Ny versjon av Vortex (versjon 58)

Mulig å legge alle timene i en seminargruppe i egen kalender, emneord uthevet når du får treff på dem i personsøk, mulig å laste opp bilder og video med iPad og iPhone.

Hva er nytt i denne versjonen?

Mange forbedringer i løsningen for timeplaner

Mulig å legge alle timene i en seminargruppe i egen kalender

Funksjonen for å legge inn timene til en bestemt seminargruppe i egen kalender er nå tilbake.

Se om en timeplan er låst for redigering av en annen person når du er logget inn

Du kan nå se om en timeplan er låst for redigering av en annen bruker når du forsøker å redigere en rad i timeplanen på visning.

Raskere lasting av timeplan

I denne versjonen er det gjort forbedringer som gjør lastingen av timeplaner en del raskere.

Dessverre tar det fortsatt for lang tid å laste de aller største timeplanene.

Vi vil fortsette å jobbe med dette i neste versjon av Vortex.

Finpussing av marginer mellom elementer, brekking av tekst og tekstmengde

Disse justeringene skal forbedre lesbarheten på timeplanene.

Ulovlig kode i pensumfelt blir automatisk fjernet

Hvis du f.eks. forsøker å sette inn en tabell i kodevisningen til pensumfeltet vil det tabellen automatisk bli fjernet.

Personsøk: Ved søketreff på emneord så blir emneordet uthevet

For å gjøre det tydeligere at når du gjør et personsøk så søker du også i emneord så viser vi frem emneordet du får treff på i trefflisten.

Last opp bilder og video i Vortex med iPad og iPhone

Du kan nå laste opp bilder og video med iPhone eller iPad på vanlig måte i administrasjonsgrensesnittet til Vortex.

Oppdatering: I iOS8 (som ble sluppet 17. september) så vil ikke opplasting fungere fordi det er en feil i nettleseren. Denne feilen skal være rettet i iOS8.0.2 som er tilgjengelig for nedlasting fra 26. september.

Andre feilrettinger og forbedringer

 • Bedre titler og feltbeskrivelser i redigering av semestersider
 • Enhet- og personsøk bruker nå UiOws som grunnlag for søk
 • Vanlig mappelisting tar deg til forhåndvisningstjeneste for bilder, lyd og video

Detaljert oversikt over endringer

Timeplaner

 • [VTK-3647] - Timeplan - blaing mellom grupper i enkeltaktiviteter
 • [VTK-3662] - For mye luft på sidene av timeplan i forhåndvisning
 • [VTK-3681] - Timeplan: scrollbar mangler i vindu som åpnes for faste ressurser
 • [VTK-3687] - Timeplan - hvis overstiger 3 tidspunkter for en fellesundervisning så må alle på den skjules
 • [VTK-3701] - Timeplandokument - Gruppering av timeplanaktiviteter
 • [VTK-3653] - Timeplan - ekstra responsiv tittel i første kolonne som skal visest når accordion er ekspandert
 • [VTK-3656] - Skru på standard ACF-filtrering på CK-feltet for pensum i timeplan
 • [VTK-3668] - Timeplandokument - Endre tekst på felter i redigering
 • [VTK-3674] - Timeplan-dok: informasjon om at er låst på visning ved mouseover
 • [VTK-3696] - Timeplandokumentet: ved opprettelse av faste ressurser-mappe, skal mappen settes til skjult fra navigasjon
 • [VTK-3703] - Timeplandokument - Visning av tidspunkter for ulike aktiviteter
 • [VTK-3704] - Timeplandokument - Ikke vise tom tabell for lagrede, men "tomme" aktivitesrekker (tom aktivitets-sekvens)
 • [VTK-3705] - Timeplandokument - Flytte behandling/tilpassing av enkeltsesjoner fra ftl til java
 • [VTK-3702] - Timeplandokument - iCal lenke

Bildegalleri for norgeshistorie.no

 • [VTK-3612] - Bildegalleri - justeringer/bugs
 • [VTK-3693] - Bildegalleri - mulig å spesifisere maks-høyde når ikke fullskjerm med "max-height"-parameter
 • [VTK-3691] - Bildegalleri - tilpasning av bildebredde også ift. padding og border på bildecontainer

Biblioteksøk

 • [VTK-3593] - include:library-search basert på distede templates
 • [VTK-3697] - Småjusteringer på bibliotekssøk

Søk

 • [VTK-3663] - Vise frem treff i emneord ved autocomplete i personsøk
 • [VTK-3650] - Personsøk - Ta i bruk UiOWS for personsøk
 • [VTK-3651] - Enhetsøk - Ta i bruk UiOWS for enhetsøk

Redigering

 • [VTK-3670] - Småjusteringer i redigering av semestersider
 • [VTK-3638] - Scrollbar mangler i ck-editor på kildekode-visning
 • [VTK-3657] - Oppgradere til CKEditor 4.4.3
 • [VTK-3664] - Fjerne Twitter" fra overskriften over feed-abonnering i personpresentasjoner

Andre feilrettinger og forbedringer

 • [VTK-3605] - Tips en venn sender med feil overskrift
 • [VTK-3643] - Manuell godkjenning - Duplikater i liste over ressurser som kan manuelt godkjennes
 • [VTK-3676] - Lenke til nettsidevisning av bilder, lyd og video i vanlig mappelisting
 • [VTK-3680] - Håndtere persistente connections og autentisering i REST-klienten
 • [VTK-3695] - Tilgjengelighet - white-space i kontaktvelger-id må erstattes mens du skriver med bindestrek
 • [VTK-3652] - Last opp - skru på for iOS6+
 • [VTK-3660] - Flytte importering av ftl filer innenfor ressurstest for filterlistinger
 • [VTK-3661] - Embed-visning av video
Publisert 17. sep. 2014 15:45 - Sist endret 6. okt. 2015 22:01