Ny versjon av Vortex (versjon 59)

Forbedret redigering og superrask lasting av store timeplaner, støtte for å sette inn avansert matematikk, enklere å finne timeplaner, pensum og eksamensdato, ny rettighetsrapport, driftsoppgraderinger og andre feilrettinger.

Nytt i denne versjonen

Store timeplaner laster mye raskere

Timeplan for INF1000 høsten 2014

De største timeplanene som f.eks. MEDSEM3 laster nå over 10 ganger raskere enn før.

Tidligere kunne det ta opptil 30 sekunder ved lasting av en slik timeplan med over 1700 aktiviteter.

Nå laster den samme timeplanen på under et sekund.


Forbedret redigering av enkeltaktiviteter i timeplan

Når du forlater redigeringen av en timeplanaktivitet hopper du nå automatisk til den delen av timeplanen du har redigert.

Det gjør det enklere å kvalitetsikre det innholdet du la inn i timeplanen.

Tidligere havnet du alltid på toppen av timeplanen etter redigering.

Du var da nødt til å bruke tid på finne igjen aktiviteten du hadde oppdatert blant alle de andre aktivitetene etter hver endring.


Legg inn matematiske formler i nettsider

MathJax-editoren i Vortex

Nå finnes det en egen funksjon (markert med rød firkant i bildet over) for å sette inn matematiske formler på nettsidene.

Formlene skriver du inn i TeX-format, og de blir automatisk gjort om til matematiske formler når nettsiden vises.

Eksempel på formel

\(x = {-b \pm \sqrt{b^2-4ac} \over 2a}\)

Ved klikking på formlen så forstørres den.

Du kan også høyreklikke på formelen får å hente ut TeX-koden til bruk i andre programmer.

Maler hvor du kan sette inn matte

I første omgang er det mulig å sette inn matematiske formler i de mest brukte dokumentmalene som artikkel, arrangement og forside.

I disse malene finner du funksjonen for å sette inn matte i hovedinnholdsfeltet og feltet for relatert innhold.


Enda enklere å finne timeplaner, eksamendato og pensum

Semesterside med ny plassering av lenkene til timeplan, pensum og eksamen

Tidligere var inngangen til semestersidene plassert nede til høyre på emnebeskrivelsene.

Nå er inngangen løftet inn i hovedinnholdsfeltet med ny overskrift som inneholder de triggerordene vi vet studentene er på jakt etter.

Målet med endringen er å gjøre det enda enklere for studentene å finne pensum, timeplan og eksamensdato til emnene de følger eller er interessert i.


Ny versjon av studierwidget med bedre inngang «Mine studier»

Ny og gammel studier-widget

I den nye versjonen av studier-widgeten som alle studenter får på forsiden til UiO er det nå en tydeligere inngang til Mine studier hvor studentene kan finne sin personlige timeplan. 

I tillegg lister widgeten nå emnene studenten tar med både emnekode og emnenavn.


Ny rapport: Oversikt over ressurser hvor du er gitt eksplisitte rettigheter

Rapporten dine dokumenter

Inne på rapporten "Dine dokumenter" kan du nå se hvilke mapper og dokumenter din bruker er gitt lese-, skrive- eller adminstrasjonsrett.

I rapporten er det også mulig å se hvilke rettigheter du er gitt direkte i rapporten uten å gå til selve ressursen.

Denne rapporten kan brukes som en del av oppryddingsprosessen når en merarbeider slutter eller går over i en annen stilling.


Store oppgraderinger i driftsmiljøet

I forbindelse med denne versjonen er mye av programvaren som skal til for å kjøre Vortex oppgradert.

Vortex kjører nå med Resin 4, Lucene 4 og Java 7.

I tillegg kjører nå alle fakultetetsnettstedene på virtuelle maskiner isteden for fysiske.

En av fordelene med en virtuell server er at hvis den mot formodning skulle gå istykker så kan den byttes ut mye raskere enn en fysisk maskin.


En rekke mindre forbedringer

 • Mest og minst besøkte sider er slått sammen til en rapport
 • Direkte lenke til redigering av Office-dokumenter i IE11
 • Bedre zooming av popup-vinduer i admingrensesnittet på mobil/nettbrett
 • Støtte for studieprogrammer med varighet på 1/2 år
 • Fikset hopping i redigeringvinduet i Safari når du setter inn listepunkter
 • Nye vanlige mapper viser kun ressurser som ligger direkte i mappen (ikke i undermapper)
 • I alle rapporter: Samme snarvei for å se og endre rettigheter som i vanlig mappelisting
 • Tilbakemeldingsfunksjon: Se om tilbakemeldingen kom fra en mobil, nettbrett eller vanlig PC
 • En rekke mindre feilrettinger i visning og redigering av timeplaner

Detaljert oversikt over endringer

Timeplan

 • [VTK-3689] - Timeplandokument - Håndtere fjerning av alle forelesere fra TP
 • [VTK-3724] - Timeplan / Ny beskjed - Info-melding mangler når compability view / IE7 i redigering fra visning
 • [VTK-3730] - Timeplan - Feiler stille ved lagring når overstiger 1500 tegn i pensum-feltet
 • [VTK-3739] - Timeplandok: fasteressurser-lenkene i edit er korrupte
 • [VTK-3717] - Timeplan - ved åpning av redigering fra view, sjekke om dokumentet er låst og at brukeren har rettigheter først
 • [VTK-3718] - Timeplandokument: fjerne "bla gjennom" for eksterne forelesere
 • [VTK-3723] - Timeplandokument - Dynamisk lasting av timeplanaktiviteter
 • [VTK-3658] - Timeplan: Uheldig oppførsel på vis mer-lenke i pensum/ressurs-felt

Andre forbedringer for studier

 • [VTK-3272] - Studier: Erstatte eller fjerne felt for programkoder og studieretningskoder på tilsvarende mappelistinger
 • [VTK-3549] - Studieretninglistingen bør sorteres alfabetisk på tittel
 • [VTK-3764] - 1/2 års programtype
 • [VTK-3706] - Programliste: FS-programkoder skal være i tillegg til evt. andre valg
 • [VTK-3729] - Forbedret inngang til semestersider fra emnebeskrivelser
 • [VTK-3735] - Justert studierwidget med tydeligere inngang til mine studier

Administrasjonsgrensesnittet

 • [VTK-3671] - Bedre modale-dialoger på iOS/Android i admingrensesnittet
 • [VTK-3722] - Info-melding mangler når compability view / IE7
 • [VTK-3713] - Redigering - hvis AJAX-lagrer først og så endrer noe så blir ikke ulagrede endringer sjekket ved bortnavigering
 • [VTK-3727] - Tooltip i admin - når trykker på den med musen så forsvinner teksten
 • [VTK-3741] - Oppgradere 4.4.5 av CKEditor pga. alvorlig Safari bug
 • [VTK-3751] - Trykking på arbeidsversjon-knapper når har endringer gir JS-advarsel
 • [VTK-3766] - Feil venstremarg i adm på IE
 • [VTK-3767] - IE10 og IE11 - multippel knapper (opp og ned) plassering ikke helt snorrett
 • [VTK-3769] - Fremhevede saker - nytt felt får ikke datepicker
 • [VTK-3734] - Hvite piler på mouseover/fokus på flytt opp/ned og legg til i redigering
 • [VTK-3317] - Ny rapport: Dokumenter hvor din bruker ligger inne med rettigheter direkte (i ACL-en)
 • [VTK-3490] - Ny standard-mal: Vanlig nettside
 • [VTK-3672] - Vanlig mappe: Endre defaultinnstilling til kun å liste ressurser i denne mappen
 • [VTK-3745] - Ta i bruk Mathjax-widget i CKEditor
 • [VTK-3761] - Nedtrekksmenyer - ikke sette fokus inni hvis går via mus (bare tastatur)
 • [VTK-3442] - Slå sammen mest og minst besøkte sider

Tips en venn og del på Facebook/Twitter

 • [VTK-3775] - Del på Facebook på mobil - sharer.php virker ikke lenger på mobilsidene
 • [VTK-3757] - Endre lokalisering på "Tips en venn" til "Del på e-post"

Video

 • [VTK-3700] - Ignorere content-type for source-video fra videoapp i noen (alle?) tilfeller
 • [VTK-3719] - Visning av player overlay uten flash
 • [VTK-3738] - Video embed - la placeholder ta 100% av bredde/høyde og sentrere play-icon når ikke Flash
 • [VTK-3759] - Strømming over http [sikkerhet]
 • [VTK-3758] - HTML5 video tag for noen user agents

Tekniske oppgraderinger og andre infrastrukturendringer

 • [VTK-3737] - Oppgradere VortexPHP til nyeste versjon i PHP-5.3.X-serien.
 • [VTK-3707] - Rename Vortikal til VTK
 • [VTK-3736] - VortexPHP virker ikke ut av boksen med nåværende config, kode og Resin4
 • [VTK-3756] - Teste Vortex mot LDAP-server på UiO som krever TLS
 • [VTK-3779] - Konfigurasjonsflagg for å reindeksere ved oppstart
 • [VTK-3419] - Indeksere ACL-er i lokal systemindeks
 • [VTK-3666] - Oppgradere til Lucene 4 (spesifikt 4.9.0)

Andre feilrettinger og forbedringer

 • [VTK-3587] - Bedre feilmeldinger i template-språket
 • [VTK-3721] - IE11 - Mangler redigeringslenke for Office-dokumenter på visning og Rediger
 • [VTK-3710] - Småforbedringer på ny beskjed-dialog
 • [VTK-3726] - Engelsk tekst for fotograf-label i nynorske artikler
 • [VTK-3760] - Last-modified blir ikke oppdatert ved endringer av arvbare properties
 • [VTK-3765] - Include-feed-komponent: Query-parametre forsvinner fra "Mer.."-lenke til feed
 • [VTK-3777] - DAV-logging bruker mye minne ved opplasting av store filer (PUT)
 • [VTK-3615] - Urchin: Profil og host config bør gjøres konfigurerbart på server
 • [VTK-3655] - Legge med klient i tilbakemeldingsfunksjon
 • [VTK-3742] - Eksponere ID for PropertySet og Resource
 • [VTK-3743] - Forbedret publisering av repository-events
Publisert 20. nov. 2014 21:46 - Sist endret 20. jan. 2015 13:58