Ny versjon av Vortex (versjon 3.9)

Ny versjon av CKeditor er med i denne versjonen av Vortex, i tillegg til en rekke feilrettinger og forbedringer blant annet for studier og søk.

Versjon 3.6.4. av CKEditor er med i denne versjonen av Vortex

Hva er nytt i denne versjonen?

Ny versjon av CK

Editoren som Vorex bruker når man skriver inn tekst, er oppgradert til versjon 3.6.4. Denne har ikke noen vesentlige endringer i brukergrensesnittet fra slik den framstår i dagens versjon; det er hovedsakelige feilrettinger blandt annet for Chrome og IE7. Les mer om denne versjonen på CKs sider.

Andre endringer

Det er også gjort en rekke mindre feilrettinger og forbedringer. 

Detaljert oversikt over endringer

Ny funksjonalitet

 • [VTK-2938] - Oppgradere CKEditor til 3.6.4
 • [VTK-2937] - Ny property for å indikere om en side er problematisk å serve over SSL

Feilrettinger og forbedringer

 • [VTK-2888] - Forbedre mappenavn ved kopiering
 • [VTK-2917] - Legge til eksportering av rapport for lenkefeil
 • [VTK-2850] - Problem med <strike> rundt lenker
 • [VTK-2615] - Endre ordlyd på engelsk org-enhet og personliste
 • [VTK-2827] - Solr-søk - Benytte funksjonalitet for å hente kun nødvendige felt ved søk i felles systemindex
 • [VTK-2935] - Gjøre Vortikal, Vortex og vortex-hosts kompatible med Maven3
 • [VTK-2930] - Tagskomponent - Forbedringer i generering av tittel
 • [VTK-2568] - Går ikke å kommentere på et dokument som er låst av deg selv (og feilmeldingen sier at en annen har låst dokumentet)
 • [VTK-2858] - Forskjell på properties i komponentene feed og feeds
 • [VTK-2926] - Arrangementlisting - Arrangement uten slutttid gjelder som kommende i en time etter starttid
 • [VTK-2905] - Personsøk bør kunne tolke fraser
 • [VTK-2920] - FS-kode virker ikke i programliste
 • [VTK-2919] - Ingress vises ikke i program og studieretingsliste
 • [VTK-2923] - Bevare rettigheter ved oppretting av mapper
 • [VTK-2924] - Beskjeder fra program og emner flettes ikke i studiebeskjedtjenesten
 • [VTK-2929] - Oppgradere HTMLParser
 • [VTK-2939] - Artikkellisting - Bedre håndtering av prioriterte artikler
 • [VTK-2933] - Språklenke under studier gir i noen tilfeller feil språk
 • [VTK-2214] - include:feed tar ikke hensyn til display-categories=[true]
 • [VTK-2934] - EventComponent - parameter "if-empty-message" fungerer ikke
 • [VTK-2830] - Nye ikoner for referanse og studietabell i ck
 • [VTK-2874] - Admin: Lenker til personsøk fungerer ikke på rapporter
 • [VTK-2940] - Artikkellisting - "Fjern" knapp for prioriterte artikler fungerer ikke (mapperedigering)
 • [VTK-2885] - Unødvendig komma bakerst i besøk- og postadresse på genererte personsider
 • [VTK-2941] - 500-feil ved lagring av metadata for uredigerbare bilder som GIF og BMP
Publisert 2. aug. 2012 14:00 - Sist endret 11. sep. 2012 15:15