Ny versjon av Vortex (versjon 2.6.4)

Ny innloggingstjeneste, kalendervisning av arrangementer, bloggmappe, sikker forbindelse ved visning av adgangsbegrensede dokumenter og forbedret sikkerhet ved administrasjon av dokumenter.

Hva er nytt i denne versjonen?

Ny innloggingstjeneste

Vortex benytter nå UiOs nye innloggingstjeneste (Weblogin) til innlogging (isteden for Feide). Der skal du som før logge inn med ditt vanlige UiO-brukernavn og passord. Det er fortsatt mulig for Feide-brukere å logge inn, men de må eksplisitt velge Feide-innlogging fra den nye tjenesten.

Bakgrunnen for byttet er at Feide-versjonen vi benyttet snart blir lagt ned, samt ønske om å tilby innlogging for egenregistrerte brukere (typisk for personer utenfor universitet- og høyskolesektoren i Norge), noe den nye innloggingstjenesten snart vil tilby.

Kalendervisning av arrangementer

Det er nå mulig å velge en annen visning av arrangementsliste som bl.a. gir deg mulighet til å bla i arrangementene ved hjelp av egen kalender.

Visningen gir også en samlet oversikt over hvilke aktiviteter som foregår de nærmeste 5 dagene samt veier videre til alle kommende og alle tidligere arrangementer.

Det er også mulig å endre ledetekstene på arrangementlisten slik at samme kalendervisning kan brukes til andre ting som f.eks. møter eller frister. Du kan enkelt endre til kalendervisning av en arrangementsliste ved å redigere listen.

Utseendet på kalendervisningen er i utgangspunktet tilpasset det nye UiO-designet (foreløpig kun tilgjengelig på Det juridiske fakultet og Det teologiske fakultet), men skal fungere også på andre Vortex-nettsteder.

Bloggmappe

Det en nå mulig å opprette en egen bloggmappe. Den gir deg mulighet for navigasjon etter emneord (på publiserte bloggposter) og automatisk listing av siste kommentarer (se bildet under).

Ellers så fungerer den som en vanlig artikkelmappe. Ønsker du å kunne opprette bloggmappe på ditt nettsted så tar du kontakt med din webredaktør.

Sikker forbindelse ved visning av adgangsbegrensede dokumenter

Adgangsbegrensede dokumenter vises nå bare over sikker forbindelse (https). Hvis man prøver å gå til et adgangsbegrenset dokument uten sikker forbindelse (http), videresendes man automatisk til sikker forbindelse. Dette hindrer uvedkommende fra å se innholdet i dokumenter på veien mellom tjener og brukers datamaskin. I enkelte situasjoner vil dette medføre at du kan få feilmeldinger fra nettleseren din, men det finnes måter du kan unngå disse på.

Forbedret sikkerhet i administrasjon av dokumenter

All administrasjon av dokumenter foregår nå over en sikker forbindelse (https) og på et eget hostnavn (for bl.a. å unngå Cross-site scripting). Heretter vil alltid administrasjon foregå på -adm hostnavn (f.eks. www-adm.uio.no for www.uio.no). I enkelte situasjoner vil dette medføre at du kan få feilmeldinger fra nettleseren din, men det finnes måter du kan unngå disse på.

Andre feilrettinger og forbedringer

 • Mulig å embedde bildemappe i en artikkel med parameteren "type=[gallery]"
 • Eget felt for å sette inn bilde i bokser i forsidedokumenter
 • Mulighet for å flytte flere elementer opp og ned i de nye dokumentmalene
 • Mulig å sortere artikkelister og vanlige mapper på filnavn

Detaljert oversikt over endringer

Sikkerhet

Ny funksjonalitet

 • [VTK-1509] - Ny listing av arrangementer
 • [VTK-1593] - Spesifiser og implementer bloggmappe
 • [VTK-1610] - Downcase bokstaver ved opprettelse av et dokument
 • [VTK-1634] - Implementere redirect til Feide i følge spesifikasjon
 • [VTK-1646] - Utvide syntaks for element-utplukking i HTML-sider med id-referanser
 • [VTK-1650] - Lenke til "Liste over komponenter" i editoren for nye JSON-dokumenter
 • [VTK-1659] - Dekoreringskomponent for søkeboks
 • [VTK-1681] - Sortere på filnavn i artikkelliste og vanlig mappe

Forbedringer

 • [VTK-1513] - Mulighet for å flytte og sette inn bokser mellom andre bokser i de nye JSON-dokumenttypene
 • [VTK-1598] - Rydde opp i property-evaluering for 'published'-property
 • [VTK-1618] - Forbedre plassering av "Leserett: Adgangsbegrenset" under rot-mappe
 • [VTK-1619] - Håndtere multiple inkluderinger av jQuery
 • [VTK-1623] - "Grasiøs degradering" for bildemappe slik at den fungerer med bare CSS
 • [VTK-1628] - Kunne velge embedding-type "Galleri m/ bildevisning" i dekoreringskomponent for inkludering av bildemappe
 • [VTK-1632] - Splitte lange e-postadresser i personlisting
 • [VTK-1636] - Bytte ut eier med foto for bildemappe i "Tabell"-visningsmodus
 • [VTK-1642] - Lokalisere datepicker på norsk og nynorsk i tillegg til engelsk
 • [VTK-1644] - Tillate "oppscoping" av tagstjenesten
 • [VTK-1654] - Undersøk manglende oppdatering av ekstern data (Frida) ved automatiske jobber
 • [VTK-1683] - Sette edithints på attributter i json property type
 • [VTK-1431] - Analysere problemer med at FCKeditor ikke laster ordentlig
 • [VTK-1633] - Legg til visuall profil for UB
 • [VTK-1638] - Oppgrader jquery til versjon 1.4.2
 • [VTK-1647] - Legg til visuell profil
 • [VTK-1657] - Oppgradere servlet-API til versjon 2.5

Feilrettinger

 • [VTK-1535] - Nettgrupper fra Cerebrum henter kun inn brukere med 'account' ikke 'person'
 • [VTK-1539] - Bør ha grense for hvor lang HTML fil som dekoreres
 • [VTK-1568] - Søk fra 404-side når ikke innlogget gir "500 Servlet Exception"
 • [VTK-1580] - Feil tegnkode ved opplasting av nye json dokumenter med ".html"-endelse
 • [VTK-1590] - FCKEditor: Undermenyer ved høyreklikk i tabell vises ikke i IE8/Win7
 • [VTK-1597] - sort på "name" fungerer ikke i resource:subfolder-menu
 • [VTK-1639] - "Vis i filutforsker" er ikke på engelsk
 • [VTK-1649] - Lenke til "Hjelp til webredigering" lenker til # i editoren for JSON-dokumenter
 • [VTK-1656] - Får pil opp og ned inne i redigering av prosjekt
 • [VTK-1658] - Nyopprettede dokumenter/mapper (ikke kopierte/opprettet via templates) får ikke publisert dato
 • [VTK-1680] - Database-transaksjon settes opp for Repository.search(...)
 • [VTK-1682] - Avklare om webHostName og manage.hostName fortsatt skal kunne ha lister
 • [VTK-1686] - Øke grense for antall treff i feed-visning av en ressurs
 • [VTK-1689] - Feil i preview i forhold til publisertstatus
 • [VTK-1692] - Sletting av ressurs med lenke ved siden av tittel i admingrensesnitt fungerer ikke
 • [VTK-1693] - Vising av miniatyrbilde i redigering av artikkel, arrangement og mappe virker ikke.
 • [VTK-1694] - Thumbnails vises ikke
 • [VTK-1695] - Forsøk på å gå til json dokument man ikke har lesetilgang til på admin (http og htps) gir feilmelding
 • [VTK-1696] - "Slette mappe" funker ikke når du står på selve mappa i admin
 • [VTK-1698] - Bilde blir "hengende igjen" når du flytter en boks opp/ned i forside-dokumentet
 • [VTK-1699] - "Administerer dette dokumentet" lenker til "https" når den skal lenke til "http"
 • [VTK-1701] - "Tid og sted" plasseres ikke riktig i arrangement i IE 7 i admingrensesnitt (gammel dokumenttype)
 • [VTK-1706] - Kommentarer blir ikke satt ved utpakking av JAR-filer
 • [VTK-1708] - Sletting av bokser i forsidedokument fungerer ikke i IE8 (også m/ kompabilitetsmodus)
 • [VTK-1711] - Grums i pageing url

 

Publisert 11. mai 2010 18:00 - Sist endret 10. juni 2015 11:59