Ny versjon av Vortex (versjon 63)

Forbedret varsling rett før Vortex låses for redigering, mulig å finne ph.d.-programmer i studieprogramvelgeren og utskriftsversjon av timeplan.

Hva er nytt i denne versjonen

Forbedret varsling rett før Vortex låses for redigering

Systemet blir låst for redigering. Du bør lagre og avslutte nå for å unngå tap av endringer

I forbindelse med oppgraderinger av Vortex er vi nødt til å låse systemet for redigering i en kort periode.

I admingrensesnittet i Vortex varsler vi slike perioder med en godt synlig blå stripe i toppen av siden.

Disse varslene forsøker vi å legge inn minst 48 timer før låsing.

Mange jobber helt frem til låsing

Vi opplever at mange sitter og jobber helt frem til systemet låses, noe det selvsagt ikke er noe i veien for.

Men når du sitter og jobber fokusert med innhold i forkant av en låsing, er det fort gjort å glemme seg bort noen minutter og plutselig er systemet låst for endringer.

Derfor får du nå i minuttene rett før Vortex låses for redigering et veldig synlig varsel hvor du blir pent bedt om å slutte og redigere, og om å lagre endringene dine med en gang før systemet låses.

Phd.-programmer nå også i programvelgeren

Programvelger med eget filter for phd

Rett før sommeren lanserte UiO nye nettsider for forskerutdanningen.

I forbindelse med dette arbeidet utvidet vi også programvelgeren under uio.no/studier til å liste våre phd.-programmer samme med de andre bachelor- og masterprogrammene.

Du kan også enkelt velge å kun se phd.-programmer ved å krysse av for "Forskerutdanning: ph.d." til høyre på siden.

Utskriftsfunksjon for timeplaner

Skjermbilde av timeplan

I noen sammenhenger kan det være nyttig å skrive ut en hel timeplan for et emne.

Vi har derfor laget en egen funksjon som gir deg en samlet oversikt over alle undervisningsaktiviteter for et emne som egner seg for utskrift.

Utskriftsfunksjonen finner du øverst til høyre på alle timeplaner.

Eksempler på timeplaner

Detaljert oversikt over endringer

Ny funksjonalitet

  • [VTK-4069] - Modalt vindu med melding om at arbeidet må avsluttes i forkant av låsing
  • [VTK-3930] - Utvide programvelger med filter for doktorgrad/ph.d.
  • [VTK-3885] - Utskriftsversjon og ekspander alle på timeplaner
  • [VTK-3975] - Kort tekst om besøkstall på om-arkfanen på lesebegrensede mapper og nettsider

Andre feilrettinger og forbedringer

  • [VTK-4090] - Tabell-dialog - nedtrekk for justering gjenkjenner ikke alltid klasse
  • [VTK-4072] - Rare tom-streng-sjekker for generering av forskernavn til publikasjoner (parsing)
  • [VTK-4084] - Feedback - oppdatere tekst på engelsk
  • [VRTXA-474] - Norsk tittel på engelske eksamenssider
  • [VTK-4079] - Endre lokalisering for emnebeskrivelse
  • [VTK-3698] - Konsolidere HTTP request factories i REST-klientene
Publisert 17. aug. 2015 14:08 - Sist endret 20. juni 2018 22:12