Ny versjon av Vortex (versjon 3.13)

Støtte for mer avansert arbeidsflyt – endringer må godkjennes før publisering, "snillere" lenkesjekk, forbedret forhåndsvisning, publisering når du redigerer lagrer endringer.

Hva er nytt i denne versjonen?

Støtte for mer avansert arbeidsflyt – endringer må godkjennes før publisering

På webområder hvor du ønsker sterk redaksjonell kontroll er det nå mulig å kreve at alle endringer som gjøres skal godkjennes før de publiseres på nett.

Ved å gi tilgang til webområdet med rettigheten «Bare les og skriv (ikke publiser)» vil brukeren isteden for en publiser-knapp få en "send til godkjenning"-knapp.

Når du trykker på «Send til godkjenning» får du opp en dialog hvor du med ett klikk kan sende en forhåndsutfylt e-post til de ansvarlige for webområdet og be om godkjenning.

Ansvarlig for området vil da motta en e-post med en lenke direkte til forhåndsvisning av nettsiden som ønskes godkjent.

Hvis endringene er greie kan ansvarlig for området publisere endringene på vanlig måte:

 • ved å trykke «Publiser» hvis nettsiden ikke er publisert tidligere eller
 • ved å trykke «Sett som gjeldende» for nettsider som allerede er publisert.

Til bruk for HMS-rutiner

Vi anbefaler at dette kun benyttes på områder hvor det kreves ekstra sterk redaksjonell kontroll.

I første omgang skal dette brukes til prosedyrer for HMS, hvor vi er lovpålagt svært strenge kontrollrutiner i forbindelse med endringer.


"Snillere" lenkesjekk

Tidligere har lenkesjekken rapportert brutte lenker i en del tilfeller der webserveren som det lenkes til er feilkonfigurert eller oppfører seg på en ustandard måte, f.eks. med veldig mange videresendinger.

Men i en del av disse tilfellene så fremstår ikke lenkene som brutt for en som faktisk følger lenken, selv om den fra teknisk side kan fremstå som brutt.

Mange av disse tilfellene blir nå ikke lenger rapportert som brutt i lenkesjekk-rapporten.


Forbedret lasting og fremvisning av nettsider i forhåndsvisning

Last ned mediefil

Nettsiden lastes nå ferdig før den vises frem. Dette gir en mer behagelig og forutsigbar opplevelse mens du venter på forhåndsvisning.


«Publiser» innebærer også lagring når du redigerer en nettside

Hvis du trykker «Publiser» når du er inne og redigerer en nettside vil endringer du har gjort i redigering bli lagret og publisert.


Andre mindre forbedringer

 • Forbedret design på kommentarfeltet
 • Forbedret presentasjon av fellestekster i redigering
 • Publisert dato, sist endret dato og del/tips-funksjoner på beskjeder

Detaljert oversikt over endringer

Godkjenning

 • [VTK-3115] - Endre oppførsel ved publisering og send til godkjenning
 • [VTK-3090] - Godkjenning av publisering - diverse
 • [VTK-3116] - Endre tekst i banner på arbeidsversjon
 • [VTK-3117] - Snarveg fra "Rettigheter"- til "Om"-flapp for å redigere godkjennere

Rapporter

 • [VTK-3124] - Urchin rapport viser andre mapper hvis starten av navnene er like
 • [VTK-2799] - Lenkesjekk: vurdere timeouts og om treg respons bør rapporteres som brukket lenke
 • [VTK-3039] - Utvide lenkesjekkrapporter med å vise frem videresendinger (istedenfor som brudd)

Redigering

 • [VTK-3105] - Instansiering av mange instanser av CK
 • [VTK-3107] - Forbedret design på redigering av fellestekster
 • [VTK-3096] - Litt stor tekst inne i CKEditor noen ganger
 • [VTK-3077] - Prosjekt: Feilplasserte knapper på feltet "Involverte forskergrupper"
 • [VTK-3104] - For mye whitespace mellom bokser i kollapsbar-redigering

Personlisting og personsøk

 • [VTK-3089] - Personsøk mangler høyremeny når søk ikke er utført
 • [VTK-3118] - Personsøk - Innføre caching for søk i dao cachewrapper
 • [VTK-3098] - Personliste med stedkode viser ikke overstyrte telefonnr

Dokumentmaler og listinger

 • [VTK-3100] - Fjerne arrangementer uten startdato fra søk
 • [VTK-3125] - Beskjed mangler publisert/sist-endret dato + del på/tips-funksjoner
 • [VTK-3108] - Bedre markering av masteroppgaver som ikke er ledige
 • [VTK-3111] - Feil ekstrahering av tittel på dokumenttypen for opptak

Administrasjonsgrensesnittet

 • [VTK-3099] - Forbedret oppførsel under forhåndsvisning
 • [VTK-3122] - Brødsmulevenstremeny - adgangsbegrensede undermapper
 • [VTK-3123] - Brødsmulesti i admin - visning av adgangsbegrensede mapper
 • [VTK-3006] - AJAX POST for "Lås opp" din egen lås (hvis ikke står under "Rediger"-arkfanen)
 • [VTK-3113] - «Slutt å administrere» fungerer ikke for adgangsbegrensede sider når man ikke har SSL

Andre feilrettinger og forbedringer

 • [VTK-3083] - Republisering oppdaterer ikke oppdateringstidspunkt for feed
 • [VTK-3103] - Feil-ikon for filer av typen "application/octet-stream" i mappelistng på visning
 • [VTK-3064] - Forbedret design på kommentering
 • [VTK-3101] - NullPointer i EventComponent
 • [VTK-3095] - Mulig problem med indeksoppvarming og kode for locale-basert sortering [Lucene]
Publisert 6. des. 2012 14:45 - Sist endret 17. juni 2015 17:31