Ny versjon av Vortex (versjon 63.1)

Skjul nedlastingslenke for video, justert del på e-post- og tilbakemeldingsfunksjon og ny mal for intern enhetside og data til personlig side for ansatte.

Hva er nytt i denne versjonen?

Mulig å skjule nedlastingslenke fra video

Avkryssingsbokser for skjuling av nedlastingslenke

Enkelte videoeiere ønsker ikke at videoene de publiserer skal kunne lastes ned av de som ser videoen.

Nå er det mulig å skjule nedlastingslenken som automatisk vises sammen med videoen når du publiserer videoen i en lyd- og videoliste.

Muligheten for å skjule lenken finner du på rediger-arkfanen til videofila.

Justert del på e-post- og tilbakemeldingsfunksjon

For å unngå misbruk av "Del på e-post"-funksjonen har vi vært nødt til å endre den slik at den benytter brukerens vanlige e-postleser når du deler en lenke via e-post.

Tilbakemeldingsfunksjonen har også blitt strengere, og den godtar nå kun at e-postadresser knyttet til UiO kan motta tilbakemeldinger.

Intern enhetsmappe og levering av data til personlige side

1. desember lanseres det nye for ansatte-sider med en personlige side for den enkelte ansatte.

Mye av innholdet i den personlige siden vil bli hentet fra Vortex.

I denne versjonen har vi bl.a. tilrettelagt for at den personlige siden kan hente artikler og arrangementer fra våre nettsider. Både åpne og lesebegrensede.

I tillegg har vi laget en ny mal som skal være inngangen til det lukkede arbeidsområdet alle enheter får tilbud om å opprette på de nye for ansatte-sidene.

Denne nye malen blir først tilgjengelig for bruk i forbindelse med lanseringen av nye for-ansatte sider senere i høst.

Designskisse for intern enhetsmappe

Detaljert oversikt over endringer

  • [VTK-4124] - Begrense mulighet for å misbruke Vortex til å sende spam-epost
  • [VTK-4102] - Utvidelser av artikkel- og arrangementsfeed til for-ansatte
  • [VTK-4071] - Mappetype: Enhetsmappe
  • [VTK-4030] - Klargjøring Java8 i prod
  • [VTK-4087] - Skjule direkte lenker til video
  • [VTK-4101] - Oppgradere til CKEditor v4.5.1
Publisert 28. aug. 2015 14:37 - Sist endret 20. des. 2016 14:09