Ny versjon av Vortex (versjon 3.3)

Støtte for versjonering med blant annet mulighet for å se og hente tilbake tidligere versjoner av en nettside. Mulig å redigere og forhåndsvise endringer på en allerede publisert nettside. Oversikt over dine minst besøkte sider.

Hva er nytt i denne versjonen?

Versjonering

Hver gang du lagrer en nettside lages det en ny versjon.

Tidligere versjonene av en nettside finner du på arkfanen "Versjoner".

Der får du full oversikt over hvem som har endret, når endringen ble gjort og en indikator på omfanget av hver endring.

Du kan også se hvordan alle tidligere versjoner så ut og du kan velge å gjenopprette en tidligere versjon av nettsiden.

Det er kun de nye dokumentmalene som bl.a. brukes på de nye nettsidene til UiO som versjoneres.


Rediger og forhåndsvis endringer på en allerede publisert nettside

Ved hjelp av funksjonen "Lagre som arbeidsversjon" kan du nå redigere og forhåndsvise endringer på en publisert nettside uten at endringene du gjør blir synlige for omverdenen.

Dette er spesielt nyttig på publiserte forsider hvor du ønsker å gjøre en endring, men gjerne vil se hvordan endringen blir seende ut før du faktisk gjør endringen.

Når du er fornøyd med hvordan endringen blir seende ut velger du funksjonen "Sett som gjeldende versjon" for å overskrive dagens versjon med arbeidsversjonen.


Ny rapport: Minst besøkte nettsider

Oversikten over dine minst besøkte sider finner du på arkfanen "Rapporter" når du administrerer en mappe.

Vær oppmerksom på at rapporten:

 • ikke innholder nettsider som aldri har blitt besøkt
 • er basert på trafikkdata fra august 2011 og frem til dagens dato
 • kun er tilgjengelig for nettsteder som benytter Urchin

Detaljert oversikt over endringer

Versjonering

 • [VTK-2587] - Versjonering: endringer i editor
 • [VTK-2588] - Versjonering: ny arkfane i admin
 • [VTK-2623] - Versjonering: funksjonalitet i repository

Webstatistikk

 • [VTK-2634] - Ny rapport: Minst besøkte sider
 • [VTK-2633] - Snu rekkefølgen på måneder i stolpediagramet som viser besøkstatistikk
 • [VTK-2645] - Legge til STK og SUM i urchin
 • [VTK-2631] - Urchin - Flytte implementasjon fra Vortikal til Vortex

Mindre feilrettinger og forbedringer

 • [VTK-2419] - Lage løsning for quick-links på engelsk
 • [VTK-2646] - Sikkerhet headerendring
 • [VTK-2639] - Forbedring av skjemaet for tilbakemelding i resource:feedback
 • [VTK-2638] - Feil hjelpelenke i editor
 • [VTK-2609] - Endre ordlyd på masteroppgavelisting
 • [VTK-2562] - Fil/mappenavn i admin blir bold etter hover [Firefox 7, Linux]
 • [VTK-2600] - Krøllalfa i brukernavn gir 500-feil i masterliste
 • [VTK-2608] - Ansattliste - Søk etter persondokumenter i solr-index for ansatte knyttet til en enhet feiler dersom det er mange ansatte
 • [VTK-2637] - Avansert søk skal ikke ta med søkeord fra vanlig søk i søket
 • [VTK-2641] - Strek og stiplet linje oppå hverandre på rapporter for populære søk og mest besøkte sider
 • [VTK-2635] - Fjerne to komponenter fra komponentlisten som er synlig for sluttbrukere
Publisert 15. des. 2011 16:00 - Sist endret 17. juni 2015 17:34