Ny versjon av Vortex (versjon 2.6.8)

Mulighet for å slette flere dokumenter om gangen. Forbedringer av person-  og enhetssøk. Justering av listinger og dokumentmaler (både i redigering og visning). Ny rapport for personer som ikke får hentet informasjon fra SAPUiO. En rekke mindre feilrettinger og forbedringer.

Hva er nytt i denne versjonen?

Mulighet for å slette flere dokumenter samtidig

Tidligere var du nødt til å slette et og et dokument. Nå kan du markere filene du ønsker å slette, for så å slette dem (med slett-knappen til venstre for "flytt" og "kopier").

Personsøk- og enhetssøk

Søk etter personer og enheter er bedre tilpasset det nye UiO-designet. Gjelder både navigasjon og utseende.

Rapport over personpresentasjoner som ikke får hentet informasjon fra SAPUiO

På arkfanen "Rapporter" finnes det nå en rapport som lister opp personer som ikke får hentet ut informasjon fra UiOs lønn- og personalsystem (SAPUiO).

Detaljert liste over endringer

Person- og enhetssøk

 • [VTK-1849] - Personlisting fra SAP bør sorteres alfabetisk på etternavn
 • [VTK-1850] - LDAP-søk etter ?vrtx=person havner alltid på www.uio.no/
 • [VTK-1852] - Endre i overskrift for personsøk
 • [VTK-1854] - Diverse forbedringer av enhetssøk

Dokumentmaler og listinger

 • [VTK-1837] - Feil med blaing i arrangementsliste
 • [VTK-1324] - Tid og sted inputfelter brekker i redigering av Arrangement og kalenderikon forsvinner når vindu minskes i IE7
 • [VTK-1848] - Alfab. sortering på etternavn av personer i enhetspresentasjon
 • [VTK-1841] - Bildetekst på artikler fungerer ikke
 • [VTK-1861] - Mellomrom (ekstra punkt) mellom prosjekter som starter med samme bokstav i prosjektliste
 • [VTK-1846] - Får mixed-mode ved redigering av dokumenter
 • [VTK-1834] - Når det ikke er innhold i høyrekolonne: legg på klasse i forsidedokument og skjul i persondokument
 • [VTK-1847] - Vise 5 isteden for 3 arrangementer i ny arrangementlisting under "Kommende arrangementer"
 • [VTK-1851] - Forbedre tagstjeneste ift håndtering av ulike ressurstyper
 • [VTK-1857] - Opplenking av kontaktpunkt for endring av opplysninger fra SAP på person- og enhetsider.
 • [VTK-1413] - Benytte startindex og stopindex for å unngå at mappelisting indekseres av søk ved UiO

Administrasjonsgrensesnittet

 • [VTK-173] - Slette flere dokumenter om gangen
 • [VTK-1836] - Rapport som lister personpresentasjoner som ikke får hentet info fra SAPUiO
 • [VTK-1865] - "Avbryt" i dialogboks virker ikke for "Ta eierskap" under "Om"-arkfanen
 • [VTK-1869] - Chrome laster ikke preview iframe på nytt ved "lagre og avslutt"
 • [VTK-1873] - Status på forhåndsvisning viser "Publisert" for upublisert dokument som en bruker ikke har skrivetilgang til
 • [VTK-1867] - Fjern "( slett mappen )"-knapp fra resource-menu i admin

Dekorering

 • [VTK-1835] - Templatespråk i view{}
 • [VTK-1843] - Utvide template-språk med støtte for kommentarer og "noparse"
 • [VTK-1736] - Ikke dekorere store dokumenter, istedenfor å skrive ut "Document too large"

Stabilitet og ytelse

 • [VTK-1844] - Optimalisere for-løkker i JS-filer
 • [VTK-1745] - Gå gjennom ytelse i forbindelse med lansering

Andre feilrettinger og forbedringer

 • [VTK-1282] - Openoffice v2.4 returnerer 500-feil når den forsøker å skrive til en låst fil på vortex-systest
 • [VTK-1845] - include children overstyrer skjul fra navigasjon
 • [VTK-1862] - Tmp-katalog for filopplastinger blir ikke ryddet
 • [VTK-1874] - "include:file virtual" håndterer ikke parameteren "element"
 • [VTK-1832] - Rydde opp i arkiveringstjeneste
 • [VTK-1855] - Nye properties i studieprogram-hjemmeside
 • [VTK-1856] - XMLSearcher: mulighet for å formattere properties med multiple verdier 
Publisert 8. sep. 2010 11:36 - Sist endret 8. sep. 2010 11:45