Ny versjon av Vortex (versjon 2.7.2)

Ny dokumentmal og listing for ledige masteroppgaver, forbedret mal for forskningsprosjekter og forskergrupper, mulig å laste opp flere filer samtidig, mulighet for høyrekolonne på mange listinger og mange andre feilrettinger og forbedringer.

Hva er nytt i denne versjonen?

Dokumentmal for og listing av ledige masteroppgaver

Det er utviklet en egen dokumentmal spesielt tilrettelagt for å beskrive en potensiell masteroppgave.

I første omgang tas malen i bruk på det nye nettstedet til Institutt for informatikk som i lengre tid har publisert ledige masteroppgaver på sitt nettsted.

Forbedringer på forskningsprosjekter og forskergrupper

På en forskergruppe blir nå prosjektene som gruppen deltar i listet automatisk på forsiden til forskergruppen. Du kan også bestemme antallet deltagere/medlemmer som listes på forsiden til en forskergruppe og et forskningprosjekt.

I tillegg er det mulig å se en fullverdig liste over medlemmer av en forskergruppe og deltagere på et prosjekt (med bilde, e-post, tlf.nummer osv.).

Redigeringsarkfane på lyd, video og bilde

Det er nå mulig å redigere tittel og beskrivelse på alle lyd-, video- og bildefiler under en egen "Rediger"-fane. Denne informasjonen er synlig på forhåndsvisning i administrasjonsgrensesnittet sammen med en enkel avspiller for lyd og video. Dette er første skritt i rettning av en rikere brukeropplevelse for mediefiler i Vortex.  

Mulig å laste opp flere filer samtidig

Gjennom en HTML5-spesifikk utvidelse kan du nå laste opp flere filer på likt gjennom funksjonen "Last opp fil" i Vortex.

Dessverre fungerer dette kun i Firefox, Safari, Chrome og Opera.

For å velge flere filer så holder du CTRL-tasten nede samtidig som du klikker på filene du ønsker å laste opp i opplastingsdialogen.

På Mac bruker du CMD-tasten isteden for CTRL for å velge flere filer.

Mulighet for høyrekolonne på mange listinger

F.eks. artikkelliste, arrangementsliste, prosjektliste og forskergruppeliste.

Høyrekolonne i dokumentmalen for arrangementer

Det er nå mulig å også legge inn informasjon i høyrekolonne på et arrangement (tilsvarende som for artikkel).

Forbedret rapport over rettigheter

Under "Rapporter"-arkfanen på mapper finner du nå en forbedret rapport over rettigheter. Man kan navigere filstrukturen under, og se detaljert informasjon ved å holde musepekeren over en mappe eller fil. Det er også mulig å gå rett fra den detaljerte informasjonen til redigering av rettighetene.

Lenke til RSS-strøm nederst på alle listinger

Nederst på alle listinger (f.eks. artikkelister eller arrangementlister) så er det nå en egen lenke som tar deg til en RSS-strøm av listingen.

Enklere å se dokumenter som har knekte lenker

For dokumenter som inneholder knekte lenker vil du nå få en melding øverst i forhåndsvisning om hvor mange lenker som er knekt.

Andre feilrettinger og forbedringer

 • Utbedret personlistinger på enhetssider der genererte personsider ble listet istedenfor personpresentasjoner
 • Hvit boks er nå default ved oppretting av nye bokser i forsidemal
 • Innført "Bla.."-knapp bak webadresse-felter i forsidemalen
 • Språkinnstillinger i admingrensesnittet i Vortex bevares mellom ulike nettsteder (f.eks. mellom hf.uio.no og sv.uio.no)
 • Av sikkerhetsmessige grunner må du nå logge inn for å få lov til å se brukernavnet til en person (på personpresentasjonene)

Detaljert oversikt over endringer

Rettede feil

 • [VTK-1485] - Shizofren lagring av tilstand i ConfigurableRequestWrapper (ikke mulig å cleare parametre ved endring av url)
 • [VTK-1950] - Feed hentes ikke fra adgangsbegrensede mapper (include:feed)
 • [VTK-1971] - Komponenter som må fjernes fra listen over "Available decorator components"
 • [VTK-1989] - feil i lenkesjekk for TAGS
 • [VTK-2046] - Feil i personliste basert på stedkode
 • [VTK-2064] - "Underområder" i mappelisting blir ikke sortert etter navigasjonstittel og vekt i navigasjon.
 • [VTK-2065] - Diverse feil og forbedringer i CK - del 2
 • [VTK-2068] - Filnavn med mellomrom feiler i CK i kombinasjon med mediaspiller komponent
 • [VTK-2077] - Småbugs i visning av kalender i arrangementslisting
 • [VTK-2081] - Feed for kommentarer for et enkelt dokument fungerer ikke
 • [VTK-2095] - Fjerne alle forekomster av language="Javascript"
 • [VTK-2101] - Lenke blir ikke tatt med ved copy / paste i Firefox på Mac
 • [VTK-2110] - Feed-title takler ikke ÆØÅ
 • [VTK-2111] - Ikke strippe andre cookies some forekommer i samme cookie-header som Vortex sesjons-cookier
 • [VTK-2119] - Mangler tekst for aligning av tabeller i CK
 • [VTK-2137] - Fjerne mellomrom i starten og slutten av parantes som beskriver programtype i studier-widget og beskjed-tjeneste
 • [VTK-2141] - Lokalt feed brekker i FeedComponent (i trunk)
 • [VTK-2143] - Feil i ChangeLogDAO når arv skrus av ifht. rekursive events

Forbedringer

 • [VTK-1677] - Forbedre fade-effect parameter for galleri komponent (kryssfading)
 • [VTK-1965] - Lenke til RSS
 • [VTK-1966] - Høyrekolonne på arrangementsdokument
 • [VTK-1967] - Høyrekolonne på mappelistinger
 • [VTK-2011] - Fjerne admin-message for expires-sec hvis mindre enn 5 minutter
 • [VTK-2012] - Forbedringer for CKEditor
 • [VTK-2015] - Oppgradere WordPress Audio Player til versjon 2.0
 • [VTK-2024] - Oppgradere Lucene til versjon 3.0.3
 • [VTK-2027] - La brukerens språk-innstillinger gjelde alle vortex-hoster
 • [VTK-2038] - Live Flash streaming video embeddet i Vortex
 • [VTK-2048] - Rettighetsrapport v2 - ny arkitektur og AJAX/JSON-tjeneste for traversering til undermapper
 • [VTK-2057] - Diverse forbedringer i personsøk - del 3
 • [VTK-2060] - Kun vise brukernavn for innloggede brukere på personpresentasjoner
 • [VTK-2070] - Lenkesjekk: Gi melding øverst i dokumentet når det er knekte lenker (404)
 • [VTK-2074] - Forsidemal: sette klasse på første og siste boks
 • [VTK-2080] - Speede opp lenkesjekker JS
 • [VTK-2082] - Legge inn "Bla igjennom..."-knapp bak feltet for webadresse i malene for forside og forsidesaker
 • [VTK-2083] - Merke siste listeelement i feeds med klasse
 • [VTK-2084] - Speede up og foredle galleri
 • [VTK-2085] - Sette "hvit" som default-farge når du oppretter ny boks i forsidemal
 • [VTK-2087] - Endre lenketekst på tilbakepeker på rapporter-arkfanen
 • [VTK-2091] - Fjerne knapp for understrek fra CK
 • [VTK-2102] - Tillate henting av personer utenfor gitt stedkode i enhetspresentasjon
 • [VTK-2105] - Sette PHP server-variabel $_SERVER['HTTPS'] for requester mot VortexPHP som går over SSL
 • [VTK-2106] - Oppgradere til CKEditor 3.5.1
 • [VTK-2120] - Prosjekt-/gruppelisting med prosjekttilhørighet og lange deltakerlister
 • [VTK-2140] - Aggregering - Fjerne eganskap (property) "følg aggregeringsinnstillinger"

Ny funksjonalitet

 • [VTK-1978] - Opplasting av flere filer på likt i admin
 • [VTK-2092] - Redigeringsfane for film
 • [VTK-2093] - Redigeringsfane for bilde
 • [VTK-2096] - Redigeringsfane for audio
 • [VTK-2097] - Splitte lange deltakerlister for forskergrupper og -prosjekter
 • [VTK-2112] - Ny dokumenttype for masteroppgave

Diverse

 • [VTK-1976] - Oppgrade tablesort.js
 • [VTK-2079] - Rydde opp i web-resources
 • [VTK-2086] - Flytte kode for rapporter ut av ftl for "subfolder"-komponent
 • [VTK-2090] - Undersøke periodisk jobb for oppdatering av personinfo
 • [VTK-2099] - Oppgrader jQuery til versjon 1.5.1
 • [VTK-2100] - Stiling av "Underområder" i mappelisting
Publisert 22. mars 2011 15:39 - Sist endret 23. sep. 2013 14:13