Ny versjon av Vortex (versjon 3.6)

«Nytt dokument» tar deg rett til dokumentet etter oppretting. Se totalt antall brutte lenker på rapporten over brutte lenker. Lag din egen lenkesjekk­rapport – inkluder og ekskluder mapper. Fikset problem med back-knappen for innloggede brukere.

Hva er nytt i denne versjonen?

«Nytt dokument» tar deg rett til dokumentet etter oppretting

Når du oppretter et nytt dokument skal du som regel inn å gjøre noe med dokumentet med en gang. Enten redigere det eller gjøre andre endringer.

Vi har derfor endret dialogen for oppretting slik at den nå tar deg direkte til dokumentet.

Tidligere ble du stående i mappelisting hvor det første du måtte gjøre etter oppretting av et nytt dokument var å forsøke å finne igjen det nyopprettede dokumentet i listingen for så å gå inn å redigere det.


Totalt antall brutte lenker på lenkesjekkrapport

Lenkesjekkrapporten viser nå hvor mange lenker som er brutt i tillegg til hvor mange sider som har brutte lenker.

Vær oppmerksom på at det vil ta noen dager før rapporten vil vise korrekte tall for brutte lenker siden alle nettsider må lenkesjekkes på nytt etter denne endringen.


Lag din egen lenkesjekkrapport – inkluder og ekskluder mapper

Muligheten for dette finner du under funksjonen "Avansert" på lenkesjekk-rapporten.

Du kan der legge inn mapper som du enten ønsker å inkludere eller ekskludere.

For å sjekke samme rapport ved en senere anledning kan du enten bokmerke rapporten eller lage en lenke til den fra en nettside.


Fikset problem med back-knappen for innloggede brukere

Innloggede brukere som navigerer mellom ulike UiO-nettsteder har i noen tilfeller opplevd at back-knappen ikke lenger har fungert som den skal.

Dette problemet skal nå være løst. Vi beklager de ulempene dette har medført!


Andre feilrettinger og forbedringer

 • Forbedret ytelse og stabilitet bl.a. gjennom oppgradering av Lucene, forbedret caching m.m.
 • Forbedret feilmelding når du forsøker å kopiere en låst fil
 • Fjernet misvisende feilmelding på at ett eller flere dokumenter blir lesbare for alle etter kopiering

Detaljert oversikt over endringer

Ny funksjonalitet

 • [VTK-2729] - CK-knapp for innsetting av referanse-komponent
 • [VTK-2730] - Ny komponent for å sette inn referanse
 • [VTK-2798] - Lenkesjekkrapporter - vise totalt antall brutte lenker

Feilrettinger

 • [VTK-2299] - 500-feil i admin på sider som ikke finnes med gammel profil
 • [VTK-2647] - Mapper med # knekker
 • [VTK-2739] - Feed-komponenten kræsjer på feed-entries uten link
 • [VTK-2766] - Misvisende feilmelding når man forsøker å flytte et dokument som er låst
 • [VTK-2768] - Samtidighet - operasjoner under mappe/søppelkasse
 • [VTK-2775] - IE i UiO domenet deler ikke SSO cookies mellom view og admin
 • [VTK-2776] - NPE fra String org.vortikal.security.web.Security­Initializer.get­Token(HttpServletRequest,HttpServletResponse)
 • [VTK-2788] - Opprette mappe med '/' i navn gir null respons
 • [VTK-2796] - LostPostHandler skal aldri krasje ved oppstart/init ved uventet tilstand på disk-store
 • [VTK-2800] - NPE i PersonUnitResolver
 • [VTK-2802] - Manglende enkoding av URL-er i vanlig mappelisting
 • [VTK-2813] - Bug ved innhenting av statistikk mens den også blir lest
 • [VTK-2815] - Misvisende melding om at kopiert dokument blir lesbart for alle
 • [VTK-2817] - Redigering av celleegenskaper i IE
 • [VTK-2821] - Problem med wildcard-spørringer og EDismax-parser i Solr-3.2
 • [VTK-2822] - Sporadisk deadlock ved initialisering
 • [VTK-2824] - Brutte lenker på mapper med index-fil gir feil i lenkesjekkrapport
 • [VTK-2831] - IE utenfor domenet i compatibility modus med misvisende feilmelding
 • [VTK-2832] - Feilaktig 403 på mappelisting med read-processed-begrensede ressurser
 • [VTK-2833] - Personoppslag mot Solr må caches

Forbedringer

 • [VTK-2421] - Oppdatere lenker til personer i admingrensesnittet
 • [VTK-2458] - "Lås opp"-forbedringer
 • [VTK-2552] - Bedre melding i DAV i admin
 • [VTK-2696] - Emneord på en personpresentasjon bør ta deg til emneordvisningen som er tilpasset personpresentasjoner
 • [VTK-2756] - Intern config
 • [VTK-2772] - Lag utility metode for å gjøre om et HttpServletRequest- til et Path-object
 • [VTK-2792] - Sortere parameterene for komponent listing
 • [VTK-2793] - Endre datoformat i admin-mappelisting
 • [VTK-2794] - Uventet datatap ved endring av filnavn til navn som eksisterer
 • [VTK-2795] - "Opprett"-knappen tar deg rett til dokumentet
 • [VTK-2803] - Lenker med timeout bør kanskje ikke markeres som brutte i rapport
 • [VTK-2804] - Forbedringer og mer opprydding i håndtering av binære properties
 • [VTK-2806] - Opprydding i config for Ehcache
 • [VTK-2807] - Dele Ehcache for lenkesjekk mellom alle vhoster i Resin-instans
 • [VTK-2808] - Lage bedre feilmelding hvis database-connection for studie-widget er nede
 • [VTK-2809] - Forbedre nynorsk i tilbakemeldingskomponent
 • [VTK-2810] - Feil lokalisering på knapp som ikke fungerer i tilbakemeldingskomponenten
 • [VTK-2811] - Admin front-end kodeforbedringer - Del I
 • [VTK-2814] - Oppgradere til Lucene 3.5
 • [VTK-2816] - Solr klient-API: mulighet for å justere timeout på spørringer fra klient-kode
 • [VTK-2818] - Justeringer på lenkesjekkrapport
 • [VTK-2823] - Solr-API: støtte eksplisitt valg av felter man trenger i resultater
 • [VTK-2826] - Bare hente nødvendige felter fra Solr i fulltekstsøk

Oppgradering av biblioteker og andre oppgaver

 • [VTK-2679] - Gå bort fra å bruke ressurs-ID for hierarkiske søk i systemindeks
 • [VTK-2709] - Teste ny VCL for Varnish på vortex-dev2
 • [VTK-2777] - Bytte til standard char Y/N for boolsk verdi i SQL-laget for kolonne "is_binary" i SqlMapDataAccessor
 • [VTK-2782] - Revurdere serialiserbarhet for org.vortikal.repository.PropertySet
 • [VTK-2797] - Referer-header i requester som lenkesjekkeren gjør
 • [VTK-2801] - Oppgradere til Spring 3.1.1.RELEASE
 • [VTK-2825] - Oppgradere til CKEditor v3.6.3
Publisert 26. apr. 2012 09:11 - Sist endret 17. juni 2015 17:38