Ny versjon av Vortex (versjon 3.0)

Nytt administrasjonsgrensesnitt med bl.a. nytt grafisk design, egen oppgaveorientert inngang mot viktigste bruksoppgaver og ny rapport som gir oversikt over hvilke typer innhold som er publisert. Nytt fritekstsøk med forbedret brukeropplevelse og ny søketeknologi.


Forbedret administrasjonsgrensesnitt

Nytt grafisk design

Bilder fra nytt admingrensesnitt i Vortex 3.0

De gamle Windows-inspirerte ikonene er borte og er erstattet av et nytt og moderne grafisk design i tråd med UiOs designmanual.

Viktige funksjoner mer synlig

Funksjoner og viktig informasjon knyttet til en enkelt ressurs er gjort mer synlig i grensesnittet.

Det gjelder bl.a. informasjon om leserett på ressursen, publiseringsstatus samt mulighet for å publisere/avpublisere og filer og mapper markert for flytting.

Oppgaveorientert inngang mot viktigste oppgaver

Et av de viktigste funnene i forrige store runde av brukertester var at det tok uforholdsmessig lang tid for helt nye brukere å forstå at de måtte stå på en mappe for å få muligheten til å opprette nye dokumenter og mapper og laste opp filer.

Nå er denne muligheten tilgjengelig uansett om du står på en mappe eller fil gjennom en ny global funksjon øverst til høyre.

Enklere å skille ulike tilbakemeldinger fra systemet fra hverandre

Tilbakemeldinger fra systemet er nå bedre skilt fra hverandre både i forhold til design og plasering.

Plassering og utseende av tilbakemeldinger avhenger nå av om den angår

 • Systemets generelle status (f.eks. at systemet er låst for redigering)
 • Brukerens siste aksjon (f.eks ved kopiering og flytting av dokumenter)
 • Tilstanden på den enkelte ressursen (f.eks. om ressursen inneholder knekte lenker eller er satt opp med forsinkelse).

Ny rapport: Oversikt over innhold

På rapport-arkfanen på alle mapper er det nå en ny rapport tilgjengelig som gir deg oversikt over hvor mye og hva slags type innhold som er publisert i den aktuelle mappen.

De ulike innholdstypene er presentert med antall forekomster og illusterert med kakediagrammer for å gi et inntrykk av forholdet i antall mellom de ulike typene innhold.

Bakgrunnen for rapporten er å gjøre det enklere for nettredaktører og andre redaksjonelt ansvarlig i å holde oversikt over hva slags type innhold som blir publisert på webområder de har ansvar for.

Forbedringer i redigering

Begrepsbruken for å skru av og på høyrekolonne er gjennomgått og plasseringen av selve valget er endret noe slik at det skal gå tydeligere frem hva det innebærer.

Rekkfølgen på felter i redigering er endret for forskningsprosjekt, forskergruppe og ledig masteroppgave slik at det er større samsvar mellom rekkefølgen på felter i redigering og rekkefølgen på visning.

Enklere å bytte språk

Valg av grensesnittspråk er flyttet opp i toppen av applikasjonen for å være i tråd med designmanualen for applikasjoner.

Mulig å redigere på mobiltelefon og lesebrett

iPhone, iPad og Android-baserte telefoner og lesebrett kan du nå redigere både mapper og nettsider i Vortex.

Der du til vanlig får en rik editor er du dessverre nødt til å skrive HTML-kode siden dette er den eneste typen redigering som pr. i dag er mulig på mobiltelefon/lesebrett.

Den aller nyeste versjonen av CKeditor (som ble sluppet 14. september) kommer med støtte for fullverdig redigering på iPhone/iPad, vel og merke kun for versjon 5 av iOS (operativssystemet som brukes på iPhone/iPad) som ikke er lansert enda.

Men så fort Apple slipper denne versjonen av iOS så vil vi oppgradere Vortex til å bruke versjonen av CKeditor som da vil gi fullverdig redigering av nettsider i Vortex på iPad/iPhone.


Nytt fritekstsøk

Bilder fra nytt søk

Både brukeropplevelsen for søk og teknologien bak er helt ny i denne versjonen av Vortex.

De ulike typene søk er samlet i en felles søktjeneste

Tidligere fungerte nettsidesøk, person og enhetssøk som separate tjenester.

Nå fremstår de for brukeren som en felles søketjeneste hvor det er enkelt å bevege seg mellom ulike typene søk, uavhengig av at det er ulike teknologi bak de forskjellige typene søk.

Muligheter for å filtrere søkeresultatene 

På nettsidesøk er det mulig filtrere søkeresultatene på tema (forskning, studier, osv.), språk, nettsted og tidspunkt for publisering.

På emnesøk kan du filtrere på fagområde, antall studiepoeng og undervisningsspråk.

Nytt og strengere forvaltningsregime

Nye domener må eksplisitt godkjennes før de inngår i søkeindeksen.

Ulik vekting på subdomener

Innhold publisert på f.eks. www.uio.no gis i utgangpunktet høyere prioritet enn innhold på foreninger.uio.no

Konsekvenser for redaksjonelt arbeid

Alle dokumenter i Vortex som er publisert og som har leserett for alle blir nå søkbare i fritekstsøk maksimalt 2 minutter etter publisering.

Endringer du gjør i dokumentet får dermed umiddelbar konsekvens for hvordan det fremstår i søk. Endrer du f.eks. tittel på et dokument blir dette oppdatert i fritekstsøket rett etter at du har gjort endringen.

Hvis du ønsker at innhold ikke skal gjenfinnes av andre så er det nå ekstra viktig at du adgangsbegrenser innholdet eller lar være å publisere det.

En endring vi har gjort for å unngå at innhold som i utgangspunktet ikke skal publiseres blir søkbart er at når du nå tar en arbeidskopi av et dokument i Vortex (gjennom "kopier") så avpubliseres kopien automatisk.

Så du må eksplisitt trykke publiser på kopien hvis du ønsker at den skal være synlig.

Fortsatt mulig å søke i lesebegrensede sider

Hvis du logger inn så søker du også i lesebegrensede sider hvor du har lesetilgang.

Merk: Søkeindeksen er ikke komplett i forhold til lesbegrensede dokumenter før fredag 23. september kl. 16.00.

Teknologien bak det nye søket

Apache Solr versjon 3.2 er brukt som søkemotor.

For nettsteder som ikke bruker Vortex benyttes ManifoldCF for å hente innholdet og legge det i søkeindeksen.

Mer om det nye søket

Les vår mer utdypende beskrivelse av hvordan det nye søket fungerer.


Egen komponent for arrangementer

Den nye komponenten viser fram arrangementer på en måte som ligner mer på vår ordentlige arrangementsliste, med bl.a. mulighet for å vise frem ikoner for dato samt fremvisning av slutt-tidspunkt og sted.

I første omgang vil denne komponenten testes på www.uio.no. Deretter vil vi se på hvordan vi best innfører den på alle fakulteter og institutter, UB og NHM. Så vent med å ta i bruk denne selv.


Legg til person i adressebok

På alle personpresentasjoner er det lagt til en ny funksjon hvor du kan laste ned kontaktopplysninger i visittkort-format (vCard). 

Slike visittkort er det mulig å legge inn i f.eks. Notes eller Gmail. Hvis du bruker Mac så blir de lagt rett inn i adresseboka di.


Andre forbedringer

 • Tagslisting er nå sortert på publisert dato og har samme design som artikkeliste
 • Forbedret blaing på nederst på listinger

Detaljert oversikt over endringer

Feilrettinger

 • [VTK-736] - Overlapp mellom resourceMenu og filnavn (når de er veldig lange)
 • [VTK-1839] - Ikonet for "flytt" og "kopier" blir klippet 1px nederst i Chrome & Safari på Mac
 • [VTK-2004] - Visuell bug i forside-dokument-editor
 • [VTK-2104] - Aktiv arkfane i admin får strek under seg når siden er zoomet ut
 • [VTK-2165] - Feilmelding dukker opp første gang man forhåndsviser i IE 7
 • [VTK-2239] - Undersøke hvorfor 404-lenker med «æ», «ø» og «å» ikke rapporteres som brutt
 • [VTK-2240] - Ved innsetting av ny arrangør i arrangementsmal kommer feltene litt til høyre
 • [VTK-2280] - resource:comments-feed-link gir feilmelding når mappe over er lesebegrenset
 • [VTK-2328] - Rekkefølge på sortering for tags service
 • [VTK-2338] - Feil ved opplasting av strukturert (JSON) og html dokumenter
 • [VTK-2361] - Artikkelmappe på www.usit.uio.no gir 500-feil
 • [VTK-2362] - Ordne slik at iframe bredde og høyde ikke blir piksler ved redigering
 • [VTK-2367] - Personpresentasjon - Ikke vise primærtilknytning dersom det er UiO (900000)
 • [VTK-2374] - PDF får noen ganger lange "highlight snippets" og andre ganger grumsete output
 • [VTK-2377] - Feil lokale på søke-knapp i enhetssøk
 • [VTK-2382] - personDataRefresher bruker Solr til søking
 • [VTK-2428] - Rot med ressurstypenavn på enkelte mappetyper i admin
 • [VTK-2436] - Sortering av type i mappelisting i admin må være på den lokaliserte verdien
 • [VTK-2446] - Subfolder-menu krasjer noen ganger hvis man setter result-sets parameter
 • [VTK-2448] - Fantom les i WebDAV av fil etter overskriving av foreldremappe
 • [VTK-2449] - Redigering av gammel visuell profil feiler
 • [VTK-2451] - FF5: Enter-tastetrykk i tekstfeltet istedet for "Legg til" under "Rettigheter"->"Grupper" gjør at øverste gruppe forsvinner istedet for at nye blir lagt til
 • [VTK-2452] - Rettigheter - Kopiering/flytting av adgangsbegrenset ressurs til åpen mappe fungerer ikke
 • [VTK-2453] - Feil i tittel-ekstraheringen av studieretning-hjemmeside
 • [VTK-2457] - Quick-link-koden filtrerer på URL-feltet, som typisk også matcher alle subtre-URL-er
 • [VTK-2460] - Problem med dekoreringskomponenter og plain-view content
 • [VTK-2461] - Mangler oppskopingslenker i bunnen til globaltsøk på www.uio.no fra lokaltsøk
 • [VTK-2462] - Rettigheter - Kopiering/flytting av adgangsbegrenset ressurs

Forbedringer

 • [VTK-1188] - Grensesnitt: Endring av egenskaper uten postback
 • [VTK-1456] - Rydde tooltip-tekst i admingrensesnittet og annen i18n
 • [VTK-1586] - Vise tekstfelt istedet for CK på iPhone, iPad og Android
 • [VTK-1617] - Rydde i internasjonaliseringsfiler for admin-grensesnittet
 • [VTK-1645] - Oppskopingslenker for søkeresultater
 • [VTK-2273] - Endre rekkefølge på rettighetene for kommentering
 • [VTK-2275] - Endre tekst på snarveien "Adgangsbegrenset til brukere fra norske universiteter og høyskoler" under rettigheter
 • [VTK-2297] - Personsøk - Bedre håndtering av språk ved søk i felles systemindex
 • [VTK-2315] - Erstatte dagens sorteringsdato i tagslistinger med publisert dato
 • [VTK-2316] - Endre fra "Skjul høyrekolonne" til "Vis høyrekolonne" på artikler og arrangementer
 • [VTK-2317] - Ny rekkefølge på felter i redigering av malene for forskningsprosjekt, forskergruppe og ledig masteroppgave
 • [VTK-2318] - Justere plassering og navngiving på switch for høyrekolonne i redigering av forside, artikkel og arrangement
 • [VTK-2320] - Alle Thickbox-alerts kan gjøres om til vanlige JavaScript-alerts
 • [VTK-2322] - Even-odd design på tabellrader på om-arkfanen og under avanserte rettigheter
 • [VTK-2323] - Gjøre "Avbryt" asynkron i alle dialoger hentet med AJAX [som _ikke_ erstatter annen markup]
 • [VTK-2324] - Innføre eget ikon på binærfiler (både i mappelisting og i resourcebar)
 • [VTK-2329] - Konsolidere sjekk på om inputfelt eller tekstområde (CK) har blitt endret (editor.ftl-er)
 • [VTK-2335] - Fjerne arkfanen "Mål" i lage lenke-dialogen i CKEditor
 • [VTK-2337] - Stile visning av videoer som ikke støttes av flash-spiller og for nettlesere som ikke støtter flash
 • [VTK-2342] - Endre navn på felt i org.enhetsmal
 • [VTK-2348] - Legge inn » i spesialtegndialogen til ckeditor
 • [VTK-2356] - Trenger utvidelse av RecoverableResource med isCollection
 • [VTK-2366] - Oppgradere avhengighet til ehcache
 • [VTK-2369] - Oppgradere til CKEditor v3.6.1
 • [VTK-2376] - Rapport som viser personpresentasjoner der data fra LDAP er overstyrt
 • [VTK-2388] - Manglende slash på slutten av lenke for thumbnails i embedded bildegalleri
 • [VTK-2398] - Mismatch i type mellom forskjellige tittel-properties
 • [VTK-2411] - Enhetssøk må gi melding om "ingen treff" ved null treff
 • [VTK-2430] - Justere design av filtre/fasetter i søk
 • [VTK-2431] - Små designjusteringer på innholdsrapport
 • [VTK-2439] - Håndtere spesialtegn i filnavn
 • [VTK-2441] - Legge til related-content på personpresentasjoner
 • [VTK-2467] - Bytte visningslenke til http og legge til tittel på dokument rapport.

Ny funksjonalitet

 • [VTK-1763] - Fjerne lenke til avsluttede prosjekter når de ikke finnes
 • [VTK-2178] - Bygge inn rettighetsfiltrering i søk mot Solr
 • [VTK-2200] - Visning av Video/lyd-mappe
 • [VTK-2283] - Komponent for å vise frem arrangementer
 • [VTK-2313] - vCard tjeneste for person presentasjon
 • [VTK-2326] - Ny rapport: Oversikt over innhold
 • [VTK-2365] - Avpublisere publiserte json-dokumenter ved kopiering (i admin)
 • [VTK-2381] - Lage dialog vindu for Opprett ny.
 • [VTK-2399] - Mulig å switche mellom de 4 ulike typene søk i høyrekolonne på person og enhetssøk
 • [VTK-2408] - Rapport for organisatoriske enheter med enhetskode men som ikke bruker LDAP

Oppgaver

 • [VTK-2319] - "Flytt/kopier" og "Publiser/avpubliser" må flyttes til resource-menu-right
 • [VTK-2325] - Lokalisering og ikon på vcard-tjeneste på person
 • [VTK-2327] - Oppgradere jQuery fra 1.5.1 til 1.6.2
 • [VTK-2333] - Oppgradere abdera til versjon 1.1.2
 • [VTK-2334] - Oppgradere Strobe Media Playback til versjon 1.5.1
 • [VTK-2341] - Komponent for å benytte "contextual title" i dekoreringsmaler
 • [VTK-2355] - Gjenstående justeringer / feil i admin
 • [VTK-2370] - Undersøke om det finners ressurser som bruker den gamle movieplayer-plugin til FCKEditor
 • [VTK-2401] - Konfigurering av titler og oppskoping i søk
 • [VTK-2412] - Stilsette XML-redigering
 • [VTK-2444] - Oppdatere komponent for personsøk til å ta høyde for ny parameter
 • [VTK-2447] - Oppdater side fra server under noen omstendigher ved AJAX
Publisert 22. sep. 2011 16:00 - Sist endret 17. juni 2015 17:28