Ny versjon av Vortex (versjon 3.12)

Forbedret personsøk – søk etter person basert på emneord, begrens søketreff til enten vitenskapelig ansatte, teknisk-administrativt ansatte eller studenter. Første del av nye dokumentmaler og listinger for emner og emnegrupper.

Hva er nytt i denne versjonen?

Forbedret personsøk – søk etter emneord og filtrer på persontype

Nå kan du søke både etter emneord og navn i personsøk.

Emneord er brukt for å beskrive arbeids/forskningsområdene til ansatte på UiO.

Ønsker du å se hvem som forsker på f.eks. «alger» kan du nå bare skrive det inn i søkefeltet.

Større versjon av skjermbildet

I eksemplet over er det både en person som heter noe med «alger» og personer som har emneord som inneholder «alger».

Filtrer søketreff på persontype

Etter at du har søkt kan du velge om du kun vil ha treff blant vitenskaplig ansatte, teknisk-administrativt ansatte eller studenter.

Finn en forsker

Med både søk i emneord og filtrering på persontype er det tekniske grunnlaget for å lage «Finn en forsker» mer eller mindre på plass.

Det som gjenstår før vi kan lansere dette som et helhetlig konsept er en redaksjonell prosess for å kvalitetssikre emneord samt å tilrettelegge finn en forsker-tjenesten på en god måte på nettstedet.


Første del av nye dokumentmaler og listinger for emner og emnegrupper

Hoveddelen av arbeidet i denne versjonen er knyttet til teknisk fornying av dokumentmaler og listinger for UiOs emner og emnegrupper.

Totalt skal det lages 11 nye maler og listinger, i denne versjonen er 6 av dem utviklet, deriblant ny mal for timeplan og pensumliste.

Planlagt tidspunkt for lansering av nye sider for emner og emnegrupper er første kvartal 2013.


Andre forbedringer og feilrettinger

 • Mulig å knytte et forskningsprosjekt til en forskergruppe som har tilhørighet på et annet fakultet
 • Bedre lenketekst til liste over deltagere på forskningsprosjekter/grupper
 • Opprett-dialog: Forslag til filnavn baseres på første 50 tegn av tittel
 • Bedre støtte for opplasting av veldig store filer (> 2 GB)
 • Søkeord i søk beholdes også ved innlogging med "Logg inn" i bunnen av siden
 • Grunnleggende støtte for å markere webområder som utdaterte

Fullstendig oversikt over endringer

Personsøk

 • [VTK-3019] - Personsøk - Søk i emneord
 • [VTK-3020] - Personsøk - Fasetter for tilhørighet (ansettelsesforhold og tilknytning)

Studier

 • [VTK-3030] - Emner: ny dokumenttype - Pensumliste
 • [VTK-3000] - Emner: ny dokumenttype - Timeplan
 • [VTK-3015] - Emner: ny mappetype - Semestermappe
 • [VTK-3016] - Emner: ny mappetype - Emnemappe
 • [VTK-3059] - Feil navn på studieprogram/retningsmappe på om-arkfanen
 • [VTK-3062] - Tittelfeltet i redigering av program/studieretningsmappe for langt ned
 • [VTK-2870] - Skjul rediger, versjon og visuell profil faner for visse ressurstyper
 • [VTK-3048] - Utvidelse av editor: skjul/vis bestemt semester og fritekst for emnedokumenttype
 • [VTK-3056] - Emner: ny dokumenttype - mapping mellom ub-fagside og emneprefiks

Redigering

 • [VTK-3027] - Utvidelse av editor for å fjerne piler opp og ned for json-elementer
 • [VTK-3047] - Utvidelse av editor for ekspandering og kollapsing av json-elementer
 • [VTK-3065] - Halvere bredden på feltet "Tittel i navigasjon" på mapper
 • [VTK-3025] - Editor: oppramstyper (eks. eksamenssemestre, undervisniningssemester i emne.xml)

Andre dokumentmaler

 • [VTK-3052] - Oppgradering av komponent for listing av relaterte prosjekter og grupper
 • [VTK-3074] - For lite luft under og for mye over "stedkode" i personliste-redigering
 • [VTK-2928] - Unngå at felter for dato og klokkeslett i arrangement "forsvinner" når du lagrer
 • [VTK-3043] - Ulik lenketekst til liste over deltagere i prosjekt/gruppe avh. av antall som vises

Administrasjonsgrensesnittet

 • [VTK-3033] - Opplasting av store filer (større enn ~2GB) i admin fungerer ikke
 • [VTK-3038] - Lange filnavn når lange titler (endre grense fra 103 til 50)
 • [VTK-3009] - Abonnering på RSS-strøm feiler ved bruk av tegnet 0x0b
 • [VTK-3032] - Brødsmulesti dirrer i IE8 når den akkurat får plass og hover på lenker som endres grafisk
 • [VTK-3034] - "Avbryt" ved redigering av forsidesaker gir Internal server error
 • [VTK-3035] - resourceMenuLeft fungerer ikke når ressurs er låst av annen bruker og har skriverett til mappen over
 • [VTK-3036] - Ikke lenger mulig å låse opp et dokument låst av en annen bruker
 • [VTK-3044] - Ny mappe henger noen steder i IE8
 • [VTK-3049] - Ta bort kolonnen "Endringer" fra versjoner-arkfanen
 • [VTK-3060] - Forbedret grafisk design på autocomplete av brukere og grupper på rettigheter
 • [VTK-3072] - Valg for hvilken property title i opprett dialog for mappe skal sette

Andre feilrettinger og forbedringer

 • [VTK-3076] - Ikke overstyr tittel på oppskopingslenke på emneordlisting
 • [VTK-3067] - Class for html noextract felt feiler
 • [VTK-2979] - jQuery UI dialog istedetfor Thickbox - Del II (Alt i admin)
 • [VTK-3013] - Property for arkivering
 • [VTK-3031] - Logg inn - Ta vare på parametere
 • [VTK-3053] - Solr søk - Håndtere arvbar property "obsoleted" ved søk utført fra Vortex i felles systemindeks
 • [VTK-3061] - TL: trenger støtte for søk med inline query-expressions
 • [VTK-3063] - TL: lage mulighet for å koble opp custom-funksjoner i template-språk
 • [VTK-3070] - TL: trenger støtte for up- og downcase
 • [VTK-3051] - Støtte for regexp-regler i PHP-kjørekonfigurasjon
 • [VTK-3055] - Enhetstester for AuthorizationManager
Publisert 7. nov. 2012 15:58 - Sist endret 19. des. 2012 19:00