Ny versjon av Vortex (versjon 64)

Malene som brukes til å publisere ledige masteroppgaver er utvidet med støtte for ph.d., enkle timeplaner autoekspanderer og forbedringer i malen for intern enhetsside.

Hva er nytt i denne versjonen

Mulig å publisere ledige Ph.d..-oppgaver på samme måte som ledige masteroppgaver

Malene for å publisere ledige masteroppgaver er utvidet med støtte for ph.d.

Be din nettredaktør ta kontakt med vortex-hjelp hvis ditt institutt/fakultet ønsker å ta i bruk denne løsningen.

Timeplaner med bare en bolk blir autoekspandert

Hvis timeplanen kun har en bolk med forelesninger eller gruppeundervisning så blir listen med undervisningsaktiviteter automatisk ekspandert.

Tidligere måtte du klikke på overskriften for for å se listen over aktiviteter.

Ferdigstilling av ny mal for intern enhetsside

I denne versjonen ble malen for intern enhetsside stilsatt samt utvidet med muligheten for høyrekolonne.

Denne malen blir lansert sammen med de nye for-ansatte sidene 1. desember.

En hel rekke mindre feilrettinger og forbedringer

Detaljene om hvilke feilrettinger og forbedringer som er med i denne versjonen finner dere under.

Detaljert oversikt over endringer

Maler og listinger

 • [VTK-3984] - Utbedring av liste over ledige masteroppgaver - ønske 2
 • [VTK-4122] - Fikse sortering med termin for semestre
 • [VTK-4127] - Høyrekolonne for Enhetsmappe
 • [VTK-4134] - Stilsetting av Enhetsmappe
 • [VTK-4129] - Timeplan - Flytte oppdatert kalender-kode fra dekorering til Vortex
 • [VTK-4095] - Semesterside - autocomplete på eksisterende felter fungerer ikke helt
 • [VTK-4102] - Utvidelser av artikkel- og arrangementsfeed til for-ansatte
 • [VTK-4088] - Ny fellestekst for emnebeskrivelse

Søk

 • [VTK-4176] - Klikklogging på søkeresultater
 • [VTK-4158] - Bib.søk - ta bort prefLang
 • [VTK-4086] - Feil tekstfelt-type i avansert søk
 • [VTK-4092] - Tjenesten "enhetSok.personListingService" gir Ingen feilmelding ved ugyldig stedkode
 • [VTK-4140] - include:search-form sin uri blir ignorert

Admingrensesnittet og redigering

 • [VTK-4229] - Feil i tekst for nytt dokument i arrangementslistemappe
 • [VTK-4228] - Opplasting - får ikke lenger dialog ved overskriving av eksisterende filer
 • [VTK-4226] - Innledning i artikler blir filtrert bort ved lagring
 • [VTK-4223] - Rette opp lenker fra admin til nye hjelpesider på web
 • [VTK-4214] - "Slett" og "Arkiver" fra nedtrekksmeny i admin fungerer ikke
 • [VTK-4207] - Studie-referansekomponenten defaulter til blank type hvis man ikke velger noe i nedtrekksmenyen
 • [VTK-4206] - Får ikke lastet opp persondokument
 • [VTK-4205] - Setting av publiseringstidspunkt i admin fungerer ikke
 • [VTK-4204] - "Avbryt" fungerer ikke lenger i "Rediger som tekst"
 • [VTK-4167] - Autocomplete fungerer ikke for første felt i oppgave doktype
 • [VTK-4133] - Redigering av plaintext feiler
 • [VTK-4099] - Rar feilmelding på diff av versjoner på personpresentasjoner
 • [VTK-4159] - Tillate redigering av visuell profil for PHP-filer

Andre feilrettinger og forbedringer

 • [VTK-4094] - <audio> og <video>-tags blir ødelagt av dekorering
 • [VTK-4097] - Oppgradere til Spring 4
 • [VTK-4231] - Resultat-cache for søk i lokal systemindeks
 • [VTK-4203] - Gjenkjenne *.maude som ren tekst
 • [VTK-4221] - Feed-generator feiler på rare tegn
 • [VTK-4211] - Lenker i JSON-felter i strukturerte dokumenttyper ekstraheres ikke
 • [VTK-4210] - Lange kommentarer gir 500 feil
 • [VTK-4166] - Video blir skjult fra videoliste når skjul nedlastningslenke er valgt
 • [VTK-4164] - Komponent for å vise kommentarer feiler i Freemarker-kode
 • [VTK-4161] - Skrivefeil i engelsk "Logg ut"-lenke
 • [VTK-4156] - Poster-bilde går over høyden på <video>-tag

Tekniske forbedringer og oppgraderinger

 • [VTK-4181] - Støtte for asynkrone triggere i MethodInvokingRepositoryEventTrigger
 • [VTK-4106] - Ikke lagre enorme lenker som hentes ut av innhold
 • [VTK-4105] - Utvidet logging ved ProxyAuth-autentisering
 • [VTK-4100] - Java 8 på kildekodenivå
 • [VTK-4097] - Oppgradere til Spring 4
 • [VTK-1653] - Oppgradere servlet-API til 3.0
 • [VTK-4177] - Endre navn på fellestekstfiler for hvordan-soke
 • [VTK-3588] - Hierarkiske ressurstyperepresentasjoner
 • [VTK-4130] - Redusere antall pre-allokerte idle-tråder i EhContentCache
Publisert 22. okt. 2015 18:46 - Sist endret 26. okt. 2015 10:48