Ny versjon av Vortex (versjon 65)

Se hvilke personer som er medlem i en gruppe på rettigheter-arkfanen, forbedret lenkesjekk ved publisering av en nettside, fikset feil i forskningsprosjekt- og forskergruppemal når en deltager slutter ved UiO.

Eksempel på visning av medlemmer i en gruppe

Hva er nytt i denne versjonen?

Rettigheter: Mulig å se hvem som er medlem i en bestemt gruppe

Tilgang til hvem som kan lese, skrive eller administrere nettinnhold på UiO er i de fleste tilfeller styrt gjennom grupper.

Frem til i dag har det ikke vært mulig å se hvem som er medlem i en gruppe i admingrensesnittet i Vortex.

Nå kan du enkelt se oversikt over medlemmene av en gruppe ved å klikke på det aktuelle gruppenavnet på rettigheter-fanen.

Målet med denne forbedringen er å gi deg en større trygghet på hvem som faktisk kan lese, skrive og administrere nettsidene du publiserer.

PS: Dessverre er ikke sorteringen av medlemmene optimal, men her er vi begrenset av datakilden (LDAP) som ikke skiller mellom fornavn og etternavn. Sorteringen er derfor på brukernavn.

Forbedret lenkesjekk ved publisering av en nettside

Når du administrerer en nettside blir du varslet hvis nettsiden inneholder brutte lenker.

Hvis nettsiden av en eller annen grunn lenker til en upublisert side, vil den fremstå som en brutt lenke i forhåndvisningen av siden.

Nytt i denne versjonen er at en lenke til en upublisert side ikke lenger vil bli varslet som brutt så fort nettsiden det lenkes til blir publisert.

Tidligere kunne det gå en hvis tid før systemet oppdaget at lenken nå pekte til en publisert nettside, og i den perioden ble lenken feilaktig varslet som brutt.

Fikset problem med visning av prosjekt- og gruppedeltagere som har sluttet på UiO

P.g.a av en teknisk feil har enkelte ansatte som har vært registrert som en UiO-deltager på et forskningsprosjekt eller -gruppe forsvunnet fra deltagerlisten hvis den ansatte har sluttet ved UiO.

Dette problemet skal nå være løst.

I løpet av kort tid vil også de fleste av de som har forsvunnet bli lagt inn igjen med fullt navn.

Detaljert oversikt over endringer

Redigering og visning av rettigheter

 • [VTK-4190] - Synliggjøre gruppemedlemsskap på rettighetsarkfanen

Lenkesjekk

 • [VTK-4202] - Lenkesjekkjobb for nylig publiserte ressurser

Dokument og mappemaler

 • [VTK-3480] - Prosjekt- og gruppedeltagere med UiO-brukernavn forsvinner når de er ute av LDAP
 • [VTK-4286] - Hvordan-soke: Studiekode vises ikke for Grunnstudier
 • [VTK-4315] - Beskjedlisting: modal dialog for ny beskjed mangler stiling
 • [VTK-4316] - Emnebeskrivelse: mangler banner med informasjon for nedlagt emne
 • [VTK-4275] - Endre lokaliseringer for Intern Enhetsmappe
 • [VTK-4344] - Fjerne IRIS-lenke fra dokumenttype for utvekslingsavtale
 • [VTK-4215] - Fjerne fellestekst for pris i hvordan-soke

Admingrensesnitt

 • [VTK-4278] - Cmd+S snarveg mangler for å lagre i redigering
 • [VTK-4284] - Ressurstype for oppgavelisting har feil navn på nynorsk og engelsk
 • [VTK-4263] - Feil ved ekspandering av arkiv med kommentarer
 • [VTK-4247] - Dobbel stiplet linje under clipboard i kopier/flytt i Firefox

Strømmer/feeder

 • [VTK-4208] - Feed - Mangler .vrtx-image på lenke rundt bildeelement noen ganger
 • [VTK-4227] - Feeds på rotnivå får ikke tittel fra mappe
 • [VTK-4183] - Arrangement-feed: publisert-dato blir satt til start-dato for arrangement 

Andre feilrettinger og forbedringer

 • [VTK-4174] - SearchResultMapper gjør om IMAGE_REF properties
 • [VTK-4244] - Konvertere property 'link-check' til JSON-format
 • [VTK-4277] - Unngå lasting av metadata for gruppe-principals i repository
 • [VTK-4279] - Sette Freemarker-kompatibilitet til seneste versjon som benyttes
 • [VTK-4191] - Fjerne 'links'-property
 • [VTK-4272] - Endre mekanisme for oppslag av kategoriserte komponenter
 • [VTK-4281] - Fjerne property pdf:title
Publisert 27. jan. 2016 09:51 - Sist endret 27. juli 2016 13:41