Ny versjon av Vortex (versjon 3.2)

Felles systemindeks tilgjengelig i alle listinger, besøksstatistikk på alle åpne nettsider, mest populære søkeord, mest besøkte sider, mulighet for å gi positiv og negativ tilbakemelding på en nettside og avansert søk.

llustrasjonsfoto: Colourbox.no

Hva er nytt i denne versjonen?

Felles systemindeks tilgjengelig i alle listinger

De sentrale nettsidene kan nå bl.a. vise frem publiserte arrangementer fra nettstedene til fakulteter og institutter, Naturhistorisk museum og Universitetsbiblioteket.

I listinger vil arrangementene fra fakultetene osv. fremstå som om de var publisert på de sentrale nettsidene.

De samme mulighetene gjelder også artikler, forskergrupper, forskningsprosjekter og andre dokumentmaler som har egen listing.

Besøksstatistikk på alle åpne nettsider

På arkfanen "Om" ved administrasjon av en nettside kan du nå se hvor mange ganger nettsiden er besøkt.

Du kan se besøk fordelt på måned, totalt antall besøk, totalt antall sidevisninger og besøk de siste 30 dagene.

Sidevisninger er antall ganger en side er sett på av en bruker. Men hvis en bruker laster samme side f.eks. tre ganger i løpet av en halvtime, så blir det kun regnet ett besøk.

Dataene for besøksstatistikk hentes fra Urchin som er UiOs løsning for nettstatistikk og er kun tilgjengelig for åpne nettsider.

Mest populære søkeord og mest besøkte sider

I denne versjonen introduserer vi to nye rapporter.

En oversikt over mest populære søkeord og en oversikt over hvilke sider som er mest besøkt.

Rapporten over populære søkeord er fra vanlige nettsidesøk (ikke emne- og personsøk).

Det er mulig å se hvilke søk som er mest populære både på de norske og de engelske nettsidene til en enhet.

Positiv og negativ tilbakemelding

Komponenten du kan sette inn i nettsider du ønsker å få tilbakemelding fra brukerne på er nå utvidet med nye muligheter.

Du kan nå sette e-postadresse på hvem som skal motta tilbakemeldingene som kommer fra brukerne.

Oversikt over hvor mange som har likt eller mislikt en side kan du se i Urchin.

Et reelt eksempel på hvordan komponenten fungerer ser dere her:

Benytt den gjerne til å gi oss en tilbakemelding på denne release noten!

Andre feilrettinger og forbedringer

 • Støtte for avansert søk
 • Rapporter er nå også tilgjengelig for de med skriverett til en mappe
 • Mulighet for å lage anbefalte treff på engelsk Utsatt til neste versjon
 • Ved språkskifte i admin blir du stående på samme arkfane

Detaljert oversikt over endringer

Ny funksjonalitet

 • [VTK-2513] - Ny rapport: Mest populære søk
 • [VTK-2270] - Avansert søkegrensesnitt for fritekstsøk mot Solr
 • [VTK-2292] - Aggregering - bruke felles systemindex
 • [VTK-2419] - Lage løsning for quick-links på engelsk
 • [VTK-2490] - Vise enkel besøksstatstikk fra Urchin på enkelt ressurser i Vortex
 • [VTK-2506] - Ny rapport: Mest besøkte sider
 • [VTK-2564] - Setje eigne rettar på arkiv-mappa i nyoppretta emne-mapper

Forbedringer

 • [VTK-1929] - TAGs-tjensten skal sende til riktig kontekst (enhet og språk)
 • [VTK-2218] - Fjerne versjonsnummer for jQuery
 • [VTK-2251] - Legge internasjonalisering for CK mediaspiller i plugin.js
 • [VTK-2391] - Forbedret autentisering
 • [VTK-2429] - Gjøre "Avbryt" asynkron i alle dialoger hentet med AJAX [som erstatter annen markup]
 • [VTK-2463] - Videreutvikle tilbakemeldingskomponent til "Liker"-funksjon
 • [VTK-2559] - Rapporter-arkfane bør kreve rettigheten "Les og skriv" isteden for "Adminstrere"
 • [VTK-2566] - Forbedre person-view
 • [VTK-2570] - Forbedre utdrag av snippets
 • [VTK-2574] - Stå på samme sted i admin ved bytte av språk
 • [VTK-2576] - Endre ordlyd for deltakerlister på prosjekt/gruppe
 • [VTK-2580] - Fjerne UiO-logo og redusere sort stripe på ikke-UiO-hoster
 • [VTK-2589] - Slippe igjennom span-elementer og class-attributter i feed-parsingen av <description>
 • [VTK-2590] - Mulighet for å styre presentasjonen av Quicklinks på treff side via definisjons-rekkefølge i fila quick-links.json
 • [VTK-2601] - Lenkesjekker bør ikke merke "file://" som "file"
 • [VTK-2603] - Forbedre personliste
 • [VTK-2604] - Personliste med stedkode viser ikke emneord
 • [VTK-2609] - Endre ordlyd på masteroppgavelisting
 • [VTK-2613] - Gjøre tags-komponent case-insensitiv
 • [VTK-2615] - Endre ordlyd på engelsk org-enhet og personliste
 • [VTK-2617] - Endre lokalisering fra "Poster bilde" til "Miniatyrbilde" ved redigering av video-filer
 • [VTK-2620] - Endre tekst på sortering propery i rediger grensesnittet for mapper
 • [VTK-2626] - Legge inn ikoner for to nye rapporter

Feilrettinger

 • [VTK-1960] - Trimme lenketekst i forsidebokser i forsidemal
 • [VTK-2164] - For mye innhold forårsaker at resizing av iframe på forhåndsvisning aldri skjer
 • [VTK-2235] - Adminvarsling vises fortsatt når du legger til adminrettighet for deg selv igjen etter du har først har fjernet den
 • [VTK-2454] - Redigering - Artikkel/arrangement IE: Manglende bildeikon vises ved siden av "Bla gjennom..." knapp etter lagring i redigeringsmodus
 • [VTK-2560] - Kunne ikke flytte ressurs på grunn av adgangsbegrensning ...
 • [VTK-2571] - Tømme innhold i resource:feedback etter submit
 • [VTK-2573] - Innhold i forhåndsvisning på iPhone / iPad presses ut av arket i bredden
 • [VTK-2577] - Cristin - Forbedre lagring og visning av publikasjoner fra Cristin
 • [VTK-2578] - PersonPressPhotoLinkComponent søtter ikke relative lenker
 • [VTK-2579] - Sette timestamp på SSO-cookie for å forhindre uønsket innloggings-prompt
 • [VTK-2581] - Får ikke skiftet språk i admingrensesnittet på hl-senteret
 • [VTK-2582] - Mangler engelsk UiO-logo i sort stripe når adminspråk er engelsk
 • [VTK-2583] - Informasjon om låste dokumenter bør være tilgjengelig i ressursmenyen for de med leserett
 • [VTK-2584] - Nettsidevisning blir listet dobbelt på om-arkfanen til bilder
 • [VTK-2586] - Alle ressurser har "Nettsidevising" under "Om"
 • [VTK-2591] - Forhåndsvisning går utover bredden på iPhone/iPad
 • [VTK-2592] - "Opprett"-dialog grå bakgrunn under forhåndsvisning dekker ikke hele skjermen på iPhone/iPad
 • [VTK-2595] - Skrivefeil på rediger-arkfanen til arrangementsliste
 • [VTK-2608] - Ansattliste - Søk etter persondokumenter i solr-index for ansatte knyttet til en enhet feiler dersom det er mange ansatte
 • [VTK-2614] - Advarsel om ulagrede endringer når du publiserer eller avpubliserer (selv om du har lagret)
 • [VTK-2616] - Single quote på mappenavn skaper problem i rettighetsrapport
 • [VTK-2621] - Feed som validerer gir nullpointer i feed-komponent
 • [VTK-2622] - Personsøk: Unødvendig komma legges til når du velger en person basert på autocomplete
 • [VTK-2624] - Konvertering fra Vortikal- til Solr-spørring tar ikke hensyn til operator for UriSetQuery
 • [VTK-2627] - Ikke mulig å låse opp dokumenter som er låst av en annen bruker
 • [VTK-1507] - Publiseringsstatus - Grensesnitt i admin
 • [VTK-2575] - Oppgradere VortexPHP til PHP v5.3.X
 • [VTK-2602] - Konsolidere tekst på oppskopingslenker i personsøk
 • [VTK-2605] - Fjerne redigering av diverse properties fra "Om"-arkfanen
 • [VTK-2612] - Håndtere innlogging inne i preview
Publisert 28. nov. 2011 13:28 - Sist endret 17. juni 2015 17:34