • [VTK-1351] - La bruker styre små / store bokstaver på emneord / tags
 • [VTK-1371] - Feil språk i rediger som tekst på xml-dokumenter
 • [VTK-1377] - Start og slutt tidspunkt brekker i arrangement i IE7 og kalenderpicker mangler
 • [VTK-1357] - Gå gjennom pop-up-melding ved ulagrede endringer i dokument

Kommentering

 • [VTK-1346] - Laste fck-editor ved klikking inne i kommentarfeltet
 • [VTK-1211] - Posting av lange kommentarer gir 500-feil
 • [VTK-1344] - Feilaktig feilmelding på "Legg til kommentar" når hoster er i read-only

Synliggjøre lesetilgang

 • [VTK-1372] - Synligjøre lesebegrensning i admin for ressurs
 • [VTK-1362] - Synligjøre lesebegrensning i admin-mappelisting

Rettigheter

 • [VTK-1018] - Rettigheter - autocomplete av brukernavn
 • [VTK-1391] - Søkekonstruksjon for å finne ressurser som har ACL
 • [VTK-1373] - Melding til bruker når rettigheter endres som følge av kopi/flytt i admin
 • [VTK-1374] - Rettigheter - Legge til ny bruker eller gruppe: Lagring uten å trykke "Legg til"
 • [VTK-1398] - Feil i seting av ACL fra WebDAV

Arrangementer

 • [VTK-1375] - Eget felt for kartreferanse / stedsinformasjon i arrangementsmalen
 • [VTK-1376] - Fjern arrangementer fra kommende arrangementer ved midnatt
 • [VTK-1368] - Slutter-kalenderen bør hoppe til starter-dato som allerede er valgt

Mappelisting (generelt)

 • [VTK-1342] - Legge til tjenestenavn for blaing i mappelistinger i brødsmulemeny
 • [VTK-1340] - Feil sidetall på blaing i mappelisting

Dekorering

 • [VTK-1392] - Dekorering: skiller ikke mellom single og double quotes i HTML-attributter
 • [VTK-1394] - Bruk av parameteren "exclude" i "document:element" må ta hensyn til tags med store bokstaver
 • [VTK-1364] - Redirect-loop ved begrenset leserett på mappe under "/vrtx/decorating/templates"

Oppgradering av systemkomponenter

 • [VTK-1379] - Oppgrader jQuery til versjon 1.3.2
 • [VTK-1388] - Oppgradere diverse programvarekomponenter

Bildehåndtering

 • [VTK-1384] - Thumbnailgenerering feiler ved bildeopplasting
 • [VTK-1279] - Bilder lastet opp med MacOS X på WebDAV får ikke generert thumbnails
 • [VTK-1359] - Bilder med spesialtegn (eks æøå) blir ikke behandlet riktig på visning pga uriktig url decoding

Stabilitet og ytelse

 • [VTK-316] - Maks barn-grense
 • [VTK-1378] - Ytelsesproblemer når mapper får for mange barn
 • [VTK-1387] - Benytte index for å liste mapper på visning
 • [VTK-1403] - Evaluering feiler (gir 403) ved endring av tittel for uspesifiserte html-dokumenter
 • [VTK-1347] - Cache kan bli inkonsistent ved skriving på noder som samtidig blir lest ofte

Andre mindre feilrettinger og forbedringer

 • [VTK-1382] - Legg til visuell profil for bl.a. Astrofysikk og Matematisk institutt
 • [VTK-1345] - "List of components" bør sorteres alfabetisk
 • [VTK-1343] - Flytte og forbedre feilmelding ved mislykka flytting av fil(er)
 • [VTK-1350] - Noen filtyper får type satt til OpenDocument Format
 • [VTK-1352] - Tags som inneholder mellomrom får %20 i brødsmulesti på tagstjenesten
 • [VTK-1353] - Fulltekstsøk antar kun én gyldig treffside pr. URI
 • [VTK-1360] - Validator OwnerEvaluator kalles ikke ved endring av eier
 • [VTK-1367] - Problemer med visning av feeds basert på tags
 • [VTK-1381] - SqlMapDataAccessor.loadChildren kan gi NPE på mapper som samtidig får lagt til flere barn
 • [VTK-1383] - Filopplasting feiler ved evaluering (OwnerEvaluator)

 

Publisert 17. juni 2009 17:15 - Sist endret 10. juni 2015 11:57