Ny versjon av Vortex (versjon 3.4)

Rediger og beskjær bilder, vis innhold fra andre mapper med støtte for manuell godkjenning, forbedret webstatistikk på mapper m.m.

Hva er nytt i denne versjonen?

Rediger og beskjær bilder

På rediger-arkfanen til alle bilder som er lastet opp i Vortex, kan du nå redigere størrelse på bilder slik at de egner seg for å publisere på nett.

I tillegg er det mulig å beskjære bildet slik du ønsker.


Vis innhold fra andre mapper med støtte for manuell godkjenning

I versjon 3.2. av Vortex ble det mulig å abonnere på innhold som publiseres på andre deler av nettsidene til UiO.

F.eks. så abonnerer UiOs sentrale oversikt over arrangementer automatisk på arrangementer som publiseres på nettsidene til Naturhistorisk museum.

I tillegg til denne formen for abonnement er det nå mulig å sette opp et abonnement hvor du er nødt til å manuelt godkjenne inneholdet som skal vises fra webområdet det abonneres på (se bildet over).

Godkjenning er så enkelt som å krysse av i en avkrysningsboks, så dukker det godkjente dokumentet opp på den aktuelle listingen.


Forbedret webstatistikk på mapper

Det totale antallet besøk på sider på www.uio.no. Tallene er tilgjengelig på Om-arkfanen.

På "Om"-arkfanen til mapper kan du nå se både hvor mange som har besøkt selve mappen og totalt antall besøk på alle sider i mappen.

I tillegg kan du se datoen for når målingen av statistikk startet for det aktuelle nettstedet.


Forbedringer rundt personer

 • Nytt LDAP-attributt tatt i bruk for å få mer detaljer om ansettelsesforhold i personlister/-presentasjoner
 • Felt for privat mobiltelefonnummer i personpresentasjon

Forbedringer av versjonering

Sletting av arbeidsversjon gir deg redigering av gjeldende versjon. Tidligere så beholdt du versjonen du jobbet på i editoren.

I tillegg er får du tydeligere tilbakemelding på utført sletting og gjenoppretting av versjoner.


Andre feilrettinger og forbedringer

 • Antall sidevisninger viser nå korrekte tall
 • Biotek og USIT får nå webstatisikk fra Urchin
 • Ressurser du ikke kan lese er ikke lenger klikkbare i administrasjonsgrensesnittet

Detaljert oversikt over endringer

Redigering av bilder

 • [VTK-2668] - HTML5 Canvas bildeeditor
 • [VTK-2681] - Justere nettsidevisning av bilde med tanke på bilderedigering

Manuell godkjenning

 • [VTK-2073] - Manuell godkjenning av ressurser

Versjonering

 • [VTK-2671] - Sletting av arbeidsversjon må gi deg redigering av gjeldende versjon
 • [VTK-2661] - Versjonering: AJAXifisering
 • [VTK-2649] - Versjonering: Låse knapper mens gjenopprett pågår

Personer

 • [VTK-2642] - Ta i bruk nye LDAP-attributter i personvisning/-listinger/-søk
 • [VTK-2312] - Ta i bruk LDAP-funksjonalitet for å hente ut alle medlemsgrupper for bruker
 • [VTK-2656] - Tagskomponenten må ta hensyn til om man lister tekadm/vitenskapelig ansatte
 • [VTK-2669] - Felt for privat mobiltelefonnummer i personpresentasjon

Administrasjonsgrensesnittet

 • [VTK-2675] - Slutte å lage lenker til ressurser du ikke kan lese i mappelisting i admin
 • [VTK-2654] - Siste ledd på øverste linje av stien ikke klikkbar i enkelt tilfeller
 • [VTK-2650] - Ikke mulig å slette en webid-gruppe som inneholder mellomrom i navnet
 • [VTK-2640] - "Flere.."-knapp for forsideboker i hovedinnhold forsvinner tilfeldig i IE

Komponenter

 • [VTK-2660] - uri-menu: Vise mappen du står i selv om denne er skjult
 • [VTK-2648] - Legge til parameteren "if-empty-message" på include:events
 • [VTK-2644] - Søkekomponent på adgangsbegrensa sider sender over http
 • [VTK-2657] - Firefox 9 med Firebug installert ødelegger for ToC
 • [VTK-2682] - Sjekkbokser for automatisk avspilling og live-stream av video i CK-gui virker ikke
 • [VTK-2676] - Relatert innhold - Søke på tvers av hoster
 • [VTK-2672] - Legge inn kode-eksempel på feedback-komponenten

Rapporter og webstatistikk

 • [VTK-2651] - Fjerne upubliserte ressurser fra rapportene over minst/mest besøkte sider
 • [VTK-2677] - Legge til statistikk for alle sider i mappen på om flappen

Andre feilrettinger og forbedringer

 • [VTK-2380] - Feil fra dekoreringskomponenter dukker opp i indeksert innhold fra Vortex
 • [VTK-2652] - authTicket-parameter fjernes ikke ved trykk på back-knapp når man allerede er logget inn og har sesjon
 • [VTK-2680] - Dekorering feiler med sære HTML-konstruksjoner
 • [VTK-2455] - Lang path gir feil behandling av filer
 • [VTK-2619] - Systemjobb - Legge til filtere for å unngå reevaluering av ressurser som er irrelevante
 • [VTK-2667] - Noen Solr-requester feiler fordi søket er for stort
 • [VTK-2684] - Oppgradere diverse biblioteker
Publisert 29. jan. 2012 17:19 - Sist endret 20. feb. 2019 22:16