Ny versjon av Vortex (versjon 2.6.5.1)

Ny mal for forskergruppe, kontaktveileder og organisatorisk enhet, nye alfabetiske listinger av forskningsprosjekter og forskergrupper, studieprogramvelger, integrert person og enhetssøk, styring av navigasjon (venstremeny, tilbake-peker og ansvarlig for denne siden). 

Om denne versjonen

En del av bestanddelene (deriblant dokumentmalene) vil først bli tilgjengelig for den enkelte enhet gjennom utrullingsprosessen i Ny UiO-web prosjektet. Årsaken til dette er at flere av bestanddelene vil gå gjennom større justeringer som en del av det videre arbeidet med prosjektet.

Hva er nytt i denne versjonen?

Maler for forskergruppe, kontaktveileder og organisatorisk enhet

Se eksempler på de nye malene for forskergruppe, kontaktveileder og organisatorisk enhet. Veiledninger er under utarbeidelse.

Listinger for forskergruppe og forskningsprosjekter

Listingene sorterer publiserte forskergrupper og forskningsprosjekter alfabetisk. I listingen for forskningsprosjekter vises kun pågående prosjekter, med mulighet for å se avsluttede prosjekter gjennom en lenke helt nederst på siden.

Studieprogramvelger

En egen spesialside for opplisting og navigasjon i studieprogrammer. Målet med siden er å gjøre det enkelt å finne frem i UiOs nesten 200 studieprogrammer.

Integrert person-, enhet- og nettsidesøk

En første versjon av disse tjenesten er fullintegrert med det nye nettstedet (med nytt design osv.).

Skru av og på venstremeny, velge tilbakepeker, mulig å sette ansvarlig for denne siden

Elementene kan redigeres på arkfanen for visuell profil. Fyller du feltene for "Ansvarlig for denne siden" på en mappe, vil i utgangspunktet alle dokumenter i mappen få samme innstillinger. Venstremeny skal kun skrus av i samråd med din webredaktør.

Endringer i eksisterende dokumentmaler

 • Personmalen lister nå også forskergrupper (i tillegg til prosjekter) som en person deltar i.
 • Nytt felt for arrangør i arrangementsmalen.
 • Mange endringer i malene for studieprogram og studieretning

Nytt design for www.uio.no

Ny sort topp, endringer i typografi (størrelser på overskrifter) og en generell oppstramming i forhold til pilot-designet for Det juridiske fakultet.

Tilpassing av 20 + dokumentmaler til nytt design

Alle eldre dokumentmaler bl.a. under studier er tilpasset det nye designet. Deriblant emner, emnegrupper, utvekslingsavtaler og sakskart og protokoller.

Dynamiske dekoreringsmaler (if-tester, variabler)

Dekoreringsmalene støtter nå if-tester og setting av variabler. Det gjør det mulig å holde antallet dekoreringsmaler på et håndterlig nivå, selv med et såpass krevende design som det nye UiO-designet.

Detaljert oversikt over endringer 

Maler og listinger

 • [VTK-1662] - Forskergruppe (ny dokumenttype)
 • [VTK-1660] - Kontaktveileder (ny dokumenttype)
 • [VTK-1669] - Organisatorisk enhet (ny dokumenttype)
 • [VTK-1661] - Studieprogramvelger
 • [VTK-1664] - Studieprogram
 • [VTK-1663] - Prosjektliste
 • [VTK-1666] - Forskergruppeliste (ny mappelisting)
 • [VTK-1667] - Utvidelse av arrangementsmal
 • [VTK-1665] - Utvidelse av personpresentasjon
 • [VTK-1755] - Personliste henter ikke opp mer enn 5 "eksterne" mapper
 • [VTK-1752] - Feil i listing av prosjekter i personpresentasjon
 • [VTK-1765] - Feil i dokumenttypen organisatorisk enhet
 • [VTK-1767] - Feil nynorskoversettelse i personmal
 • [VTK-1778] - Jobb som oppdaterer ldap-data i personpresentasjoner feiler
 • [VTK-1771] - Sortering på tittel fungerer ikke for vanlig mappelisting
 • [VTK-1777] - Feed fra vanlig mappelisting lister ikke xhtml-dokumenter
 • [VTK-1756] - legge inn (Avsluttet) etter tittel i prosjekter markert som avsluttet
 • [VTK-1703] - Systemjobb for automatisk oppdatering av ekstern innhold i dokumenttypen "organisatorisk enhet"
 • [VTK-1747] - Endring i ressurstypedefinisjoner for studieprogram og studieretning
 • [VTK-1726] - JSON dokumenter blir auto-publisert når man laster dem opp

Søk

 • [VTK-1673] - Nettsidesøk
 • [VTK-1671] - Nytt personsøk
 • [VTK-1791] - Ta hensyn til stedkode, språk og mappescope ved ny personsøk
 • [VTK-1780] - Feil i bildelenker på treffliste for personsøk
 • [VTK-1781] - Informere når antall treff fra LDAP overskrider grensen på 250 i personsøk

Dekorering og komponenter

 • [VTK-1788] - Utvide resource:breadcrumb med parameter for å vise mapper som er skjult
 • [VTK-1757] - Optimalisering av av "exclude-folders"
 • [VTK-1768] - Optimalisering av "exclude-children" i uri-menu
 • [VTK-1687] - Støtte for dynamiske dekoreringsmaler

Systemindeks og ytelse

 • [VTK-1774] - Resin-caching og cache-headere må gåes gjennom
 • [VTK-1793] - Bruke sjeldnere oppdatert indeksreader for anonyme systemindekssøk
 • [VTK-1794] - Ikke sette opp databasetransaksjon for metoder i Repository som ikke trenger det
 • [VTK-1750] - Vurdere per request thread-local-caching av ACL-filter for søk
 • [VTK-1754] - Vurdere index-reader-pooling for bedre tråd-concurrency i systemindekssøk

Administrasjonsgrensesnittet

 • [VTK-1749] - Mulighet for å skrive over eksisterende filer ved rename av filer
 • [VTK-1775] - Principal-lenker fungerer ikke lenger i admin
 • [VTK-1712] - Feil under nedpakking vha ResourceArchiver
 • [VTK-1716] - "Sist endret"-rapport i admin lenker til "-adm" på visning og gir 404 (på vortex-demo, ikke nyweb1)
 • [VTK-1740] - Flytt arkfanen "Rapporter" ett hakk til venstre (slik at den kommer før "Om")
 • [VTK-1737] - Grense for filopplasting i admin er hardkodet til 100MB
 • [VTK-1739] - Feil i evaluering av publish-date ved kopiering
 • [VTK-1741] - DAV-hoster skal ikke redirecte til aut-punkt/FEIDE ved challenge

Andre feilrettinger og forbedringer

 • [VTK-1779] - Sider som ikke finnes via http svarer med status 302 og redirecter til tilsvarende side via https istedenfor å svare med 404
 • [VTK-1691] - Paragraf med <br /> blir satt inn i introduksjonstekstfelter i forsidedokument, mapper m.m. ved redigering (når feltet er tomt)
 • [VTK-1705] - Tittel blir ekstrahert feil
 • [VTK-1764] - Refresh av låser funker ikke skikkelig
 • [VTK-1748] - Arkivering - Ikke validere principals ved ned/oppakking
 • [VTK-1753] - Tjeneste for innlogging HTTP/Digest over https
 • [VTK-1742] - Gammel artikkeltype får feil publisert dato i tags feed
 • [VTK-1744] - Filer uten endelse får content type "application/octet-stream" ved redigering
 • [VTK-1738] - Intern cookie 3
 • [VTK-1727] - HTML-dok (med malsyntaks?) blir evaluert til application/json ved lagring

 

Publisert 21. juni 2010 20:24 - Sist endret 9. des. 2014 11:00