Ny versjon av Vortex (versjon 3.17)

CKEditor med nytt grafisk design og nye ikoner, ansattlisting skreddersydd for finn en forsker, enkelt å lagre også etter bytting av nett, forbedret podkast-støtte, sti som aldri brekker i administrasjons­grensesnittet og ny rapport som viser antall brutte lenker fordelt på undermapper.

Hva er nytt i denne versjonen?

Ny versjon av CKEditor med nytt grafisk design

Vi har oppgradert til aller siste versjon (4.1.1) av CKEditor som bl.a. har nytt grafisk design med nye ikoner.

Nytt verktøy: Magic line

I tillegg er det et nytt verktøy i editoren som heter "magic line" som gjør det mulig å plassere inn nytt innhold på steder hvor det tidligere har vært vanskelig uten å gå inn i kildekoden.

F.eks. hvis du har en liste eller en tabell helt øverst i innholdsfeltet og du ønsker å sette inn et avsnitt over listen eller tabellen. 


Ansattlisting skreddersydd for "Finn en forsker"

Mulig å liste bare vitenskapelig- eller teknisk/administrativt ansatte

Hvis du huker av for dette i redigering vil det dukke opp arkfaner i toppen av ansattlisten som lister de ulike typene av personer. Hvis antallet personer overstiger 250 får du også muligheten til å søke etter personer av den typen.

For studenter vil du i de fleste tilfeller kun få mulighet til å søke siden det som oftest er mer enn 250 studenter registrert på en enhet. 250 er maksgrensen for antall personer vi får lov til å liste av hensyn til personvernet.

Enkel avhuking på rediger-flappen om du ønsker å vise fag/arbeidsområder

Tidligere måtte dette legges inn som en komponent i innledningsfeltet til mappen. Nå kan du velge om du vil vise emneord ved å huke av for dette når du redigerer mappen.

Mer brukervennlig oversikt over alle fag/arbeidsområder

Når du velger å se alle fag/arbeidsområder får du nå en egen dialog som gir en bedre oversikt over de ulike fag/arbeidsområdene til de ansatte.

Klikking på en underenhet tar deg direkte til ansattlisten for enheten

Tidligere gikk disse lenkene til hjemmesiden eller til enhetspresentasjonen til enheten.

Innføring av ansattlisting på nettsidene

Arbeidet med å sette opp den nye ansattlistingen starter på Det humanistiske fakultet i mai. Etter en kort evalueringsrunde vil vi starte arbeidet med å sette de opp på resten av UiOs nettsider.

Bruk av listingen forutsetter flytting av personpresentasjoner fra /personer og til ny plassering under /om/organisasjon.

Oppdatering: Dette arbeidet er dessverre stoppet grunnet problemer med datagrunnlaget i SAPUiO.


Enkelt å lagre etter at du har byttet nett

Selv om du bytter nett eller kobler fra og til nettforbindelsen på maskinen din får du nå enkelt lagret endringer du har gjort i dokumenter du redigerte før du byttet nett eller mistet nedforbindelsen.

Jobber du med en nettside på jobb uten å lagre, lukker laptoppen, drar hjem, spiser middag for så å ta opp laptoppen og kobler den til hjemmenettverket skal du nå få lagret uten problemer.

Når du bytter nett eller har vært offline lenge vil du bli bedt om å logge inn på nytt før du får lagret endringene (se bildet under).

Hvis du forsøkte å gjøre dette tidligere fikk du en feilmelding om at det ikke var mulig å lagre. Du var nødt til å kopiere endringene dine til utklippstavlen. Deretter måtte du starte redigeringen på nytt for så å kopiere inn det endrede innholdet fra utklippstavlen.


Forbedret podkast-støtte fra lyd og videoliste

Vi har byttet format fra ATOM til RSS 2.0 på strømmen som leveres fra lyd- og videolistinger i Vortex.

Bakgrunn for byttet er fordi RSS 2.0 leses bedre av de mest populære podkast-programmene som f.eks. podkast-appen på iPad/iPhone og iTunes.

Med det nye format får du et eget UiO-ikon når du abonnerer på en podkast fra nettsidene til UiO på en iPad/iPhone isteden for standard-ikonet til Apple.

I tillegg vil tekst du legger i innledningsfeltet til en lyd-og videoliste bli presentert som beskrivelsen til podkasten.


Forbedret sti når du adminstrerer nettsider med lange webadresser

Last ned mediefil

Tidligere kunne navigasjonsstien i administrasjonsgrensesnittet gå over flere linjer når du administrerte nettsider dypt nede i nettstedstrukturen.

Ikke så det bra ut, og det tok opp verdifull plass i administrasjonsgrensesnittet.


Ny rapport: Brutte lenker og bilder fordelt på undermapper

På rapporter-arkfanen i hver mappe finner du nå å en oversikt over brutte lenker og bilder fordelt på undermapper.

Rapporten gjør det enklere å se hvilke deler av nettstedet som har de største problemene med brutte lenker.


Andre feilrettinger og forbedringer

 • Problem med filutforsker i redigering når du bruker IE10
 • Forbedret design på upubliserte sider
 • Maksimumsgrense for antall områder som er mulig å vise i aggregering håndheves i grensesnittet
 • En rekke mindre rettinger og forbedringer for studieinformasjon

Detaljert oversikt over endringer

Personlisting og finn en forsker

 • [VTK-3220] - Person - Lagre tilhørighet som property
 • [VTK-3251] - Personlisting - Utvidelser i design og nye properties ifm "Finn en Forsker"
 • [VTK-3253] - Personlisting - Visning av alle emneord i alfabetiserte arkfaner som modal-dialog
 • [VTK-3254] - Personlisting - Visning av alle underenheter som modal-dialog

Studier og kontekster

 • [VTK-3236] - Fellestekster stripper bort diverse classer for html elementer på visning
 • [VTK-3259] - Legge inn plaster i redigering av emnebeskrivelse, semesterside, program og studieretningsforside
 • [VTK-3268] - Kontekstuelle verdier blir ikke hentet ut på arbeidsversjon i dokumenttypen
 • [VTK-3195] - Ny titleresolver med støtte for kontekstuelle elementer
 • [VTK-3232] - Front-end - Mangler, forbedringer og bugs for studier - etter lansering
 • [VTK-3097] - Tittel-uttrekk feiler for tid-og-sted.html (plain XHTML dokument)
 • [VTK-3198] - Fjerne status og fs-code properties fra program- og studieretningsforside
 • [VTK-3227] - Forbedre utlistinger på programforsiden
 • [VTK-3248] - Legg inn beskjed som dokumenttype i rapport med oversikt over innhold
 • [VTK-3267] - Studier - Ingen whitelist for semester og Norsk filter tilbake

Administrasjon og redigering

 • [VTK-3242] - Opprett-dialogen - Hvis man skriver raskt en tittel og trykker enter kommer ikke alt med i filnavn
 • [VTK-3258] - Feil ved browse file i FCK med IE10
 • [VTK-3260] - Fjerne nøkkelord og omdøpe beskrivelse på om-arkfanen
 • [VTK-3262] - Komponentoversikt - Kvalitetssikre liste over komponenter
 • [VTK-3263] - Lenkesjekk - Håndtere webcal lenker
 • [VTK-3240] - Ajax-feilmelding hvis du går fra om-arkfanen og til "Slutt å adminstrere"
 • [VTK-3042] - Ny lenkesjekkrapport - Brutte lenker fordelt på undermapper
 • [VTK-3203] - Relatert innhold for mappe har feil labeltekst i parantes
 • [VTK-3202] - Enhetspublikasjon - Switch for relatert innhold i høyrekolonne har ingen effekt
 • [VTK-3210] - Aggregering og manuell godkjenning - Håndheve grense for antall områder som kan aggregeres fra i redigering
 • [VTK-3169] - Feilmelding i konsoll / varseltrekant i IE ved åpning av Div-container
 • [VTK-3127] - Pop-up-boks for autocomplete forsvinner ikke [ACL-admin]
 • [VTK-3218] - Brødsmulesti som ikke brekker
 • [VTK-3243] - Bedre håndtering av ugyldig sesjon ved AJAX-lagre
 • [VTK-3255] - Oppgradere til CKEditor 4.1.1
 • [VTK-3264] - Vurdere å skru på ACF for CKEditor

Lyd- og videoliste

 • [VTK-1969] - UiO-segl i feeder for iTunes
 • [VTK-3244] - Implementere utvidet RSS 2.0 for audio/video-liste

Andre feilrettinger og forbedringer

 • [VTK-3237] - Lange ressurstitler gjør at designet ikke alltid blir riktig
 • [VTK-3235] - Property-filtrering i WebDAV
 • [VTK-3224] - Vis alle deltakere er feilstavet
 • [VTK-3219] - Ikke mulig å bytte til andre søketyper fra enhetssøk
 • [VTK-3206] - Forbedret design på upublisert side
 • [VTK-3179] - Bruk av backknapp oppdaterer ikke inputfelt ved søk
 • [VTK-3207] - Tagstjeneste - Liste over prosjekter med spesifikke emneord brekker
Publisert 2. mai 2013 16:50 - Sist endret 17. juni 2015 17:34