Ny versjon av Vortex (versjon 2.7.3)

Ny rettighetsmodell, lyd- og videolisting (med støtte for podcasting), preliminær støtte for WebID-brukere og -grupper.

Hva er nytt i denne versjonen?

Ny rettighetsmodell

I denne versjonen er det gjort relativt store endringer på hvordan du styrer rettigheter i Vortex. Alle dokumenter i Vortex er konvertert til ny rettighetsmodell.

Skriverett inneholder nå også les

Rettigheten som tidligere kun ga skriverettigheter gir deg nå både skrive og leserettigheter.

Eier gir ikke lenger rettigheter

Tidligere hadde du som eier av et dokument rett til å lese, skrive og administrere dokumentet. Og tilsvarende for mapper.

Nå gir ikke eierskap deg lenger noen spesielle rettigheter til dokumentet du står som eier av.

Dette gjør det bl.a. enklere for nettredaktører å ha oversikt over hvem som har tilgang hvor, f.eks. i forbindelse med at personer slutter eller skifter stilling internt på UiO.

Administrasjonsrett gir deg rett til å låse opp dokumenter som er låst for redigering

Bruk denne kun når vet at personen som har låst dokumentet ikke jobber på dokumentet. Låser du opp et dokument som noen jobber vil de miste endringer de ikke har lagret fra før.

"Rett til å kommentere" gir ikke automatisk kommenteringsmulighet på nettsiden

Du er nødt til å skru på kommentering også på Om-arkfanen til ressursen. I utgangspunktet er det kun på artikler og arrangementer det er mulig å kommentere.

"Kun opprette" er fjernet

Tidligere hadde vi en rettighet som kunne brukes til å gi brukere tilgang til kun å opprette ressurser i en mappe. Denne har nesten ikke vært brukt, og er derfor fjernet.

Video- og lydlisting (med automatisk podcasting)

Det er laget en ny type listing skreddersydd for publisering av lyd og video.

Mappen kan automatisk abonneres på som en podcast. Du kan også fylle ut tittel og beskrivelse på både video og lyd-filere.

Se eksempel på video- og lydlisting

Preliminær støtte for WebID-brukere og -grupper

I Vortex er det nå implementert støtte for å gi lese- og skriverettigheter til WebID-grupper og kommenteringsrettigheter til alle WebID-brukere. Med dette på plass trenger du ikke lenger å registere personen som gjestebruker ved UiO for å kunne gi tilgang til et nettområde.

Dessverre er ikke støtten for dette skrudd på i denne Vortex-versjonen fordi vi ikke har hatt mulighet til å teste implementasjonen vår mot en ferdig WebID-tjeneste. Men WebID-tjenesten gikk offisielt på lufta i dag (4. mai), så håper at vi så fort som mulig kan skru på denne støtten slik at du kan benytte WebID-brukere og grupper i Vortex.

Utvidelser som kreves for å bruke felles systemindeks

Mye av arbeidet som må gjøres i Vortex for å kunne ta i bruk felles systemindeks er gjort i denne versjonen.

Andre feilrettinger og forbedringer

 • Fikset problem med avspilling av Quicktime-video på Iphone/Ipad
 • Felt for relatert innhold på forskergrupper og forskningsprosjekter
 • Søppelkasse er alltid synlig (selv om den er tom)
 • Mulig å bruke relative filbaner i Feed-komponenten

Detaljert oversikt over endringer

Rettigheter

 • [VTK-2121] - Nye/endrede pseudogrupper
 • [VTK-2122] - Fjerne eier fra mappelisting etc.
 • [VTK-2123] - Endring av rettighetsmodell
 • [VTK-2124] - Endre rettighetsflapp for ny modell
 • [VTK-2125] - Endre kopiering/flytting ifht. ny rettighetsmodell
 • [VTK-2128] - Tilpasse WebDAV ACL til endret rettighetsmodell
 • [VTK-2129] - Endre slik at bare root kan sette eier til en annen enn seg selv i WebDAV
 • [VTK-2130] - Endre kommentering (ifht. ny rettighetsmodell)
 • [VTK-2131] - Oppdater eksport/import ifht. ny rettighetsmodell
 • [VTK-2134] - Tillate alle som er administratorer å låse opp et dokument
 • [VTK-1321] - Fikse Repository-API mhp. på ACL (arv av/på og lagring av ACL)
 • [VTK-2207] - Ikke lenger mulig å legge til feide-brukere i ACLer
 • [VTK-2219] - Opprette group store for WebID-grupper

Felles systemindeks

 • [VTK-2167] - Ny logger for changelog events må konfigureres opp for Solr
 • [VTK-2177] - Lage søke-API i Vortex mot Solr
 • [VTK-2216] - Støtte kjøring av "portal.xml" spørringer mot Solr for kompatibilitet med eksisterende kode i Vortex
 • [VTK-2217] - Implementere støtte for sortering i Solr søke-API
 • [VTK-2227] - Testing av Solr query-API i Vortex (org.vortikal.solr.search.*)
 • [VTK-2166] - Kode for å eksportere/representere ressurser generelt i Vortex

Bilde, lyd og video

 • [VTK-2199] - Avspilling av video feiler på iPhone (og trolig iPad)
 • [VTK-2182] - Feilmelding hvis browser ikke har flash for media-player
 • [VTK-2183] - Melding under "Vis"-fanen i admin ved forhåndsvisning av lyd, video og bilde
 • [VTK-2233] - Skalering av valgt bilde i Galleri feiler
 • [VTK-2188] - Video/lyd-mappe
 • [VTK-2180] - Konsolidere «Bildemappe->Standard» og «Bildemappe->Tabell»
 • [VTK-2159] - Forbedring av redigering og visning av bilder
 • [VTK-2173] - Utvide URL class til å støtte for RTMP protokoll

Dokumentmaler og listinger

 • [VTK-2170] - Feil i bloggmappe siste kommentarer trigget av mailto
 • [VTK-2147] - Linkene "Alle kommende arrangementer" og "Tidligere arrangementer" mangler "/" på slutten
 • [VTK-2136] - Relative lenker i artikkel-innledning brekker i artikkelliste høyere opp og feed
 • [VTK-2181] - Feil antall publikasjoner i lenke til Cristin
 • [VTK-2209] - Publikasjoner: Klammetegn fra Cristin gir sekvens i JSON-tjeneste som fører til feil i Freemarker
 • [VTK-2224] - Master-, gruppe- og prosjektliste henter ikke ressurser fra undermapper
 • [VTK-2196] - Forbedre/konsolidere høyrekolonne på mappelistinger
 • [VTK-2208] - Legge til 45 studiepoeng som mulighet i masteroppgave-malen
 • [VTK-2215] - Legge til felt for relatert innhold på maler for forskergrupper og forskningsprosjekter
 • [VTK-1981] - Innsetting av kommentar alene i introduksjon og bildetekst i mapper og gamle dokumenter gir IllegalArgumentException

Komponenter

 • [VTK-2146] - "Mer..." linkene i bunnmenyen mangler "/" på slutten
 • [VTK-1971] - Komponenter som må fjernes fra listen over "Available decorator components"
 • [VTK-2185] - Feed-komponent håndterer ikke lenger bilder med filnavn som inneholder æøå
 • [VTK-2213] - Logg ut fra en generert side gir 400 - bad request
 • [VTK-2228] - Logg inn-komponent viser ikke fullt navn
 • [VTK-1986] - Relative url i feed og feeds komponenten

Kommentering

 • [VTK-2155] - Riktig feilmelding når man ikke har tilgang til å kommentere
 • [VTK-2132] - Oppdatere dekoreringsmaler/visningstemplates for kommentering

Andre feilrettinger og forbedringer

 • [VTK-2169] - &-tegn i tittel på en mappe fjernes fra tittel på visning
 • [VTK-2174] - "Hjelpe"-lenke i editoren(ene) i admin blir ikke lokalisert og peker feil
 • [VTK-2176] - Internal server error nå mapper som heter "." blir opprettet
 • [VTK-2193] - Redirect feiler ved logout på rot av en host.
 • [VTK-2194] - Ikke mulig å sette grensesnitt språk i admin i trunk med Firefox/Chrome
 • [VTK-1823] - Forenkle aggregerte søk
 • [VTK-2220] - Søppelkasse - gjøre arkfanen synlig uavhengig om søppelkassen er tom eller ei
 • [VTK-2201] - Endre navn på språk-cookie i admin
Publisert 4. mai 2011 22:14 - Sist endret 10. juni 2015 12:00