Ny versjon av Vortex (versjon 3.7)

Første versjon av nye maler for studieprogram og studieretning. Ny mappetype for å publisere enkle beskjeder med enkel oppretting. Opplastede filer får automatisk endret navn i tråd med UiOs filnavnkonvensjoner.

Hva er nytt i denne versjonen?

Første versjon av nye maler for studie­program og studie­retninger

De gamle dokumentmalene er erstattet med enten helt nye maler eller andre standard-maler som artikkel og arrangement.

Med nye maler blir redigeringen enklere, sidene blir automatisk versjonert og de får det samme tydelige og enkle konseptet for publisering og avpublisering som resten av UiOs nettsider.

I neste uke starter arbeidet med å konvertere dagens programsider til nye maler samt den redaksjonelle gjennomgangen av innholdet på sidene. Målet er å lansere nye programsider i slutten av juni.


Ny mappetype skreddersydd for korte beskjeder med enkel oppretting

I den nye mappetypen kan du både redigere og legge ut en ny beskjed uten å gå inn i adminstrasjonsgrensesnittet i det hele tatt.

Denne løsningen skal bl.a. erstatte den gamle beskjed-løsningen på studieprogrammer og emner.


Opplastede filer får automatisk filnavn som egner seg for nettpublisering

Når du laster opp filer både i admingrensesnittet eller i filutforskeren i redigering vil store bokstaver i filnavn automatisk bli endret til små, og mellomrom blir erstattet med bindestrek.

Detaljert oversikt over endringer

Ny funksjonalitet

 • [VTK-2731] - Dokumenttype/mappe- for beskjeder
 • [VTK-2861] - Studieprogrammer: Mappelisting for programmer (M2)
 • [VTK-2862] - Studieprogrammer: mappelisting for studieretninger (M2)
 • [VTK-2863] - Studieprogrammer: Ny dokumenttype "Studieretningsforside" (M2)
 • [VTK-2864] - Studieprogrammer: Ny dokumenttype "Programforside" (M2)

Forbedringer

 • [VTK-2717] - Studieprogrammer: Programvelger
 • [VTK-2805] - Person/enhet-søk - Bedre håndtering av språk på generte lenker til tjeneste/dokument på annet språk
 • [VTK-2828] - Kollapsbare grupper i editor i dokumenttypen hvordan-soke
 • [VTK-2829] - Endre navn på filer ved opplasting
 • [VTK-2840] - Endre lokalisering av stedkode på enhetspresentasjoner
 • [VTK-2842] - Oppgradere til Lucene 3.6
 • [VTK-2843] - Bruke lazy-mapping for PropertySet instanser fra systemindeks
 • [VTK-2848] - Legge inn bilder fra publiserte artikler i feeden fra bloggmappe
 • [VTK-2785] - Beskjeder fra dine programmer og emner oppdateres for ny dokumenttype
 • [VTK-2865] - Erstatte &-tegn, komma, kolon og semikolon med bindestrek i opprett-forms (klientside) og serverside

Feilrettinger

 • [VTK-2775] - IE i UiO domenet deler ikke SSO cookies mellom view og admin
 • [VTK-2834] - Flere instanser av samme dialogboks i admin ved hurtig klikking
 • [VTK-2841] - Alle filer i søppelkassa er default huket av for sletting/gjenopprettig
 • [VTK-2849] - Lokalisering av enkletressurser på listinger fungerer ikke
 • [VTK-2853] - Person - Primærtilknytning vises ikke
 • [VTK-2855] - Ikon er feilplassert på mouseover i rettighetsrapport i IE8
 • [VTK-2857] - Feil URL i personlister ved inkludering av URL fra andre hoster
 • [VTK-2860] - IE8 genererer feil i lenke under rapporter
 • [VTK-2869] - Rettigheter - Validering feiler når man velger full navn fra dropdown og det finnes brukere med tilsvarende brukernavn
 • [VTK-2871] - Include Component bug ved inkludering i koden til strukturerte dokumenter
 • [VTK-2872] - Adresser kuttes i genererte personpresentasjoner
Publisert 31. mai 2012 15:56 - Sist endret 3. sep. 2013 19:21